Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan arbete och familj

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan arbete och familj"— Presentationens avskrift:

1 Mellan arbete och familj
Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige Maria Stanfors 1

2

3 Disposition Familjebildning och fertilitet Arbete och sysselsättning
Vem för vad i hemmet Löner och löneskillnader Utbildning och utbildningsval Olika kombinationer av arbete och familj

4 Fertilitetsutveckling, 1850-2003

5 Kohort fertilitet

6 Lönegapet

7 Arbetskraftsdeltagande

8 Föräldraledighet

9 Föräldraledighet

10 Barn i barnomsorg

11 Segregering

12 Utbildningssegregering

13 Olika kombinationer av arbete och familj

14 Olika kombinationer av arbete och familj

15 Från då till nu Osynliggörande

16 Från då till nu Osynliggörande Institutionaliserad diskriminering

17 Från då till nu Osynliggörande Institutionaliserad diskriminering
Reformer

18 Från då till nu Osynliggörande Institutionaliserad diskriminering
Reformer Sociala normer

19 Från då till nu Osynliggörande Institutionaliserad diskriminering
Reformer Sociala normer Värdediskriminering

20 Från då till nu Osynliggörande Institutionaliserad diskriminering
Reformer Sociala normer Värdediskriminering Ekonomiska incitament

21 Huvudargument (1) Förändring koncentrerad till vissa perioder (tidigt 1920-tal, sent 1940-tal, samt 1990-talet)

22 Huvudargument (1) Förändring koncentrerad till vissa perioder (tidigt 1920-tal, sent 1940-tal, samt 1990-talet) Kvinnor förändrar då sitt beteende mer än män på grund av relativ attraktivitet och förändrade ekonomiska incitament

23 Huvudargument (2) Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet

24 Huvudargument (2) Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet
Segregering (horisontell, vertikal, intern)

25 Huvudargument (2) Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet
Segregering (horisontell, vertikal, intern) Statistisk diskriminering

26 Huvudargument (2) Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet
Segregering (horisontell, vertikal, intern) Statistisk diskriminering Ekonomiska faktorer spelar stor roll

27 Huvudargument (2) Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet
Segregering (horisontell, vertikal, intern) Statistisk diskriminering Ekonomiska faktorer spelar stor roll Institutionella faktorer spelar också roll

28 Huvudargument (3) Reproduktion och produktion nära förbundet

29 * Först arbete, sen familj
Huvudargument (3) Reproduktion och produktion nära förbundet Valmöjligheter och handlingsutrymme påverkas: * Arbete eller familj * Först arbete, sen familj * Arbete och familj

30

31


Ladda ner ppt "Mellan arbete och familj"

Liknande presentationer


Google-annonser