Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blötdjurens roll i naturen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blötdjurens roll i naturen"— Presentationens avskrift:

1 Blötdjurens roll i naturen
Annelie Ehlvest Tartu Environmental Education Center

2 Hur många olika sorters blötdjur finns i Estland?
På land: ca 80 snäckarter I sötvatten: ca 40 snäckarter och 20 musselarter I Östersjön runt Estland: 8 musselarter och 20 snäckarter

3 “Mångfalden av blötdjur” på land och i sötvatten runt grannländerna:
Finland: 128 snäckarter och 30 musselarter Lettland: 129 snäckarter and 30 musselarter Sverige: 437 snäckarter (110 av dessa är landsnäckor och sniglar) och 32 musselarter

4 Hur länge lever de? Sötvattenspärlmusslan: 150 år
Målarmusslor Unio sp.: 40 – 90 år Dammussla Anadonta sp.: 30 år Blåmusslan Mytilus edulis: 10 år Små landlevande snäckor och sniglar: 1- 2 år Stora landlevande snäckor: 6 – 10 år

5 Vad äter landlevande snäckor?
Olika sorters blomväxter: löv blommor frukt rötter mm under jord

6 Vad mer äter landlevande snäckor?
svamp – både myecelet och fruktkroppen alger lavar ormbunkar mossor

7 Vad mer äter landlevande snäckor?
kadaver: fläckig lundsnäcka Arianta arbustorum kan också äta döda snäckor Den största europeiska landlevande snäckan som är den svarta kölsnigeln Limax cinereoniger kan angripa andra snäckor om den är i fångenskap Det finns inga egentliga köttätande snäckor i vårt land

8 Vad mer äter landlevande snäckor?
förmultnande växter, även dött trä (kan bryta ner cellulosa och delvis träfiber) kartong och papper (cellulosa!)

9 Vad äter vattenlevande snäckor?
alger blomväxter döda växter och djur grodyngel

10 Vad äter musslor? musslor filtrerar små organiska delar från vatten:
fytoplankton djurplankton slam, flytande organiskt material

11 Vad mer äter musslor? larvstadier av målar musslor Unio sp. Lever några veckor på värdfiskarnas gälar och skinn, och äter deras vävnad sötvattenspärlmusslor Margaritifera margaritifera gör detsamma som ovan i flera månader

12 Vilka äter landlevande snäckor?
Flera sorters skalbaggar: snäckätande asbagge Phosphuga atrata (1) jordlöpare (2) eldflugor, både larver och vuxna äter endast snäckor (3) 2 1 3 juv.

13 Vilka mer äter landlevande snäckor?
skinnbaggar, Heteroptera brun stenkrypare, Lithobius forficatus röda kvalster en del fluglarver utvecklas i snäckornas ägg, och äter även unga snäckor

14 Vem mer äter landlevande snäckor?
Massor av fåglar: trastar små sångfåglar hönor och änder

15 Vilka mer äter landlevande snäckor?
paddor och andra groddjur mullvad igelkott näbbmus buskmus större skogsmus råtta

16 Vilka mer äter landlevande snäckor?
ekorre hermelin räv mink grävling vildsvin

17 Vilka mer är intresserade av landlevande snäckor?
MUNAD mögelsvamp på snäckägg Leucochloridium paradoxum - en parasitisk plattmask (eller ”inälvsmask") som använder landlevande snäckor som mellanvärd The worm in its larval, miracidia stage, travels into the digestive system of a snail to develop into the next stage, sporocyst. The sporocyst grows into long tubes to form swollen "broodsacs" filled with tens to hundreds of cercariae. These broodsacs invade the snail's tentacles (preferring the left, when available), causing a brilliant transformation of the tentacles into a swollen, pulsating, colorful display that mimics the appearance of a caterpillar or grub. The broodsacs seem to pulsate in response to light intensity, and in total darkness do not pulse at all.[1] The infection of the tentacles of the eyes seems to inhibit the perception of light intensity. Whereas uninfected snails seek dark areas to prevent predation, infected snails have a deficit in light detection, and are more likely to become exposed to predators, such as birds. Birds are the definitive hosts where the cercariae develop into adult distomes in the digestive system of the bird. These adult forms sexually reproduce and lay eggs that are released from the host via the bird's excretory system. These droppings are then consumed by snails to complete the life cycle of this parasitic worm. The resulting behavior of the flatworm is a case of aggressive mimicry, where the parasite vaguely resembles the food of the host. This gains the parasite entry into the host's body; this is unlike most other cases of aggressive mimicry, in which only a part of the host resembles the target's prey and the mimic itself then eats the duped animal.

18 Vilka äter blötdjuren i floden, sjön eller dammen?
fiskar: mört, ruda, sutare, ål, mm. däggdjur: bisamråtta,utter, mink

19 Vilka äter blötdjur i Östersjön?
fiskar: havs-skorpion, flundra, torsk, piggvar, tånglake vanlig sjöstjärna kinesisk ullhandskrabba

20 Vilka mer äter blötdjuren i vattnet?
Vattenlevande fåglar: ejder Alförrädare Salskrake gräsand svan

21 Blötdjurens roll på land?
Föda åt många djur Konsumenter av växter och svamp Källa till kalcium för fåglar, speciellt vid ruvning Bryter ner döda växter Mellanvärd åt parasitiska plattmaskar

22 Blötdjurens roll i sötvatten?
Föda åt många djur Konsumenter av växter Filtrerar plankton och slam Parasiter på fiskar Mellanvärd åt parasitiska plattmaskar Del av plankton i larvstadiet (zebramussla) Tomma skal blir byggmaterial åt nattsländor (Limnephilus flavicornis)

23 Blötdjurens roll i Östersjön?
Föda åt många djur Konsumenter av växter Filterar plankton och slam, renar vattnet Tomma skal används av eremitkrabbor som “hem”

24 Text: Anneli Ehlvest Bilder: Epp Margna Foton: Anneli Ehlvest, Tarmo Niitla


Ladda ner ppt "Blötdjurens roll i naturen"

Liknande presentationer


Google-annonser