Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD"— Presentationens avskrift:

1 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013

2 Stöd för närståendevård
Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster

3 Kriterier för beviljande
någon p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp, behöver vård eller omsorg i hemmet. en närstående är beredd att ansvara fär vården och omsorgen. vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som ställs. den vårdbehövandes hem är lämpligt. stödet bedöms vara förenligt med vårdtagarens bästa Besluten baserar sig på gällande lagstiftning och på principer fastställda av social- och hälsovårdsnämnden.

4 Ansökningsförfarande
Ansökan om stöd för närståendevård Hembesök Vård- och serviceplan Närståendevårdsteam Beslut Avtal med vårdaren Uppföljning och regelbunden kontakt

5 Vårdarvode Kategorierna bestäms enligt vårdtyngd och bundenhet till vården Kategori 2012: 1 (367€) 2 (488€) 3 (608€) 4 (729€) 0-18 år 24 7 1 19-64 år 21 5 - 65-> år 65 17 8 Vårdarvoden år 2013: (377€) (502€) (625€) (750€)

6 Statistik över vårdarna Ålder och familjeförhållande
Maka/ make Förälder Dotter/ son Övrig Sammanl. Under 65 år Hela året 15 39 - 2 (56) Per 12 37 (51) Över 65 år 74 6 10 (90) 56 (68)

7 Avlösning Lagstadgad 3 dygn/månad Koordineras av socialhandledare
Avlösare hem - stadens egen anställd (timbaserat) - uppdragsavtal (dygnsavlastning) Dagvård Korttidsvård/intervallvård Familjevård Köptjänster

8 Övrig service/tjänster
Allmänna social- och hälsovårdstjänster Vattengymnastik i terapibassängen 2 x vecka Gruppverksamhet (samarbete med tredje sektorn) Rekreation (samarbete med tredje sektorn)

9 Budgetutveckling för arvoden åren 2011-2013
0-64åringar Över 65-åringar Budgeterat Använt Budgeterat 2011 Använt € € € € Budgeterat Använt Budgeterat 2012 Använt € € € € . Budgeterat Budgeterat 2013 € €


Ladda ner ppt "STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD"

Liknande presentationer


Google-annonser