Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter"— Presentationens avskrift:

1 IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter
Distance IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter Anna Gund Doktorand, Chalmers Tekniska Högskola Bengt Arne Sjöqvist, Adj. Professor, Chalmers Tekniska Högskola Kaj Lindecrantz, Professor, Borås Högskola Inger Ekman, Docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Anne Nilsson, Specialistsköterska, DAGA kliniken, Östra sjukhuset

2 Inledning Hjärtsvikt Antalet äldre ökar Ökade utgifter
2% av västvärldens befolkning Flest över 60 år Kroniskt sjukdomstillstånd Antalet äldre ökar Ökade utgifter Minskade resurser

3 Syftet med IT-baserad hemvård
Förbättrad vård: Förbättrad “treatment compliance” Bättre beslutsunderlag för vårdgivare Försämrat hälsotillstånd upptäcks snabbare Enklare att se effekter av ny/ändrad medicinering Patienten kan stanna hemma längre perioder Kostnadssparande: Färre/kortare sjukhusbesök Färre akutsituationer

4 IT-nätverk Anhöriga Patient Patient Nätverk Databas Vårdgivare

5 Systemöversikt Hemklient Webportal Infrastruktur/server
Placerad hos patient Dator med installerad mjukvara Mätutrustning Webportal För vårdgivare och patient med anhöriga Tillgänglig via Explorer Infrastruktur/server Synkronisering av data med hemklient Bredband/GPRS mellan server och klient Bluetooth mellan mätutrustning och hemklienten

6 Hemklienten Hemutrustning Mätningar Subjektiva frågor Larmfunktion
Enkel att använda, även för äldre Liten inverkan på patientens dagliga liv Mätningar En eller flera gånger per dag Kroppsvikt Blodtryck (Elektrisk Bio-Impedans) Subjektiva frågor Likertskala, 1-5 Trötthet Dyspné Larmfunktion

7 Webportal Tillgänglig via web browser Undersöka patientdata
Administrera: Patientdata Instrument Frågeformulär Skapa scheman för mätning

8 Pågående arbete Förbättringsarbeten på det nuvarande systemet
Systemverifiering “Avlusningstester” på friska frivilliga Förberedelser för kliniska tester Samarbete med DAGA kliniken på Östra Sjukhuset

9 Framtida planer Tillämpa EBI (Elektrisk Bio-Impedans)
EKG Ödem Andning Etc. Examensarbete (civ.ing.) nyligen avklarat Utveckla ny sensorteknik Nödvändig för att kunna använda EBI för hemvård Användarvänligt Icke-invasivt, smärtfritt “Wearable electronics” / Smarta textilier Fler tester och förbättringar Helt webbaserat system

10 Tack!


Ladda ner ppt "IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter"

Liknande presentationer


Google-annonser