Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livet nära ytan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livet nära ytan."— Presentationens avskrift:

1 Livet nära ytan

2

3

4 Epipelagialen? Epi= ovanpå Pelagialen= fria vattenmassan
→ ovanpå den fria vattenmassan Neritisk – på shelfen OBS! endast en liten del Oceanisk – utanför kontinetalshelfen

5 Epipelagialen är ca 200 meter djup – även kallad den fotiska zonen
Fotiska zonen – lagret från ytan till det djup där fotosyntesen begränsas av brist på solljus

6 Jämförelse med kustzon
Oceanisk epipelagial Primärproduktion ”på plats” Nästan ingen tillförsel av näring från andra ställen Ger näring till andra områden (ex. så sjunker mycket ned mot botten) Saknar deposit-ätare, men har suspensions-ätare Mycket stora rovdjur Kustnära epipelagial Mycket näring kommer från andra ställen, ex. ditdrivande makroalger Får näring från andra områden Epipelagiska plankton kommer till kustzonen med strömmar Mindre rovdjur

7 Kommer ni ihåg? Suspension feeding? Deposit feeding?
Lever på pariklar som flyter runt i vattenpassan Deposit feeding? Lever på partiklar som har landat på botten

8

9 Plankton Planktonhåven – vilka fick vi upp?
Jämför med att studera fåglar enbart med hjälp av håvar Rätt masktorlek? Rätt hastighet? Håven går rakt igenom?

10 Plankton Picoplankton och nanoplankton
(för små för att fångas i vanliga nät) Pico (archaea och bacteria) Nano 10-9 Större plankton (”nätplankton”) Micro Meso Makro Mega

11 Plankton Phytoplankton Zooplankton Phyto – växt Är fotoautotrofa
Foto: ljus Auto: själv Trof: näring Ex. Kiselalger och dinoflagellater Zooplankton Zoo – djur Är heterotrofa Hetero: annan Trof: näring Ex. Copepoder

12 Phytoplankton Huvudsakliga primärpoducenterna i epipelagialen
Eukaryot eller prokaryot? Huvudsakliga primärpoducenterna i epipelagialen Vanligaste phytoplanktonen är cyanobakterier och olika pico- samt nanoplankton Bland de större phytoplanktonen är kiselalger (diatomer) och dinoflagellater vanligast

13 Zooplankton Herbivorer
Herbi: Växt Vor: Ätare Länken mellan primärproducenter och resten av samhället – stora epipelagiska organismer kan inte äta phytoplankton direkt De äter även andra zooplankton

14 Zooplankton Protozoiska zooplankton Copepoder Andra kräftdjur Övrigt
Små, encelliga, djurlika Copepoder Små kräftdjur, minst 70 % av alla nätplankton Andra kräftdjur Ex. krill Övrigt

15 Meroplankton Även kallad holoplankton
Larvstadier av evertebrater och fiskar som endast spenderar delar av sina liv som plankton

16 Nekton Stora, starka simmare Predatorer
Vanligast: fiskar, marina däggdjur och bläckfiskar (andra exempel: havsköldpaddor, havsormar och pingviner) Äter oftast andra nekton snarare än zooplankton

17


Ladda ner ppt "Livet nära ytan."

Liknande presentationer


Google-annonser