Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Välkommen till EIO - vi skapar möjligheter till bra affärer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Välkommen till EIO - vi skapar möjligheter till bra affärer."— Presentationens avskrift:

1 1 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Välkommen till EIO - vi skapar möjligheter till bra affärer

2 2 Det här är EIO Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. EIO har omkring 2 600 medlemsföretag med sammanlagt 25 000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 95 procent av EIO-företagen har färre än 25 anställda. EIO:s medlemsföretag jobbar inom hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet, tele, data och säkerhet samt mot konsumenter. 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

3 3 Det här gör EIO EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemmarnas gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens och företagens bestånd och utveckling. EIO bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning. En annan viktig uppgift är att vara remissinstans i betydelsefulla frågor som rör elteknikbranschen. EIO träffar också kollektivavtal om löner och anställningsvillkor för de anställda i medlemsföretagen. EIO ger sina medlemsföretag service, rådgivning och hjälp vid förhandlingar. 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

4 4 EIO:s verksamhetsidé och vision 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: En attraktiv, stark och kompetent elteknikbransch ”EIO:s uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för framgångsrikt företagande och med aktivt samhällsansvar utveckla elteknikbranschen.”

5 5 EIO:s medlemsföretag 64%0-5 anställda (820 enmansföretag) 27%6-25 anställda 8%26-99 anställda 1%100 anställda och däröver Bravida, YIT, NEA-gruppen och Midroc Electro är de största medlemsföretagen. Medlemsföretagen arbetar med nyanläggningar, service och ombyggnad inom bostäder, industrier och i offentlig sektor.

6 6 Organisation  Lokal förankring  Fyra regioner - EIO Norr - EIO Mellan - EIO Väst - EIO Syd  11 distriktskontor  52 medarbetare  Huvudkontor i Stockholm Skellefteå Sundsvall Falun Västerås Örebro Stockholm Linköping Göteborg Växjö Malmö

7 7 Kollektivavtal EIO tecknar tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet kollektivavtal – Installationsavtalet – som gäller för montörerna i anställda i EIO-företag med installationsverksamhet. EIO tecknar också kollektivavtal för tjänstemän i EIO-företag tillsammans med fackförbunden Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det avtalet är gemensamt med bland andra VVS Företagen.

8 8 www.eio.se Navet i EIO:s kommunikation med omvärlden

9 9 www.elinstallatoren.se Branschens ledande tidning

10 10 Viktiga framtidsfrågor  Modern elteknikutveckling  Energieffektivisering  Moderna och enkla kollektivavtal  Utbildning  Kompetensförsörjning  Elsäkerhet  Samarbete mot svartarbete, ID06  Certifierade fibertekniker

11 11 Kontakta oss gärna Besök vår webbplats www.eio.se eller skicka e-post till info@eio.se. Du kan också läsa min blogg på http://jannebloggarombranschen. blogspot.com www.eio.seinfo@eio.se http://jannebloggarombranschen. blogspot.com Jan Siezing, VD


Ladda ner ppt "1 2014-06-26 Elektriska Installatörsorganisationen EIO | EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Välkommen till EIO - vi skapar möjligheter till bra affärer."

Liknande presentationer


Google-annonser