Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 2010 Välkomna! Minska energianvändningen i fastigheterna med energitjänsteprojekt 25 mars 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 2010 Välkomna! Minska energianvändningen i fastigheterna med energitjänsteprojekt 25 mars 2010."— Presentationens avskrift:

1 Mars 2010 Välkomna! Minska energianvändningen i fastigheterna med energitjänsteprojekt 25 mars 2010

2 Dagens agenda 9.00Välkomna Syfte med dagen, presentation av deltagarna och era förväntningar Vad är energitjänster och varför finns dem? Vilka för och nackdelar finns det med energitjänsteprojekt? 10.00 Fikapaus Ekonomihantering under projektet Beställarens roll och insats för att genomföra energisparprojekt Riskanalys 12.00Lunch Upphandling och dokument för förfrågningsunderlag Hur gör man när man vill komma igång med ett projekt? 14.30 Fikapaus ? 16.00Dagen avslutas 2

3 YIT är börsnoterat på Helsingfors- börsen. Omsätter 3,9 miljarder Euro (2008). Rörelseresultat 261 miljoner Euro. 25 500 anställda Verksamhet I Norden, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa 450 kontor i Norden, centraleuropa, baltikum och Ryssland Vi erbjuder lösningar inom fastighets- tekniska system, byggnation och industritjänster. YIT skapar, utvecklar och bibehåller en god livsmiljö för människan. Etablerat 1912 i Finland YIT koncernen

4 YIT:s uppgift är att skapa, utveckla och bibehålla en god livsmiljö för människan Omsättning: 6,1 mdr kronor 4 600 anställda Vi hjälper våra kunder att göra lönsamma investeringar och att bibehålla investeringarnas värde. 100 kontor över hela landet 13 regioner Ledande i Sverige inom installationstjänster. Vi erbjuder ett komplett utbud av tekniska installationer, drift & underhåll samt facilities management. Etablerat 1912 i Finland YIT i Sverige

5 Ludvika kommun - start • Mål hos kommunen för ekonomi och miljö • Fokus på miljö – det behöver händer något mer än det vanliga • Ett projekt måste vara lönsamt – hitta en affärsmodell som ger vinst • Engagera verksamheten, politiker och anställda • Modernisera tekniken för en hållbar framtid

6 Strategiska val En byggnad/anläggning i taget Hela beståndet som ett projekt Budget styr omfattning Kreativ finansiering löser budget i i balans Nyckelfärdigt Deltagande Komponenter är viktiga Helhetssyn i system Outsourcing Egen regi Lägsta pris avgör affär Livscykelvinst driver affär Tar riskerna själv Köper garantier Bristfällig dokumentation Dokumentation samlas i databas Delade entreprenader Samarbetspartner

7 Intäkter = skatt Kostnader plus onödiga kostnader Första året Det ekonomiska lagkravet för en kommun är att budgeten ska vara i balans. Budget i balans – att lyckas?

8 Kostnader Första året Genom att byta den onödiga kostnaden mot kapitalkostnader hålls budgeten i balans. Kapitalkostnad är summan av räntekostnad och avskrivningskostnad! Onödiga kostnader Intäkter = skatt Budget i balans – att lyckas!

9 Kostnader Kapitalkostnad = Värdeskapande för skattebetalarna Första året Genom att byta den onödiga kostnaden mot kapitalkostnader hålls budgeten i balans. Kapitalkostnad är summan av räntekostnad och avskrivningskostnad! Intäkter = skatt Budget i balans – att lyckas!

10 andra året Andra året sjunker kapitalkostnaden och besparingen blir mer värd. Kommunen börjar se vinsten! Därefter ökar vinsten för varje år (Kapitalkostnaden sjunker eftersom räntekostnaden sjunker när lånet amorteras) Kostnader = energi Kostnader = kapitalkostnad Intäkter = skatt Budget i balans – att lyckas!

11 Utgångsläge och resultat Akuta åtgärder Planerat underhåll Underhållsberg I fas med underhållsplan Ej uppfyllda lagkrav Möter lagkrav Inga effektiviseringskrav Passiv hus/anläggning Inga personalresurser Fullskalig organisation Ingen mätning Automatiserad mätning Otillräcklig budget Överskott i budget Oplanerat slut Realistisk tidplan med tydligt mål

12 Samverkan är ett ledord inom Ludvika Ludvika kommun ans å g d ä rf ö r att det var viktigt att f å med fler ä n Best ä llarorganisationen och de ö vre skikten i verksamheten Kommunen har d ä rf ö r tillsammans med leverant ö ren anordnat olika evenemang f ö r skolelever, skolpersonal, politiker, m.fl. Dessa evenemang har bland annat innefattat filmvisning, arbetsgrupper, f ö rel ä sning av metereolog, etc. Evenemangen har bidragit till ett ö kat milj ö engagemang, vilket ä r mycket uppskattat av kommunens deltagare.

13 Ludvika kommun - resultat • Ca 145 000 kvm av kommunens lokaler har moderniserats • Projektet har tagit 2 år från start till godkänd entreprenad • Kommunen har investerat 50 Mkr och sparar 4,0 Mkr/år i garanterade energikostnader • Projektet ger ca 25 % i miljövinst och 44 Mkr i nettovinst • Det finns nu ett stort miljöengagemang i verksamheten och i kommunen

14 Fas 1 Projektutveckling Fas 2 Projektgenomförande Fas 3 Projektuppföljning Förseningsvite ABT 06 Moderbolagsgaranti Förseningsvite ABT 06 Besparingsvite efter utsatt tidplan Moderbolagsgaranti/Bankgaranti i 5 år alt längre Besparingsvite/bonus som stäms av en gång per år för helheten Inneklimatvite per incident löpande Moderbolagsgaranti/Bankgaranti i 5 år alt längre Material och arbetsgaranti i 5 år alt längre Säkerheter och garantier

15 Fas 0 Uppstart Fas 1 Projektutveckling Fas 2 Projektgenomförande Fas 3 Projektuppföljning Fas 0 Upphandling AM J/N Affärsprocessen

16 Förankringsarbete Ekonomisk analys Viljeanalys Nyckeltalsanalys Drift- och underhållsanalys Behovsinventering Energieffektiviseringsstrategi AM 1 J/N AM 2 J/N Resurs- och personalanalys Upphandling och avtal Dokumentation AM 3 J/N Uppstartsarbetet Hitta ev. konsultstöd

17 TILLSAMMANS KAN VI PÅVERKA EKONOMIN TILL DET BÄTTRE OCH FÅ EN GODARE MILJÖ! • Kontaktperson • Daniel Svensson 08-734 11 82, 0730-44 93 83 daniel.svensson@yit.se daniel.svensson@yit.se • Mer att läsa • www.epec.se www.epec.se • www.yit.se www.yit.se • Referenser • Ludvika kommun • Newsec/ Acta • Stockholm Stad, Fastighetskontoret • Västerbottens läns landsting • Locum • Strängnäs kommun • LandicProperty • Outokumpu • Toyota


Ladda ner ppt "Mars 2010 Välkomna! Minska energianvändningen i fastigheterna med energitjänsteprojekt 25 mars 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser