Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift IME. Kundwebben 13:30 TGL-KL 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 AGS-KL TFA-KL 16:30 Dagen avslutas

3 Bakgrunden till IME-satsningen
Idag riskerar vissa att gå miste om ersättning därför att: De inte känner till sitt försäkringsskydd De inte vet vart de skall vända sig för att ansöka om ersättning De upplever att det är för krångligt och svårt att ansöka om ersättning AFA Försäkring fick i uppdrag att ytterligare förstärka arbetet med att informera anställda om sitt försäkringsskydd

4 Finns det en under-anmälan? Vad säger de försäkrade?
Förstudie FRÅGEOMRÅDE METODER Finns det en under-anmälan? Analys av underanmälan Hur jobbar arbetsgivarna? Undersökning bland informatörer Workshops CB Vad säger de försäkrade? Undersökning bland försäkrade

5 Råkar ut för arbetsskada Genomgår rehabilitering
”Händelsekedjan” Påbörjar anställning Går med i facket Får lön Blir långtidssjuk Blir frisk, kommer tillbaka Råkar ut för arbetsskada Avslutar anställning Genomgår rehabilitering Får sjuk-ersättning - I vilka situationer är man mest mottaglig för information? Hur bör informationen lämnas? Vem ansvarar för att det blir gjort?

6 Slutsatser så långt: Försäkringsinformation vid introduktionsutbildningar har begränsad effekt. Bristande samordning mellan arbetsgivare och fack. Inga rutiner vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Första linjens chef är en nyckelperson.

7 Personlig infokanal i rätt tid
En framgångsformel…. Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan Maria

8

9

10 Arbetsuppgift Informera alla organisationens 1:a linjens chef om de kollektivavtalade försäkringarna Vilka kan utföra uppgiften? Vilka är cheferna som ska få informationen? Vilken information behöver de? Hur når vi dem?

11 ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - c:a anmälningar - Drygt anslutna företag - 55 % av anmälningarna

12 Fördelar med Kundwebben
För den försäkrade: Anmäla på Följa ärendet på Mina sidor Komplettera i efterhand Alltid tillgång till anmälan Ersättning snabbare För arbetsgivaren: Bekräfta anställning Historik, arkiv & statistik Lägga till administratörer mm För dig som hjälper en medlem: Alltid rätt ”blankett” Anmälan kan göras var som helst Anmälan kommer fram direkt - fastnar inte på vägen Startade som projekt år 2010 Sjuk-och-arbetsskadeanmälan öppnades för Samhall – Maj 2011 Öppnades för samtliga arbetsgivare i november 2011 Premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet -Maj 2012 Föräldrapenningtilllägg dec 2013 (=ny release den 17 dec med delvis nytt utseende) Vad är då Kundwebben? Jo, en möjlighet för den försäkrade att från en dator (vilken dator som helst, var som helst, när som helst!) göra en anmälan. Med hjälp av en e-legitimation kan man sedan logga in och följa ärendet, se vilka åtgärder som gjorts, se utbetalningar. Arbetsgivaren har en digital möjlighet att bekräfta anställningen, se historik & statistik över insända ärenden, och själv avgöra vilka som ska ha rättigheter att göra detta.

13 TGL-KL

14 AGS- KL AGS 2 - 14 15 - 90 - 360 Längst till 65 år K a r e n s d g L Ö
Sjuklön AB 90 % Sjuklön AB 80 % Sjuklön enligt lag 80 % Sjuklön AB 75 % Månadsersättning AGS-KL. Sjuklön AB Dagsersättning AGS-KL 10% L Ö N 80% sjukpenning enligt SFB 75 % Sjuk- penning Månadsersättning AGS-KL 80 % sjuklön enligt lag Sjukersättning/ aktivitetsersättning enligt SFB Varifrån får en sjukskriven ersättning, hur mycket och hur länge? Prickade linjen = 7,5 prisbasbelopp (f.n :-/mån) 365 Längst till 65 år AGS

15 AGS- KL

16 Värdet av AGS-KL Christel, 54 år :- månad Sjuk 1 februari 2012 – drygt ett år Hel sjukersättning vid 55 års ålder. PAV: 4,5 % Dagsersättning: :- Månadsersättning: :- Avgiftsbefrielseförs: :- Totalt: :-

17 Antal anmälda arbetsskador
Källor: Arbetsmiljöverket, officiell statistik AFA Försäkring, Aktuariefunktionen

18 Ersatta arbetsskador 2006 – 2013

19 Efterlevandelivränta Särskilda olägenheter Begravningskostnader
SFB TFA/TFA-KL/PSA Olycksfall i arbetet Färdolycksfall Smitta Arbetssjukdom Kan prövas av AFA Försäkring direkt Måste som regel vara godkänd av Försäkringskassan Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Begravningshjälp Efterlevandelivränta Inkomstförlust * / ** Kostnader * Sveda och värk Lyte och men Särskilda olägenheter Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs personskada 840.3  Smittsamma sjukdomar Varje sjukdom som har orsakats av smitta kan betraktas som arbetsskada om den har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämnen bedrivs. I övrigt omfattas vissa sjukdomar om de har ådragits i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material. I 5 § Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och i en bilaga till förordningen anges vilka smittsamma sjukdomar som kan godkännas som arbetsskada, se bilaga 2. Smitta finns upptaget på ILO-listan. Vi kan därför självständigt pröva en skada som uppkommit genom smitta och som kvarstår i mer än 180 dagar efter visandedagen. Vid anmälan om smitta tar vi först ställning till om skadan kvarstår efter 180 dagar. Om så är fallet utreder vi om sjukdomen finns upptagen i ovanstående förordning. Vi bedömer också om uppgifterna i anmälan innebär att smittan har ådragits vid sådant arbete som avses i förordningen. Om dessa förutsättningar är uppfyllda utreder vi om kunden har varit utsatt för det aktuella smittämnet i sitt arbete. * Nya villkor från 1 april 2012. ** Nya villkor från juli 2013

20 Efterlevandeersättning
SFB Johnny, 50 år Olycksfall 1 juni 2012 Underbensfraktur 25.000/månad Sjuk till 30 september Kvitton 1500 kronor Åter i tidigare jobb 1 oktober 5 % medicinsk invaliditet TFA-KL Inkomstförlust: (N) Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Efterlevandeersättning Sveda & värk: ~ 9 500 Kostnader: Lyte och men: Ingen ersättning = Ingen prövning ! Totalt:

21


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser