Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET"— Presentationens avskrift:

1 SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET
Säkerhetskultur Riskerna i en brand Hur en brand uppstår Hur man släcker en brand Brandorsakerna Förebyggande av bränder Hemtjänstens betydelse vid förebyggande av bränder Cheklista Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

2 Branddöda i Finland enligt åldern 1.1.2002 - 31.12.2006

3 Branddöda i Finland enligt plats 1.1.2002 – 31.12.2006

4 SPECIALGRUPPERNA I STÖRSTA FARA
När åldern stiger, stiger risken Dödsbränderna sker i hemmen Bild: Tukes

5 HUR EN BRAND UTVECKLAS

6 Tiden innan hjälpen hinner fram
0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min BRANDVARNAREN ALARMERAR ÖVERTÄNDNING 300 OC KÖRVÄG, KLARERING, M.M UPPTÄCKNING BEHANDLING AV ALARMET SAMTAL TILL NÖDCENTRALEN BRANKÅREN STARTAR 0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min

7 HUR EN BRAND UPPSTÅR Tillräckligt med värme Brännbart ämne
Tillräckligt med syre Bild: Brandbefälsförbundet i Finland

8 (Avlägsna det brännbara ämnet)
OCH HUR MAN SLÄCKER EN! Kylning (Vatten, snö) Röjning (Avlägsna det brännbara ämnet) Bild: Brandbefälsförbundet i Finland Kvävning (Lock, släckningsduk)

9 DET VANLIGASTE ANTÄNDNINGSORSAKERNA
Bild: Brandbefälsförbundet i Finland

10 Eldödsbrändernas orsaker under åren 2001-2006
St.

11 EN BRAND SOM STARTAT FRÅN EN CIGARETT, DÄR OFFRET DOG
Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

12 ETT ANNAT EXEMPEL PÅ EN BOSTADSBRAND
Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

13 SPISBRAND Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

14 EN VANLIG GLÖDLAMPA KAN ORSAKA EN BRAND
Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

15 EN BYKMASKIN SOM BÖRJAT BRINNA
Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

16 TV-BRAND Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

17 Farliga elapparater och eldragningar
Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

18

19

20 BASTUBRÄNDER Häng inte byke i närheten av ugnen
Observera skyddsavståndena vid installation Fyll rätt mängd med bastustenar och enligt anvisningarna Reparera felaktiga värmemotstånd och reglage TUKES

21 ELBRÄNDER Håll köksmaskinerna och apparaterna rena och fria från damm
För genast på service när ett fel uppdagas Sörj för tillräcklig med ventilation runt apparaten så att den inte överhettas Använd byk- och diskmaskinen endast då du är hemma Stäng strömmen till apparaten när den inte är i bruk, och vattenkranen till bykmaskinen Dra inte i ledningen när du avlägsnar stickkontakten Lämna inte spisen utan uppsikt Undvik användande av skarvsladdar Se till att elvärmare inte kan falla eller täcks, och placera den tillräckligt långt från brännbara material så som möbler och gardiner Byt blinkande lysrör genast, byt inte till för starka lampor. Byt glödlamporna till mycket svalare energisparlampor, följ installations- och skyddsanvisningarna för halogenlampor

22 Alla människior förmår inte ta emot upplysning och råd
Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

23

24

25 Nödsamtal Nödsamtal - 112 Innan samtalet: Ta reda på vad som har hänt
Ring 112 Ring själv, om du har möjlighet till det 1. Rätt adress 2. Berätta kort vad som har hänt 3. Svara på frågorna, och följ instruktionerna du får 4. Sluta samtalet först när du får lov till det 5. Vägled 6. Ring på nytt ifall situationen förändras

26 Verksamhet vid olycksplatsen
Varna Rädda Begränsa Ring 112 Vägled Släck

27

28 Problem för de boende vid en brand
Upptäcka branden Lokalisering av branden Räddning/utrymning Användning av släckningsutrustning Alarmering/att få hjälp i tid Bild: Kristiina Juvas, SPEK

29 Vårdarens roll vid förbättrande av brandsäkerheten
Du kan rädda, därför är dina säkerhetskunskaper viktiga Social- och hälsovårdspersonalen är en enastående och oersättlig resurs vid förbättrande av brandsäkerheten för de specialboende Hemvårdarna kan med enkla medel förbättra brandsäkerheten Hemvårdarna kan informera om hur man skall handla vid en brand

30

31 LISÄVARUSTEINA ASENNETTAVAT TURVALAITTEET
Till spisen kan man montera olika säkerhetsanordningar. De bryter strömmen till spisen automatiskt. Funktionen kan vara tids-, temperatur -eller rök baserad. Bild: TUKES

32 PLACERA PANNLAPPARNA OCH ÖVRIGT BRÄNNBART PÅ RÄTT STÄLLES
Pannlapparna skall inte placeras för nära spisen, där de av misstag kan falla på den varma plattan. Pannlapparna skall ändå vara lätt att nå så att man vid behov får dem snabbt till hands Bild: TUKES

33 SÄKERHETSUTRUSTNING I KÖKET
Bilder: Kristiina Juvas, SPEK

34 SPISVAKT På bilden en detektor som övervakar temperaturen på spisen. Bilden från Helsingfors stads Toimiva koti- utställning. Spisvaktens tillverkare är Innohome. Bild: Kristiina Juvas, SPEK

35

36 LJUS UTGÖR EN STOR BRANDRISK
Vinden har flyttat marchallen nära brädväggen Bild: Kristiina Juvas, SPEK

37 Vilken bild hör inte till gruppen? Varför?

38 ALARMSYSTEM FÖR HÖRSELSKADADE
Dörrsändare Bellman Visit Dörrsändare är en del av Bellman Visit-systemet som hjälper dig att uppfatta dörrsignalen. Installationen är enkel; placera bara dörrsändaren nära dörrklockan. Pager mottagare Bellman Visit Pager tar emot signaler från de olika Bellman Visit-sändarna och påkallar uppmärksamhet genom olika vibrations- och ljussignaler beroende på vilken signal som tas emot. Telefonsändare Bellman Visit Telefonsändare är en del av Bellman Visit som hjälper dig med telefonsignalen. Babyvaktsändare Bellman Visit Babyvakt hjälper dig att uppmärksamma barnskrik. Överföringen är trådlös och den är lätt att använda. Brandvarnare med sändare Bellman Visit Brandvarnare aktiveras av brandrök och skickar en radiosignal till Bellman Visit-mottagare. Laddare Bellman Visit Laddare används som laddare när man använder laddbart batteri i Bellman Visit Pager. Väckarklocka med mottagare Bellman Visit Väckarklocka ger extra tydlig väckning men tar också emot signaler från de olika Bellman Visit-sändarna. Väckarklockan påkallar uppmärksamhet genom olika ljud- och ljus- och vibrationssignaler beroende på vilken signal som tas emot. Bellman Sängvibrator Sängvibratorn placeras under kudden och påkallar din uppmärksamhet under natten med vibrationer för de olika signalerna. Sängvibratorn kan anslutas till flertalet av våra mottagare.

39 Miten kodinhoitajat voivat parantaa paloturvallisuutta?
Vad kan hemvården göra för att öka brandsäkerheten ? Göra kontroll av brandsäkerheten hos de boende rutinmässigt Göra en enkel riskbedömning hos de boende Ge råd åt de boende hur den skall gå till väga vid en brand Ha kunnskap om brandvarnare, och annan säkerhesutrustning En gång i året: Genomgång av checklistan riskbedömning En gång per månad: Kontroll av brandvarnaren Dagligen: Observera möjliga risker och åtgärda dem Vid större risker uppgörs en felanmälan Miten kodinhoitajat voivat parantaa paloturvallisuutta?

40 Palovaroitin kaikkiin asuntoihin
BRANDVARNARENS PLATS ÄR MITT I TAKET Palovaroitin kaikkiin asuntoihin Man kan välja olika alternativ Bild: Kristiina Juvas, SPEK Bild: Brandbefälsförbundet i Finland

41 EN ENKEL RISKBEDÖMNING
Utför riskbedömningen en gång per år eller när det skett sörre förendringar i den boendes hälsotillstånd Hurdana möjligheter har den boende att klara sig vid en brand ? Kan den boende alarmera om hjälp? Kan den boende förflytta sig till en säker plats? Får den boende snabbt hjälp av brandkåren, grannen eller någon annan, (under tre minuter om den boende inte själv kan ta sig till ett säkert ställe)? 3 Frågor, ifall en av frågorna får ett nekande svar är risken förhöjd. - Det finns situationer då den boende inte på egen hand klarar av att sätta sig i säkerhet vid en brand. Då bör man hitta en lösning till problmet.

42 Den boendes verksamhetsmodell vid brand
INSTRUKTIONER TILL DEN BOENDE MED HÄNSYN TILL HÄLSOTILLSTÅNDET Den boendes verksamhetsmodell vid brand Turun sanomat Vid brand: A: Försök släcka → Gå ut → Stäng dörrarna → Alarmera B: Gör trygghetstelefonsalarm → Gå ut → Stäng dörrarna C: Gör trygghetstelefonalarm → Lägg dig på golvet och skydda huvudet → Vänta på hjälp

43 BOENDESPRINKLER KAN VARA DEN ENDA MÖJLIGHETEN ATT NÅ EN TILLRÄCKLIG BRANDSÄKERHET


Ladda ner ppt "SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET"

Liknande presentationer


Google-annonser