Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En definition av styrning Att påverka beslutsfattandet i organisationen. Ofta via olika former av signaler. Mer beteendevetenskap än teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En definition av styrning Att påverka beslutsfattandet i organisationen. Ofta via olika former av signaler. Mer beteendevetenskap än teknik."— Presentationens avskrift:

1 En definition av styrning Att påverka beslutsfattandet i organisationen. Ofta via olika former av signaler. Mer beteendevetenskap än teknik.

2 Olika styrmetoder Målstyrning Organisation och ansvarsfördelning Budget Köp/Sälj-system Internprissättning Uppföljningar Belöningar/sanktioner? Utformning av informationssystem

3 Styrning av volymer och kvalitet Logikstyrning på sjukhusnivå är inte optimal för verksamheten. Indelningen av vården i logiker sammanfaller inte med den interna organisationen på sjukhusen. Verksamheten inom verksamhetsområdet medicin inom Lasarettet Trelleborg innehåller t.ex. produktion inom tre av de fyra logikerna. Hur fungerar styrningen i de fall ekonomin inte går ihop? HSN vs DN är vi inte kan redovisa vilken logik inom ett verksamhetsområde eller en klinik som går med underskott?

4 Styrning av volymer och kvalitet Kostnadsuppföljningen på logiknivå går inte att göra. Endast produktionsuppföljning. Problem uppstår då uppdragsvolymerna är kopplade till historisk produktion och inte till vårdbehov. (Detta gäller inte planerade operationer). Uppdrag och volymer skulle kunna vara, inom samtliga logiker, behovsbaserde utifrån det uppdrag som sjukhuset har.

5 Den röda tråden

6 Styrmodell enligt rapport 79 (kapitel 6) InriktningOmfattningMålKvalitet Skånsk livskraftUppdrag Budget”Verklighet” Pat.strömmar (remisser) (akut) Utifrån: En mängd styrdokument Egna:Kvalitetsregister Patientenkäter Springlife mm…

7 Las Trbg VO Avd Rapportens fokusområden MÅL

8 Det ”moraliska kapitalet”, viljan att vårda ska tas tillvara och nyttiggöras i verksamheten. Betydelse för kvalitén på insatserna. Se nyttan för patienten Delaktighet Uppleva sig sedd Möjlighet till kompetensutveckling ………stimulerar den enskilde medarbetaren.  Tydliga mål  Gott ledarskap Incitamentsersättning för att stimulera kvalitet i olika avseenden. ”Statements”

9 Behovsstyrning/uppdragsstyrning Hur ser behovet ut? En uppdragsgivare gör kundbehovsanalys. Behovet beskrivs utifrån befolkningsvariabler ”Skåne- modellen” (av uppdragsgivare). Uppdragsgivaren prioriterar. Uppdragsgivaren fastställer standardresurser. Uppdragsgivaren gör överenskommelse om volym och ersättning (fast + rörlig) med utföraren. Anm. Uppdragsgivaren kan också i fortsättningen göra en uppskattning av vilka resurser som ska fördelas till och som förbrukas av de olika vårdsfärerna (logikerna) utan att logikerna stör verksamheten.


Ladda ner ppt "En definition av styrning Att påverka beslutsfattandet i organisationen. Ofta via olika former av signaler. Mer beteendevetenskap än teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser