Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgång till bredband och telefoni

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgång till bredband och telefoni"— Presentationens avskrift:

1 Tillgång till bredband och telefoni
Tillgång till bredband och telefoni Anna Wikström Bianca Gustafsson Kojo Anna Rappe Konsumentmarknadsavdelningen

2 It-politiska mål Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Digital agenda för Sverige) Sverige ska ha bredband i världsklass (Bredbandstrategin) 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband

3 Mål och uppföljning Ett första steg: Hur går det med målen?
Mål och uppföljning Mål om att 90 % av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband PTS samtliga avdelningar jobbar på olika sätt för att tillse goda kommunikationer – bl.a genom spektrumförvaltning, robusthetsfrågor, konkurrensfrågor. Dessa områden avgränsas dock i denna presentation. Ett första steg: Hur går det med målen? PTS genom KM följer upp utvecklingen via Bredbandskartläggningen - som genererar bredbandskartan (Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi ) Övriga PTS verksamhet riktar sig inte specifikt mot glesbygd utan vi vill koncentrera oss på det som

4 Bredbandskartläggningen
Bredbandskartläggningen PTS kartlägger årligen tillgången till bredband via fasta och trådlösa nät där vi bor och arbetar. Det motsvarar ca 7 % av Sveriges yta Bredband kan man få via fiber, kabel-tv, xDSL, samt de trådlösa teknikerna HSPA, CDMA 2000 och LTE – allt ingår i kartläggningen Resultaten presenteras läns- och kommunvis och publiceras på PTS statistikportal Tätort: innefattar i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida inte avstånden mellan husen normalt överstiger 200 meter. Småort: sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och invånare

5 Resultat 2011 Hela riket befolkning 2011 Tätbebyggt Glesbebyggt
Andel med tillgång till bredband via: Trådbunden eller trådlös access 100,00% 99,93% Trådbunden access 99,81% 92,35% Fibernät 45,71% 8,92% Kabel-TV 37,59% 1,55% xDSL 99,43% 91,29% Trådlös access 99,88% Trådlöst bredband via HSPA 98,18% Trådlöst bredband via CDMA 99,91% 99,69% Trådlöst bredband via LTE 55,05% 13,82% Tillgång till minst (faktisk hastighet): 1 Mbit/s 3 Mbit/s 99,99% 99,06% 10 Mbit/s 96,80% 62,06% 50 Mbit/s 53,04% 11,61% Bakgrundsinformation: Antal

6 Resultat länsvis Fyra län över 50% Fem län under 30%
Område Fiber - andel av befolkningen Regeringens bredbandsmål - andel av befolkningen 4G - andel av befolkningen Stockholms län 58% 67% 76% Västerbottens län 62% 63% 13% Örebro län 49% 53% 34% Västmanlands län 52% 51% Östergötlands län 45% 47% 50% Norrbottens län 42% 12% Skåne län 36% 59% Västra Götalands län 30% Södermanlands län 38% 41% 29% Uppsala län 35% Västernorrlands län 37% 39% 15% Gävleborgs län 20% Jämtlands län 31% Kronobergs län 32% Jönköpings län 24% Värmlands län 23% 21% Dalarnas län 27% Gotlands län 26% 97% Hallands län 25% 6% Blekinge län 18% Kalmar län Totalt 40% 46% 48% Fyra län över 50% Fem län under 30% Stockholm, Västra Götaland och Skåne relativt mycket DOCSIS 3. Västerbotten fibertätast Halland vit fläck vad gäller 4G (LTE)

7 Bredbandskartan Lanserades hösten 2012 och riktar sig främst mot kommuner och län som står inför att ta fram bredbandsstrategier, samt byanät som ligger i planeringsfas I kartan visas hastigheter, teknik nedbrutet på läns- kommunnivå eller ännu mer detaljerat (250X250 m) Nätägarkarta visar nätägare inom ett visst avstånd från punkt PTS kartlägger även de som saknar bredband (1Mbit/s) vilka visas i kartan Projekt som PTS medfinansierat visas i kartan Kartan uppdateras med senaste data från kartläggningen (årligen) Utöver det kommer uppdateringar göras så att den riktar sig i högre grad även mot konsumenter.

8

9 PTS medfinansiering av bredbandsstöd
Medfinansiering av landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet. I områden där det inte sker marknadsmässig utbyggnad. Stödet söks genom länsstyrelsen, Sametinget, region eller samverkansorgan.

10 forts. medfinansiering
Regional fördelning av medlen. Villkor om öppenhet och icke-diskriminering samt robusthet i nät. Totalt har PTS beviljat ca 180 mkr i medfinansiering sedan arbetet påbörjades i oktober 2010.

11 Bredbandsforum Forum som leds av minister Anna-Karin Hatt.
Bredbandsforums kansli är en del av PTS verksamhet. Verkar för att uppnå målsättningarna i regeringens bredbandstrategi. Samverkan inom arbetsgrupper. Medverkande är bl.a. myndigheter, operatörer, ideella organisationer.

12 Övrigt främjande arbete på PTS
Samverkansforum för regional nivå - Länssamverkan Bredband 2.0. Exempel på verktyg: Bredbandskartan som underlag vid framtagning av regionala och lokala strategier. Ledningskollen – e-tjänst vid grävning.

13 Täckningskravet i 800 MHz-bandet innebär att
Alla hushåll och företag bör ha goda möjlig- heter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband Täckningskravet i 800 MHz-bandet innebär att Net4Mobility (Tele2 och Telenor) ska använda 300 Mkr för att bygga bredband (1 Mbit/s) till hushåll och företag som helt saknar bredband PTS skickar årligen över en lista med adresser som ska täckas Totalt har drygt 600 adresser lämnats till Net4Mobility.

14 PTS webbformulär

15 Tillgång till telefoni - abonnemang
Tillgång till telefoni - abonnemang

16 Tillgången till telefoni
Marknadsdriven utbyggnad och täckningskrav har gett god tillgång till fast och trådlös telefoni. Hushåll och företag ska ”på rimlig begäran” ha tillgång till telefoni och grundläggande internettjänst Telefoni via fasta eller trådlösa nät TeliaSoneras teknikskifte har ökat fokus på frågan Upphandling om ingen täckning. Hittills är ett fåtal hushåll upphandlade

17 TeliaSoneras teknikskifte
De minsta stationerna och längsta stolplinjerna avvecklas under 5 år. Ca 1 miljon av 2,2 miljoner stolpar tas ned. Av kunder är total ca berörda hittills Kunden erbjuds trådlös telefoni genom GSM, en router ansluts till telefonjacket och ev en riktantenn. Enbart stationer med telefoni berörs. Kort om pilotprojektet.

18 PTS krav på TeliaSonera
PTS krav på TeliaSonera Stolplinjer får tas endast ner om det finns täckning hos abonnenten. Abonnenten ska få en likvärdig lösning, och inte drabbas av avbrott i samband med övergången. Abonnenten och övriga berörda ska få information i god tid. Särskilt viktigt med framförhållning beträffande trygghetslarm. Telia utfäste sig i april 2010 att leva upp till detta, med tillägget: 4. Inga stationer med ADSL berörs. PTS följer noggrant upp att Telia efterlever detta.

19 Hur kan jag få information om teknikskiftet?
Hur kan jag få information om teknikskiftet? Konsumenter, TeliaSoneras kundtjänst PTS upplysningstjänst Beslutsfattare, Myndigheter, Journalister, branschen PTS hemsida och rapporter

20 Några avslutande reflektioner
Några avslutande reflektioner Uppföljning eller tillsyn ? Det går att nå längre med uppföljning Ökade förväntningar på mobiltäckning allt viktigare, påverkar också synen på genomförandet av TeliaSoneras teknikskifte. Extern kommunikation - med alla intressenter, ex. konsumenter, operatörer, media, kommuner, länsstyrelser viktigt. Kommunerna har ansvar för trygghetslarm, men kunskapsnivån om digitala trygghetslarm varierar


Ladda ner ppt "Tillgång till bredband och telefoni"

Liknande presentationer


Google-annonser