Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kista Science City Nytt Campus 350 IT-företag Ericsson HP IBM Intel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kista Science City Nytt Campus 350 IT-företag Ericsson HP IBM Intel"— Presentationens avskrift:

1 Kista Science City Nytt Campus 350 IT-företag Ericsson HP IBM Intel
Nokia Oracle M fl IT-univer- sitetet

2 The heart of mobility ”Kista är världens centrum för vad som sker inom mobil kommunikation.” Sagt på Comdexmässan i Las Vegas i november 2000. Kurt Hellström, VD Ericsson

3 Vad är IT-universitetet?
IT-universitet är en samlings-beteckning för all akademisk verksamhet i Kista.  IT-universitetet växel- verkar med det omgivande samhället både inom utbildning och forskning.

4 Akademisk verksamhet IT-universitetet bedriver utbildning och forskning i Kista. Huvudmän är KTH och Stockholms universitet. Samarbete Karolinska Institutet, Musikhög-skolan m fl.

5 Varför satsa i Kista? Brist på arbetskraft inom IT-området
Stort intresse från studenter Stark forskningskompetens Lokal industriförankring

6 Byggstenar i IT-universitetet
civil- och högskoleingenjörsutbildning samarbete mellan flera akademiska institutioner satsning på en utökad forskning ett nytt och gemensamt Campus studentbostäder, bibliotek, kårlokaler och restauranger samverkan med industrins forskningsinstitut närhet till Kista Science Park – samverkan med företag och politiker lokalt

7 Organisation Institutionen för mikroelektronik och informationsteknik
Institutionen för data- och system-vetenskap Ingenjörsskolan Idéskiss

8 Ett nytt campus levande campus för undervisning och forskning
integrerade studentbostäder samverkan med industri och boende teknikpark för groddföretag nära samverkan med politiker i Kista och Stockholms stad

9 Campus Kista Forum Electrum Ingenjörsskolan

10 Utbildningsprogram Civilingenjör Informationsteknik 180 p
Högskoleingenjör 120 p Datateknik IT-affärssystem Elektroteknik Maskinteknik Magisterprogram Data- & systemvet. 160 p System-on-Chip Design Kortare kurser Tekniskt basår Totalt ca studenter

11 Ny civilingenjörsutbildning:
Informationsteknik 180 poäng

12 IT-programmet 150 nya studenter hösten 2000 och 2001

13 IT-programmets profil
Kretskonstruktion Kommunikations-system Informations-system Mikroelektronik Fysik KTH Datavetenskap SU Informationsteknik Informationsteknik

14 Högskoleingenjörs- utbildningar, 120 p
Datateknik IT-affärssystem Elektroteknik Maskinteknik

15 Högskoleingenjörsutbildning
Den nybakade studenten ska kunna gå direkt ut i arbetslivet och använda och utveckla känd teknik.

16 Vidareutbildning KTH Online
Kurser inom IT, data och telekom Distansutbildning via webben Skräddarsydda, företagsanpassade utbildningar

17 IT-medicin medicinsk informatik
magisterexamen 160 p hantering av datorbaserad information inom vården samarbete Karolinska Institutet och IT-universi-tetet

18 Finansiering IT-universitetet
Totalt MSEK ca

19 Nyckeltal Elektronik Tele- informatik DSV Ingenjörs- skolan Halvledar-
lab Summa Antal anställda 160 55 135 67 23 440 Omsättning, Mkr 130 56 108 58 45 397 2000

20 Antal studenter 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 1998 2000 2004 2009 SU hade ca helårsstudenter KTH totalt ca SU KTH 1999

21 Forum Mars 2001 Forum informella studieytor experimentellt lektionsrum
lab-lokaler för telekommunikation och datorsystem Sommaren 2001 Bibliotek - mötesplats samt studentpub Kårlokaler Studentservice Ny föreläsningssal Sommaren 2002 Två nya föreläsningssalar, många lektionsrum och uppehållsytor Mars 2001 1. informella studieytor på plan 6 i Forum inkluderande studierum, projektarbetsrum, demoytor för studentprojekt samt lablokaler för multimediakurser, distansarbete mm. 2. ett experimentellt lektionsrum på plan 4 i Forum med möjlighet till lokal interaktion mellan privat och publik utrustning 3. lab lokaler i FORUM för telekommunikation och datorsystem Sommaren 2001 4. Ett nytt Bibliotek/Mötesplats samt studentpub i FORUM 5. Kårlokaler i FORUM (temporärt) 6. Student service och KTH Förvaltning i FORUM 7. En ny föreläsningssal i FORUM Sommaren 2002 8. Två nya föreläsningssalar, många lektionsrum och uppehållsytor i FORUM

22 Mötesplats Forum Bibliotek IT-baserat Infotek
Öppet för studenter, forskare och näringslivet

23 Studentbostäder i Kista
144 studentlägenheter

24 IT-stöd i utbildningen
elektronisk kommunikation mellan studenter och lärare elektroniskt kursmaterial elektronisk kursadministrationen It-stöd i utbildningen - kursmaterial görs tillgängligt i elektronisk form - kursadministrationen sköts elektroniskt - examinationen kan hanteras elektroniskt - föreläsningar kan följas fritt i rummet och tiden - flexibel tillgång till kursspecifika verktyg - kommunikation mellan studenter och lärare stöds elektroniskt synkront i samband med undervisning och grupp arbete asynkront - studenterna kan dokumentera, spara och utveckla sina egna erfarenheter under utbildningen (e-folios) pedagogisk/didaktisk programvara finns att tillgå individuellt.

25 IT-stöd i utbildningen
DAISY via webbgränssitt för alla studenter och lärare bl a för Schema, kurs, moment, lokaler och resurser Examination och utvärdering First Class system konferenssystem meddelandehantering stöd för grupparbete KTH online Kursmatetrial, multimediamaterial och inspelade föreläsningar 1. Ett administrativt stödsystem DAISY, tillgängligt via webgränssitt på samtliga studenters, lärares persondatorer studentadministration inklusive historik kurs/moment administration inklusive historik examinations administration inklusive kommunikation med LADOK utvärdering schema administration lokal och resurs administration personal administration 2. Ett datorkonferenssystem, First Class konferenssystem meddelande hantering dokumentation,stöd för grupparbete 3. Flexibelt tillhandahållet kursmatetrial, inklusive multimediamaterial och inspelade föreläsningar (KTH online) 4. Individuella kurswebbar 5. Några web-baserade kurser 5. Kursspecifika verktyg, ex visualiseringsstöd i Matematik

26 En flexibel inlärningsmiljö
Flexibla arbetsytor enskilda studieplatser, distansarbetsrum grupprum, projektarbetsrum, mötesytor flexibla labmiljöer demoutrymmen, ”tematiska rum” Interaktionsverktyg i lokalerna interaktiva “smart boards” lösa bildskärmar, lösa tangentbord, dockningsstationer utrustning för multimedia design, verktyg för audiell och visuell interaktion En flexibel inlärningsmiljö - informella arbetsytor, enskilda studieplatser, grupprum projektarbetsrum, mötesytor för lärare och teknologer, flexibla labmiljöer, distansarbetsrum, demoutrymmen, cafe , ´tematiska rum´,”mixed physical and virtual reality”. - interaktionsverktyg i lokalerna inkluderande interaktiva väggar, lösa bildskärmar, lösa tangentbord, docknings- stationer, utrustning för multimedia design, verktyg för audiell och visuell interaktion, sensor och robotteknik.


Ladda ner ppt "Kista Science City Nytt Campus 350 IT-företag Ericsson HP IBM Intel"

Liknande presentationer


Google-annonser