Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskoleingenjör Datateknik 180 hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskoleingenjör Datateknik 180 hp"— Presentationens avskrift:

1 Högskoleingenjör Datateknik 180 hp
Utbildning på KTH sedan 1996 FÖR VEM UTBILDAR VI? För världen? För EU? För industrin? För studenterna? För akademin? Vem betalar? ”För Sverige i tiden!” Men vad vill Sverige ha? Vi utbildar för Sverige!

2 Vad skall en dataingenjör kunna?
Datorkonstruktion, hårdvara kretskort, komponenter Telekommunikation Process-styrning vid produktion robot och automater sensorer löpande band Affärssystem Internet Nätverk Programmering Webb mm …? Too much! Allt ryms inte på 3 år!

3 Hur skall man kunna ? Tekniker Högskole- Ingenjör Civilingenjör drift
underhåll Service (KY-utbildningar) Högskole- Ingenjör Implementering/Utveckling i dagens moderna teknik Civilingenjör Forskning/utveckling morgondagens teknik Ledarskap/ledning Praktisk färdighet Teoretisk färdighet

4 Vår målsättning i Kista
Vid KTH ICT skapar vi en praktisk och teoretiskt inriktad dataingenjör med fokusering på informationsteknik som bygger upp och möjliggör det moderna Internet. Detta görs ur 2 aspekter vilka motsvaras av utbildningens kompetensinriktningar, Datornätverk och Programutveckling För detta krävs kunskaper/färdigheter om bl a - nätverk (både lokala och globala) - databassystem - programmering applikations- och systemprogram mm …….

5 Dataingenjör 180 hp inriktning Datornätverk
Målsättning studieår 2 Kunskaper och färdighet att med någon projektprocess kunna specificera, realisera, testa och dokumentera ett lokalt datornätverk avsett för ett mindre generaliserat företag vars arbetsmetoder baseras på, och utnyttjar, modern IT. Teknik som används skall spegla den huvudsakliga trend som f n råder och spås råda i framtiden. Målsättning studieår 3 Att skapa dataingenjörer med förutsättningar att via projektprocesser kunna specificera, utveckla, realisera, testa, dokumentera och underhålla lokala och globala datornätverk baserade på modern Internet–teknik.

6 Dataingenjör 180 hp inriktning Programutveckling
Målsättning studieår 2 Kunskaper och färdighet att med någon projektprocess kunna specificera, utveckla, testa och dokumentera en objektorienterad applikation/datorprogram, med ett icke trivialt grafiskt användargränssnitt, i syfte att installeras och "exekveras" på en enskild dator. Teknik som används skall spegla den huvudsakliga trend som f n råder och spås råda i framtiden. Målsättning studieår 3 Att skapa dataingenjörer med förutsättningar att via projektprocesser kunna specificera, utveckla, realisera, testa, dokumentera och underhålla globala applikationer och mjukvara baserad på modern Internet-teknik

7 Hur viktiga är vi - NI? Internet!
Sverige med i centrum, inte en randstat! Befolkar glesbygden! Elektronisk handel över hela världen, ett företagarmåste! Nya tjänster nya tillväxtområden! Ny infrastruktur! Röstning, blanketter ...! En fantastisk demokrati! Internet! Ny skola ... Efter industrialismen kom …? Informationssamhället

8 Dataingenjör från ICT-Skolan KTH Kista
Sverige Behöver Dig! Welcome!


Ladda ner ppt "Högskoleingenjör Datateknik 180 hp"

Liknande presentationer


Google-annonser