Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett Informationssamhälle för alla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett Informationssamhälle för alla"— Presentationens avskrift:

1 Ett Informationssamhälle för alla
Therese Wallström

2 Innehåll Ett informations-samhälle för alla Behov Förändrad målgrupp
Datorernas plats i samhällets utveckling Allmän tillgänglighet Universell design Tveksamheter för universell design Forskning och utveckling Svårigheter med ett IS4ALL Åtgärder

3 Informationssamhälle
Förändrat samhälle: produktion av varor - produktion och utbyte av information Information är nyckel-faktor Information lättillgänglig för alla medborgare ”Design för alla” - undvika nivåsamhälle

4 Begreppet ”Ett informationssamhälle för alla”
Konceptet skapades 1995 Europeiska kommissionen Samarbetsforskningar Målgruppen - alla möjliga användare ”Var och när som helst” Tänka i nya banor - alla ta del av fördelarna

5 Datorernas plats i samhällets utveckling
Från beräkningsmaskin till redskap för kommunikation och interaktion Nya områden; skolan, arbetet, hemma...

6 Datorernas plats i samhällets utveckling

7 Behov av ett Informationssamhälle för Alla
system för alla tillgänglighet för alla hög interaktionskvalitet

8 Behov av ett Informationssamhälle för Alla

9 Datorer förekommer mer och mer i vardagen
Ändrat användningsområde Inte bara på arbetsplatsen I dagliga aktiviteter

10 Människor blir mer och mer beroende av datorer
Kopplat samman till att vi använder datorer dagligen Skapar nya behov

11 Datoranvändarna har olika krav, förutsättningar och behov
Alla är inte experter Bör ta hänsyn till: ålder kön kultur experter/nybörjare handikapp och rörelsehinder utbildning arbete

12 Datoranvändarna är inte experter som tidigare
Tidigare generationens datorer var designade för experter

13 Datorapplikationer blir mer och mer komplexa
Funktionaliteten ökar - komplexiteten ökar Ständig utveckling

14 Förändrad målgrupp Nya utmaningar för MDI Förstå möjliga användares:
fysiska- kognitiva- kommunikativa- perceptuella egenskaper Handikappade och äldre

15 Förändrad målgrupp

16 Förändrad målgrupp: Funktionshindrade och äldre
IT - ökade möjligheter att kommunicera följa och ta del av: hälso- och sjukvård utbildning kultur samhällsdebatt underhållning

17 Förändrad målgrupp: Funktionshindrade och äldre
Öka livskvaliteten: Bo kvar i sin bostad Bättre stöd för anhöriga Hemvård Rehabilitering, terapi Arbeta hemma Datorstödd diagnos

18 Allmän tillgänglighet
Universell tillgänglighet IT som används och accepteras av alla Ex på applikationer: online-information, e-kommunikation, digitala bibliotek, e-handel, hälsoservice, e-learning, ”communities”, online-tjänster, e-demokrati, telework och fjärrnärvaro, online-underhållning, etc.

19 Allmän tillgänglighet
Målgruppen med människor med speciella behov och individer från olika kulturer Aktiviteters natur ändras från bl.a. handel till kommunikation och samarbete Tekniska plattformar och anpassade konstruktioner där informationen är tillgänglig Alla ska kunna ta del av fördelarna

20 Design för alla ”Universal design”
Hitta principer, redskap för utveckling Inga speciella insatser i efterhand Design för alla - tankegång: Designa för den generella användaren Finns ingen normal-användare Alla möjliga användare

21 Tveksamheter mot design för alla
Praktiska och ekonomiska invändningar Dyrt i förhållande till fördelarna "Många idéer som ska vara bra för alla är inte bra för någon" Tillfredsställa mycket mer för accepterande

22 Forskning och utveckling
Ökat intresse - forskningsinitiativ Samarbete nödvändigt Konferenser för utbyte av forskning och erfarenheter Det behövs en gemensam grund för att: Förbättra designen Förstå hur vi interagerar och kommunicerar

23 Forskning och utveckling
ERCIM Working Group "User Interfaces for All” + ”Information Society for all” teman vid ERICIM konferensen 2000 i Italien Realisera principen för "Universal Design" inom MDI Insyn i det tekniska förverkligande och vikten av UI4ALL Belyst utmaningarna med utveckling av tillgängliga interaktiva miljöer av hög kvalitet. Nya designmetoder: anpassningsbar interaktion, sociologiska och politiska aspekter på allmän tillgänglighet, interaktiva system, interaktionstekniker, konstruktioner, applikationer, tjänster.

24 Forskning och utveckling
ISF - International Scientific Forum Analysera verksamheten i området tillgänglighet och universell design Stimulera ny utveckling Förbättra kunnandet mot tillgänglighet för alla och hög interaktionskvalitet Kunskapsbyte, erfarenhetsbyte Identifiering av svårigheter för målet 4 teman: design, användbarhet, gränssnittstekniker, standardisering

25 Forskning och utveckling
Gemensamt: Komma fram till rekommendationer till framtida forskning och utveckling. Pratar om fyra basgrupper: Mjukvaruteknik Användare Omfattning av användningsområden Stödåtgärder

26 Forskning och utveckling
Bild på några av målen som forskning och utveckling har förbättrat hittills och nya potentiella mål som ska förbättras i framtiden

27 Forskning och utveckling
Rekommendationer/uppmaningar för forskning och utveckling: Gynna utvecklingen av ”Environments of use" Stödja "Communitues" av användare Främja användar-centrerad design Inrätta stödåtgärder

28 Forskning och utveckling
”Environments of use” Integrerade system - delas av grupper av användare Rikare kommunikation, öka samarbete/integration mellan datormiljöer och fysiska miljöer Tillgängliga överallt, när som helst, av vem som helst Stödja sociala aktiviteter Del av dagliga aktiviteter Tex. virtuella universitet, teatrar, affärer

29 Forskning och utveckling

30 Svenska regeringen Regeringens proposition 1999/2000:
"Vägledande inriktning för IT-politiken skall vara att främja jämställdhet och mångfald samt öka livskvaliteten genom att: öka alla människors förutsättningar att utnyttja informationsteknikens möjligheter oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och eventuella funktionshinder öka individernas välfärd genom användningen av IT i vardags- och arbetslivet höja utsatta gruppers livskvalitet"

31 Svårigheter med ett IS4ALL
Brist på arkitekturer för användargränssnitt Brist på kostnadseffektiv teknik för att framställa produkter som klarar design för alla principer Begränsad synvinkel på användaren De rådande konkurrensstrategierna Begränsad medvetenhet och förståelse för mångfald Brist på kunskap om specifika handikapp och rörelsehinder Nuvarande rådande synen att existerande teknik kan ge effektiva lösningar till alla problem

32 Svårigheter med ett IS4ALL
Brist på undervisning om användbarhet i data-vetenskapliga kurser Otillräcklighet i nuvarande tillgängliga designmetoder och verktyg Liten marknad Brist på förståelse av användarinteraktion med nya tekniker Höga kostnader för tillgänglighet i nuvarande praktik Brist på referensmaterial, deklarationer och forskningsresultat Brist på internationella samordnade forskningar Brist på användarmedverkan

33 Åtgärder Plan som sammanställdes på ERICIM konferensen:
Kunskap om universell design Inrätta kriterium som tar hänsyn till tillgänglighet och användbarhet Studera variationen av användarkontext Bygga på existerande tekniker Driva fram användardeltagande Tal-input och Naturligt språk Flexibla, kompakta, portala displayer med hög upplösning Satsa på ljud

34 Åtgärder Datorstött samarbete Hypermedia Transportal mjukvara
Helsidesdisplayer och "touch screens" Avancerade/alternativa interaktions plattformar Inbyggd intelligens och agenter Främja nya föreskrivande instrument till att förenkla design Utveckla en empirisk forskningsbas för studerande och användare Bygga nya former av samarbetsstrukturer och virtuella omgivningar

35 Referenser 6th ERCIM WORKSHOP ”USER INTERFACES FOR ALL" October Towards an information society for All: HCI challanges and R&D recommendations - International Journal of Human-Computer Interaction, Vol 11, 1999, pp 1-28 Towards an information society for All R&D Agenda International Journal of Human-Computer Interaction, 0 (2), 8th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, 2002,


Ladda ner ppt "Ett Informationssamhälle för alla"

Liknande presentationer


Google-annonser