Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolelyftet – kurser 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolelyftet – kurser 2012"— Presentationens avskrift:

1 Förskolelyftet – kurser 2012
HT-12 Kurser på 17 LS (D17,U16,L9) 876 behöriga VT-13 Kurser på 13 LS (D13,U9,L5) 398 behöriga HT-13 Kurser prel på 18 LS OBS! Lärosätena köper in all kurslitteratur

2 Utökat uppdrag 2013 Två nya kursinriktningar:
Naturvetenskap och teknik Flerspråkighet och interkulturalitet Utökade målgrupper: Biträdande förskolechefer All pedagogisk personal för de nya kurserna

3 Höstens kursstarter Leda 3+2 kurser Utmana 7+1 Dokumentera 13+3
NT vid 9 lärosäten Flerspråkighet vid 8 lärosäten Alla kurser finns på kvartsfart Nytt: Sommarkurser, åttondelsfart Möjlighet att utlokalisera kurserna om tillräckligt stort antal sökande finns, Skolverket finansierar delvis.

4 Fortbildning av förskolepersonal
Kursernas inriktning: Uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet (förskollärare och förskolechefer /bitr förskolechefer) Leda och organisera kvalitetsarbetet (förskolechefer/ bitr förskolechefer) Barn i behov av särskilt stöd (förskollärare) Naturvetenskap och teknik (förskollärare, barnskötare, annan pedagogisk personal) Flerspråkighet och interkulturalitet (förskollärare, barnskötare, annan pedagogisk personal)

5 Förskolelyftet - kurser HT13
Lärosäte anm VT-13 Ht-13 kvartsfart åttondelsfart sommarkurs Göteborgs universitet Kör alla 3 D U L F N D L Högskolan i Borås Ingen VT-13 D U L Högskolan Dalarna F Högskolan i Gävle Kör D D= kursen "Dokumentera Högskolan Halmstad U= kursen "Utmana och stödja Högskolan i Jönköping F N L= kursen "Leda och organisera Högskolan Kristianstad N F= kursen "Flerspråkighet Högskolan Väst Kör D,U N= kursen "Naturvetenskap Karlstads universitet D U N Linköpings universitet Kör D,L D F Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet D U Malmö högskola Mittuniversitetet Mälardalens högskola Stockholms universitet U F Södertörns högskola Umeå universitet D F N Uppsala universitet D D U F U Örebro Universitet Utöver detta: Högskolan i Gävle, Naturvetenskap och teknik, N , åttondelsfart

6 Lärarlyftet - tre typer av kurser/utbildning
Behörighetsgivande ämneskurser för lärare Kurser i praktisk-estetiska ämnen för fritidspedagoger eller motsvarande Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning

7 Ansökan Huvudmannen prioriterar & beslutar Läraren söker
Intyg från huvudmannen Relevant examen I förekommande fall särskilda förkunskaper (poäng i visst ämne)

8 Deltagande år 2012 Antal sökande: 5 870 Påbörjat kurs/utbild: 3 289
varav ”Lärare”: Fritidspedagoger: 282 Speciallärarutbildning: 230

9 Ämnen med flest deltagare - 2012
Matematik Engelska Svenska Svenska som andraspråk NO/Te SO

10 De årskurser flest sökande avser skaffa sig utökad behörighet i - 2012
Åk 7-9, poängspann 31-45 Åk 4-6 Åk 1-3 Fritidspedagoger: Idrott Bild Musik

11 Statsbidrag Ändrade villkor från Lärarfortbildningen
Lärarlyftet II gällande statsbidrag Inga ramar endast ersättning per högskolepoäng Ersättningsnivån per hp är kraftigt reducerad; inom Lärarfortbildningen var ersättningen fyra (matematik) respektive åtta (övriga ämnen) gånger så stor. Ersättningen utgörs av ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng (Kronor/HP) – regleras i förordningen Matematik 1000 kr/hp; Övriga ämnen 500 kr/hp

12 Användning av statsbidraget
Statsbidraget ska användas för att stimulera deltagande i fortbildning, tex. genom minskad tjänstgöring för lärare som deltar i Lärarlyttet II. Det är dock upp till kommunen själva att bestämma hur de ska använda bidraget

13 Användning av statsbidraget – exempel
”Lärarna får 80 procent av lönen under studietiden enligt samma villkor som i Lärarfortbildningen. Dessutom ersätts kurslitteratur, logi och resor” - Örebro kommun  ”Lärarna får ledighet med lön ett visst antal dagar beroende på utbildningens längd. För att läsa 30 högskolepoäng kan man få ledigt med lön i upp till 15 dagar”. - Uppvidinge kommun För vissa huvudmän är det oklart för lärarna själva vad huvudmannen använder statsbidraget till, vissa lärare vet heller inte om att deras huvudman får ett statsbidrag

14 Statsbidrag Utnyttjande under 2012
Antal Huvudmän som beviljats bidrag – 203 kommuner, 121 enskilda och övriga, totalt 324 huvudmän. (Lärarlyftet I: 272 kommuner och 138 enskilda deltog 2009) Utbetalt under 2012 ( för LLII): knappt 18 miljoner kr. 2226 kursdeltagare (varav ca ¼ läser matematik) har ansökt om statsbidrag under 2012 Alla söker inte statsbidrag - Huvudmännen ansökte inte om statsbidrag för drygt ¼ av deltagande lärare under ht 2012

15 Avhopp, uppföljning och eventuella återkrav
Statsbidrag Avhopp, uppföljning och eventuella återkrav Deltagarna ska genomgå utbildningen med godkänt resultat för att huvudmannen ska få behålla statsbidraget. Annars kan det bli återkrav. Vid avhopp ska huvudmannen meddela Skolverket om vilka lärare som hoppat av Skolverket kommer, tidigast ett år efter det att statsbidraget utbetalades, pröva frågor om återbetalningsskyldighet Lärosäten rapporterar uppgifter angående studieresultat till SCB

16 Lärarlyftet våren 2013 Antal sökande: 3 500 Antal antagna: 1 767 Varav
”Lärare”: Fritidsped.: 324 Spec: 200 köpta kurser (exkl Spec) 140 startade, 60 ställdes in.

17 Vilka ämnen fanns störst sökintresse för VT13?
Matematik Engelska Svenska som andraspråk Svenska Fritidspedagoger: Bild, Idrott och hälsa

18 Inom vilka årskurser avser sökande skaffa sig utökad behörighet VT13?
Flest sökande till kurser som riktar sig mot åk 7-9 – alltså samma tendens som under Kurser 45 hp populärast Åk 4-6 Åk 1-3 Gy

19 Fördjupade kontroller av de sökandes meriter
Samarbete mellan UHR (VHS) och Skolverket Fördjupad kontroll av de sökandes examina Relevant examen i förhållande till sökt kurs/nivå? Kommer sökt kurs leda till utökad behörighet? Säkerställa att varje deltagare som genomgår en kurs/utbildning, efter ansökan, kommer att erhålla den behörighet studierna syftar till.

20 Fördjupad kontroll Personer redan behöriga i ämnet – stoppades från att läsa Personer hindrades med hänvisning till att examina inte var relevant i förhållande till sökt kurs. Av antalet sökande till behörighetsgivande kurser för lärare ansågs drygt 50% uppfylla kravet på att få läsa sökt kurs Tidigare terminer drygt 60%

21 Speciallärarutbildningen HT12
593 sökande, ca 260 platser, 230 antagna 7 lärosäten: Göteborgs universitet Högskolan Kristianstad Karlstads universitet Linköpings universitet Linnéuniversitetet Malmö högskola Mälardalens högskola

22 Speciallärarutbildningen VT13
400 sökande, ca 180 platser, 180 antagna 4 lärosäten: Göteborgs universitet Högskolan Kristianstad Karlstads universitet Umeå universitet

23 Speciallärarutbildningen HT13
Offerter inkomna från 8 lärosäten; antal platser 325 Göteborgs universitet Högskolan Kristianstad Karlstads universitet Linnéuniversitetet Malmö högskola Mälardalens högskola Stockholms universitet Umeå universitet Ansökningsperiod 15 mars - 15 april

24 Speciallärarutbildningen våren 2014
Tidsplan kommande offertomgång inför vt-14 Vecka 16: Offertförfrågan ut till lärosäten Vecka 21: Offerter in från lärosäten Vecka 24: Köp av utbildningar och överenskommelser


Ladda ner ppt "Förskolelyftet – kurser 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser