Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett metodstöd i arbetet med vårdmiljön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett metodstöd i arbetet med vårdmiljön"— Presentationens avskrift:

1 Ett metodstöd i arbetet med vårdmiljön
Frigör tid till vård Ett metodstöd i arbetet med vårdmiljön

2 Kort om Frigör tid till vård
Arbetsmodell för att utveckla psykiatrisk heldygnsvård Bygger på PGSA-cykeln och Lean-principer Komplett manual med verktyg för hur medarbetarna kan mäta, förbättra, standardisera och följa upp alla delar av avdelningsarbetet Förbereda Mäta/ Kartlägga Analysera Utvärdera Planera Åtgärda/ testa

3 På vilket sätt stödjer det vårdmiljöarbetet?
Första steget i arbetet är att skapa en vision Förstå hur ni ligger till i förhållande till avdelningens vision och övergripande mål att förbättra patientsäkerheten, tillförlitligheten, upplevelsen, arbetsmiljön och vårdens effekt och resultat = ett gott värdskap Att ge det som patienterna behöver och i rätt tid med rätt fokus och med en hög patientsäkerhet och ett bemötande som gör att helhetsupplevelsen blir bra. Arbetet ska hela tiden också följa personalens välbefinnande utifrån arbetsklimat och stressnivå, detta motsvarar delen i det goda värdskapet som handlar om ”hur vi bemöter varandra” och som påverkar hur vi möter våra kunder. Att vi ska vara effektiva betyder att vi ägnar oss åt det som är värdeskapande och arbetar med att städa bort ”slöserier” vilket också är en del i att bli framgångsrika med det vi ska leverera. Vi tar ansvar och följer våra resultat och ser oss själva som en del av hur det resultatet utvecklas. Sammantaget blir detta ”ett gott värdskap”

4 Centrala målområden Centrala målområden lyder enligt följande……De mätningar vi följer genom hela arbetet ska täcka dessa fyra områden (minst ett mått/område ska finnas)

5 Fokusområden Vi mäter för att veta att de förändringar som genomförs bidrar till att uppnå visionen för avdelningen och att den vård som tillhandahålls bidrar till organisationens strategiska mål. Ordning och reda – vi behöver komplettera arbetet med att ha en fysisk arbetsmiljö/vårdmiljö som stödjer vårat arbete och att allt material är på rätt plats vid rätt tillfälle och att miljön är trivsam och hålls ren och ska stödja i att minska antalet risker och negativa händelser. Vi sorterar och strukturerar så att allt material kan hittas på 3 sek. Rätt information ska gå snabbt att ta till sig och patientens vårdprocess ska tydliggöras. Vi utför ändamålsenliga observationer som skapar trygghet (och inte är inkräktande) och arbetar fram tydliga processer för in- & utskrivning som ska minska försummelser i information och därmed förbättra patientupplevelsen. Måltidssituationen och dess miljö ska vara trevlig och stressfri, servering ska gå snabbt och smidigt till förmån för att stödja och observera måltidssituationen. Patientens upplevelse av kvalitet påverkas av faktorer såsom egen och anhörigas delaktighet, att ha tydliga roller, skapa ett enhetligt och samverkande förhållningssätt och inte minst se vården med patientens ögon (patientens fokus). Att omforma vårdens innehåll och att rätt kompetenser utnyttjas så att vården utgör bästa möjliga stöd under patientens väg mot tillfrisknande. Ronder och behandlingskonferenser är navet för patienternas vårdplanering och hur vi gör detta påverkar patientens grad av delaktighet, informationsnivå och vägledning vilket avsevärt påverkar patientens upplevelse av respektfullt bemötande.

6 Avslutningsvis Frigör tid till vård och ni får en God vårdmiljö både fysiskt och vad gäller innehåll och bemötande. Vill ni veta mer om detta arbete kontakta mig:


Ladda ner ppt "Ett metodstöd i arbetet med vårdmiljön"

Liknande presentationer


Google-annonser