Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amatörradio via Internet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amatörradio via Internet"— Presentationens avskrift:

1 Amatörradio via Internet
Echolink Amatörradio via Internet

2 Innehåll Vad är Echolink? Varför skall man använda Echolink? Nodnummer
Nodtyper Programvaran Sätt upp en egen länk Hur använder man radion? Frågor och visning av programvaran Fredrik Hansson SM6VTT 2006

3 Vad är Echolink? Echolink är en programvara enbart för radioamatörer. Med hjälp av internet kan man koppla sig samman med tal över hela världen. Kommunikationen kan se från dator till dator, dator till radio, radio till radio eller flerpart där alla varianter ingår. Echolink utveckles 2002 av Jonathan Taylor (K1RFD) Mer än användare i 158 länder. Echolink finns för Windows, Linux och MAC Windows versionen finns att ladda hem på Liknande system är IRLP, WIRES, eQSO och iLINK. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

4 Varför? Varför skall man använda Echolink? Det finns massor av anledningar. Några kan vara: För att kunna ha en regelbunden kontakt med radioamatörer utomlands eller inom Sverige. Till skillnad mot kortvåg är Echolink störningsfri och oberoende av konditioner. Ett alternativ för den som har begränsade eller inga möjligheter att sätta upp antenner. Man kan på ett enkelt och smidigt sätt skapa radio förbindelser inom Sverige eller internationellt genom konferenser. Tex. koppla samman Ulricehamn – Stenungsund – Trollhättan utan att behöva kunna ett enda DTMF kommando Man kan öka räckvidden på en repeater genom att öppna hela världen eller bara koppla samma två närliggande städer. Man kan enkelt skapa en egen länk hemma så man kan nå hela världen med en handapparat och några få mW. Man har möjlighet att kommunicera hem till Sverige när man är på semester. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

5 Nodnummer Det finns 4 olika typer av noder Datoranvändare Länkar
Vid registrering får varje användare ett unikt ”nod” nummer. Ett nod nummer fungerar Som ett telefonnummer. Med hjälp av nod numret kan man koppla upp via radio och DTMF toner. (tex. SK6DW-R = ) Det finns 4 olika typer av noder Datoranvändare Länkar Repeatrar Konferenser Fredrik Hansson SM6VTT 2006

6 Datoranvändare Använder programvaran direkt på datorn.
Använder högtalare och mikrofon tex. headset. Kräver minst internet anslutning med telefonmodem (56kbps). Bredband rekommenderas. Kan koppla upp flera parter men begränsas av internet anslutningen. Klient programvaran finns för Windows, Linux och MAC Kräver min. Pentium 133MHz Fredrik Hansson SM6VTT 2006

7 Länk Datorn är kopplad till en radio på en simplex frekvens.
Programvaran är Windows eller Linux baserad. Kräver bredbands anslutning Noden administreras av en ”sysop” som ställer in inställningar och ljud. Använder radio för att styra noden med DTMF toner. Kan koppla upp flera parter om noden och anslutningen tillåter det. Som identifiering av radio användare används VOX, CTCSS eller bärvågstyrning Fredrik Hansson SM6VTT 2006

8 Repeater Datorn är kopplad till en radio inställd på en repeater frekvens. Alternativt är datorn kopplad direkt på repeatern. Programvaran är Windows eller Linux baserad Kräver bredbands anslutning Noden administreras av en ”sysop” som ställer in inställningar och ljud. Använder radio för att styra noden med DTMF toner. Kan koppla upp flera parter om noden och anslutningen tillåter det. Som identifiering av radio användare används VOX, CTCSS eller bärvågstyrning Fredrik Hansson SM6VTT 2006

9 Konferens Konferensservern är en dator som har en internet anslutning med högre kapacitet. Kopplar samman olika noder till flerpartsamtal. Användbart när man som datoranvändare har en internet anslutning med låg hastighet och vill prata med många på en gång. Konferenser används för - Diskussionsämnen - Bulletiner (AMSAT) - Vädervarningar och räddningsarbete - Knyta ihop små eller stora regioner som ständigt ligger uppkopplade mot en konferens. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

10 Exempel på uppkopplingar
Fredrik Hansson SM6VTT 2006

11 Programvaran - Grundläggande installation
Ladda hem programvaran från Installera programvaran i datorn Har du inte varit användare av Echolink tidigare så behöver du bli godkänd. Detta för att verifiera att du verkligen är en licensierad radioamatör. Det vanligaste är att du får skicka in ditt certifikat. Information finns på hemsidan. När du har blivit godkänd fyller du i dina användaruppgifter i programmet. Efter det kan du lista aktiva stationer och använda Echolink. Du bör dock göra några grundläggande inställningar. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

12 Programvaran - Grundläggande inställningar
Test servern återsänder det du sänder till den, på så sätt kan du höra hur du Själv låter. 3. Skifta mellan RX och TX genom att trycka på mellanslag eller klicka på knappen ”send” 4. Om du nu sänder och pratar i mikrofonen så skall du se en blå stapel som går upp och ner i takt med ditt tal. Det är din utgående ljudnivå. Den skall normalt ligga på det blåa och toppa på det gula. Justera ljudnivåer. En mycket viktig sak som många slarvar med. Anslut mikrofon och högtalare till datorn. Koppla upp dig mot ”test servern” genom att välja följande i programmet: Fredrik Hansson SM6VTT 2006

13 Programvaran - Grundläggande inställningar
För utgånde ljud. Kontrollera att mikrofon är vald. Justera ljudet så att du får ca: 75% på topparna. Stapeln skall vara blå och bli gul på topparna. Låter det inte bra trots att du har justerat nivån kan det vara värt att skaffa en bättre mikrofon. Får du inget ljud, höga eller låga nivåer behöver du justera ljudet i datorn. Du kan justera ingående och utgående ljud genom att klicka på följande meny i Echolink programmet. Välj ”playback” för det lokala ljudet och ”recordning” för utgående ljud. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

14 Programvaran - Grundläggande funktioner
För att koppla upp en nod markerar man den och klickar på den gröna kedjan. Skifta mellan RX och TX genom att trycka på mellanslag eller klicka på knappen ”send” För att koppla ifrån klickar man på den röda kedjan. Det finns två sätt att lista aktiva noder. ”Index view” listar alla stationer efter prefix och ”Explorer view” visar efter land, nodtyp och favoriter. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

15 Programvaran - Problem
Nätverksproblem Ett vanligt problem som uppstår när man har installerat Echolink är att man inte kan koppla upp till någon nod utan att den bara gör ”timeout”. Detta beror oftast på att man har ett lokalt nätverk med en router som inte vet var den skall göra av inkommande datapaket. Det finns två sätt att lösa problemet; Konfigurera routern att skicka om datapaketen lokalt i nätverket. Echolink använder TCP port 5200, UDP port 5198 och Dessa skall skickas om till IP adressen på din dator sk. ”forwarding”. En bra sida med en massa exempel är Har man ingen möjlighet att konfigurera routern så kan man använda en publik proxyserver. Adresser finns på Echolinks hemsida. Problemet med dom är att det bara kan vara en användare/server. Oftast finns en tidsbegränsning på hur länge man kan vara uppkopplad. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

16 Sätt upp en egen länk Det är fritt för vem som helst att sätta upp en egen länk mot Echolink. Givetvis gäller det att välja en lämplig frekvens som inte stör annan trafik. Vad krävs? Internetuppkoppling En PC på minst 133MHz (win98). Beroende på operativsystem. Radio och antenn. Interface som kopplar samman dator och radio. Den enklaste lösningen är att använda VOX in och VOX ut. Rekommenderat är dock att använda PTT styrning för TX på radion. En simpel lösning: När det gäller ljudet bör man galvaniskt skilja på dator och radio genom en transformator. Dom finns att löda loss i vanliga telefonmodem m.m. Det är mycket viktigt att få rätt ljudnivåer eftersom DTMF avkodningen sker i datorn. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

17 Sätt upp en egen länk Det finns två alternativ när man skall välja operativsystem. Antingen kan man använda Windows eller Linux baserad lösning. Windows: Samma programvara som man använder som klient kan man använda i ”sysop” läge. Den största fördelen med Windows versionen är att den är enkel att hantera. Som längst kan man använda en Pentium 133 och Windows 95. Fördelar: Enkel att hantera. Den har ett grafiskt interface som gör det lätt att få en överblick över funktioner och inställningar. Kan lätt ändras så den kan köras mot repeater eller simplex frekvens. Nackdelar: Ostabil. Använder man Windows 95/98 är den ostabil i sig själv men även med XP kan man få problem om den har varit igång under längre tid. Begränsad när det gäller funktioner och att ändra ljudfiler. En del ljud kan man ändra men inte allt om man tex. vill ha svenskt tal. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

18 Sätt upp en egen länk Det finns två alternativ när man skall välja operativsystem. Antingen kan man använda Windows eller Linux baserad lösning. Linux: SM0SVX har tagit fram en Linuxbaserad repeaterlogik (SVX-link) som har stöd för Echolink. Programvaran är mycket flexibel. Den kan användas som repeater eller simplex logik. Fördelar: Stabil Flexibel. Man kan lätt lägga till funktioner tex. Som att lista närliggande APRS stationer, temperatur osv. Man kan ändra och lägga till ljud som man vill. Kan köras från CD skiva eller USB minne vilket minskar risken för fel för hårdvaran. Nackdelar: Svårare att hantera. Allt är textbaserat Saknar några funktioner som finns i Windows versionen men det är under utveckling. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

19 Hur använder man radion?
En Echolink länk eller repeater styrs med DTMF toner för att koppla upp eller ner andra noder. Kommandon och funktioner kan variera beroende på hur noden är konfigurerad, det är tex. olika på Windows och Linuxbaserad lösning. Nod nummer finns på eller ta reda på numret i programmet. Att tänka på som radioanvändare: Lämna extra långa luckor. Där vanligt att noder använder VOX i mottagningen. Det innebär att det finns en VOX fördröjning innan noden går i RX läge på Internet. Sedan har man även en fördröjning på överföringen via internet. Bra modulation. Det är viktigt att man inte har en låg modulation eller lämnar för långa tysta sekvenser i sitt tal om noden använder VOX i mottagningen. Risken är att delar av talet försvinner för motparten. Koppla ner när du är klar. Lyssna ett tag efter du har avslutat en kontakt via Echolink om någon annan vill komma in. Om så inte är fallet, koppla ner noden. Använd Echolinken med förstånd. Att tuta DTMF toner stup i kvarten är inte uppskattat. Har du provat några noder och inte fått svar, ta en paus och försök senare. Fredrik Hansson SM6VTT 2006

20 Frågor och visning av programvaran
Fredrik Hansson SM6VTT 2006


Ladda ner ppt "Amatörradio via Internet"

Liknande presentationer


Google-annonser