Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Faktorer som ökar brand- och olycksfallsrisken hos specialgrupper Utmaningen är att upptäcka obalansen mellan funktionsförmågan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Faktorer som ökar brand- och olycksfallsrisken hos specialgrupper Utmaningen är att upptäcka obalansen mellan funktionsförmågan."— Presentationens avskrift:

1 Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Faktorer som ökar brand- och olycksfallsrisken hos specialgrupper Utmaningen är att upptäcka obalansen mellan funktionsförmågan och boendemiljön för att kunna genomföra förebyggande åtgärder.

2 Ändringar i funktionsförmågan som inverkar på brand- och hemolycksfallsrisken Rörelseförmåga •Försvagad muskelkondition •Svårigheter på grund av problem i leder •Försämrad koordinationsförmåga •Störningar i balans •Försvagad rörelseförmåga orsakad av sjukdomar eller skador Bild: Kristiina Juvas

3 Iakttagelseförmåga •Synförmågan blir sämre –Synskärpan blir sämre –Stereoseendet och förmågan att skilja kontraster blir sämre –Anpassningsförmågan i olika ljusförhållanden blir sämre –Behovet av belysning ökar •Hörseln blir sämre •Sjukdomar kan försvaga iakttagelseförmågan •Inverkan av läkemedel •Inverkan av rusmedel •Flera samtidiga stimuli och sinsemellan av samma typ kan hindra människan från att iaktta det som är väsentligt … Ändringar i funktionsförmågan

4 Reaktionsförmåga •Funktionerna blir långsammare •Fysiska begränsningar i reaktionsförmågan, speciellt i situationer som kräver att man delar sin uppmärksamhet •Förmågan att tolka situationen och instruktioner kan vara förändrad (t.ex. demens, afasi i anknytning till stroke, problem med den mentala hälsan) •Inverkan av läkemedel eller rusmedel

5 … Ändringar i funktionsförmågan Förmåga att uppfatta situationen •Man förstår inte situationens art (försöker t.ex. gömma sig då det brinner) •Oändamålsenligt beteende •Felaktig bedömning av egna kunskaper eller/och faror Bild: TUKES

6 … Ändringar i funktionsförmåga Vanor och rutiner, till exempel •Sättet att låsa och plats för reservnyckel •Användning av golvmattor •Man sparar el •Man skyr användning av säkerhetsanordningar och hjälpmedel •”Man har alltid klarat sig utan hjälp” •Egenartat sätt att använda olika apparater •Sparsamhet, när man borde förnya apparater som inte längre är i skick •Hantering av eld, rökning Bild: Toimiva koti

7 ”Man har alltid klarat sig utan skador” Säkerhetskultur och inställningar Bild: Kristiina Juvas


Ladda ner ppt "Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Faktorer som ökar brand- och olycksfallsrisken hos specialgrupper Utmaningen är att upptäcka obalansen mellan funktionsförmågan."

Liknande presentationer


Google-annonser