Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pressträff december 2012• Sid 1 Välkommen på pressträff den 13 december 2012 Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Medverkande: Laura Hartman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pressträff december 2012• Sid 1 Välkommen på pressträff den 13 december 2012 Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Medverkande: Laura Hartman,"— Presentationens avskrift:

1 Pressträff december 2012• Sid 1 Välkommen på pressträff den 13 december 2012 Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Medverkande: Laura Hartman, Analyschef laura.hartman@forsakringskassan.se Marie Mulder, Analytiker marie.mulder@forsakringskassan.se

2 Pressträff december 2012• Sid 2 Utvecklingen i sjukpenning- försäkringen 1994-2012

3 Pressträff december 2012• Sid 3 Bakgrund • Två tidigare rapporter visar… – att det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper och yrken avseende antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2008 – att det finns stora skillnader i vilka diagnoser de anställda i olika yrken är sjukskrivna för

4 Pressträff december 2012• Sid 4 Först något om yrken… • Är en indelning dels efter vilken utbildningsnivå som normalt krävs, samt dels efter vilka arbetsuppgifter som utförs • Kan delas in i olika yrkesgrupper – Militärt arbete – Ledningsarbete (tex. högre ämbetsmän och politiker, verkställande direktörer osv) – Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (tex. civilingenjörer, barnmorskor, lärare) – Arbete som kräver kortare högskoleutbildning (tex. förskolelärare, sjuksköterskor, poliser) – Kontors- och kundservicearbeten (tex. bokföringsassistenter, kassapersonal) – Service- omsorgs och försäljningsarbete (tex. vård- och omsorgspersonal, försäljare) – Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk m.m. (tex. djuruppfödare, växtodlare) – Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning (tex. byggnadsarbetare, målare) – Process- och maskinoperatörsarbete (tex. fordonsförare, processoperatörer) – Arbete utan krav på yrkesutbildning (tex. städare, köks- och restaurangbiträden)

5 Pressträff december 2012• Sid 5 SJUKSKRIVNINGAR I OLIKA YRKEN ÅR 2010

6 Pressträff december 2012• Sid 6 Sjukskrivningar i olika yrken år 2010

7 Pressträff december 2012• Sid 7 KVINNOR Yrken med högst sjukfrånvaro år 2010 (ersatta sjukskrivningsdagar i parantes) •Övriga servicearbetare (18,7) •Fordonsförare (11,7) •Maskinoperatörer, trävaruindustri (11,3) •Lokförare m.fl. (10,4) •Processoperatörer, kemisk basindustri (10,1) •Byggnads- och anläggningsarbetare (9,9) •Städare m.fl. (9,7) •Vård- och omsorgspersonal (9,6) •Säkerhetspersonal (9,5) •Övriga maskinoperatörer och montörer (9,5) Yrken med lägst sjukfrånvaro år 2010 (ersatta sjukskrivningsdagar i parantes) •Högre ämbetsmän och politiker (2,1) •Matematiker och statistiker (2,8) •Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. (3,1) •Fysiker, kemister m.fl. (3,3) •Chefer för särskilda funktioner (3,3) •Civilingenjörer, arkitekter m.fl. (3,9) •Jurister (4,0) •Företagsekonomer, marknadsförare m.m. (4,3) •Ingenjörer och tekniker (4,4) •Dataspecialister (4,5)

8 Pressträff december 2012• Sid 8 MÄN Yrken med högst sjukfrånvaro år 2010 (ersatta sjukskrivningsdagar i parantes) •Övriga servicearbetare (11,2) •Fordonsförare (7,1) •Biblioteksassistenter m.fl. (6,8) •Renhållnings- och återvinningsarbetare (6,7) •Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. (6,4) •Pastorer (6,4) •Grovarbetare bygg och anläggning (6,4) •Målare, lackerare m.fl. (6,4) •Behandlingsassistenter, fritidsledare (6,1) •Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. (6,0) Yrken med lägst sjukfrånvaro år 2010 (ersatta sjukskrivningsdagar i parantes) •Militärer (1,4) •Matematiker och statistiker (1,4) •Fysiker, kemister m.fl. (1,5) •Högre ämbetsmän och politiker (1,5) •Civilingenjörer, arkitekter m.fl. (1,7) •Dataspecialister (1,7) •Chefer för särskilda funktioner (1,9) •Universitets- och högskolelärare (1,9) •Samhälls- och språkvetare (1,9) •Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. (2,0)

9 Pressträff december 2012• Sid 9 Vad beror resultaten på? • Skillnader i arbetsmiljö • Anställda har olika möjligheter att anpassa sitt arbete vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga (genom flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta hemifrån m.m.) • Individer med sämre hälsa och arbetsförmåga börjar i större utsträckning arbeta i yrken med lägre anställningskrav • Olika bakgrundsfaktorer skiljer sig åt mellan olika yrken, tex. åldern bland de anställda

10 Pressträff december 2012• Sid 10 UTVECKLINGEN I OLIKA YRKEN ÅR 2002 TILL 2010

11 Pressträff december 2012• Sid 11 Utvecklingen per yrkesgrupp 2002-2010 för KVINNOR

12 Pressträff december 2012• Sid 12 Utvecklingen per yrkesgrupp 2002-2010 för MÄN

13 Pressträff december 2012• Sid 13 Utvecklingen för några enskilda yrken, KVINNOR

14 Pressträff december 2012• Sid 14 Utvecklingen för några enskilda yrken, MÄN

15 Pressträff december 2012• Sid 15 Spridningen mellan yrken minskar under 2000-talet • Ett flertal faktorer kan sannolikt ha spelat en roll – Förändringar i arbetsmiljö och arbetsvillkor – Regelreformer under 2000-talet och förändrat arbetssätt hos Försäkringskassan – Utflöde av personer med sjukhistorik till sjuk- eller aktivitetsersättning, ålderspension, arbetslöshet m.m. (förändringar i sammansättningen av anställda)

16 Pressträff december 2012• Sid 16 SKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN ANSTÄLLDA I SAMMA YRKE

17 Pressträff december 2012• Sid 17 Skillnader mellan kvinnor och män

18 Pressträff december 2012• Sid 18 Vad beror skillnaderna mellan könen på? • Ett flertal olika samvarierande faktorer kan spela en roll, tex.: – Sociokulturella förhållanden och livsvillkor – Hälsorelaterade beteenden – Biologiska skillnader och graviditetsrelaterade sjukskrivningar • Försäkringskassan har under 2013 fått i uppdrag av regeringen att bland annat titta på första barnets betydelse för att bli sjukskriven i olika yrken

19 Pressträff december 2012• Sid 19 Slutsatser • Det finns stora skillnader i ersatt sjukfrånvaro mellan olika typer av yrken – Högst sjukfrånvaro har de yrken som normalt har lägre utbildningskrav • Under 2000-talet har skillnaderna i ersatt sjukfrånvaro minskat mellan yrken • För alla studerade yrken har kvinnor en högre ersatt sjukfrånvaro än män – Skillnaderna mellan könen är också som störst i tjänstemannayrken

20 Pressträff december 2012• Sid 20 Mer kunskap/analys behövs om… • Arbetsmiljön och arbetsvillkorens betydelse för sjukfrånvaron • Vilka faktorer som bidragit till utvecklingen i enskilda yrken under 2000-talet • Vad som kan förklara att skillnaderna mellan kvinnor och män är som störst i tjänstemannayrken

21 Pressträff december 2012• Sid 21 Slut!


Ladda ner ppt "Pressträff december 2012• Sid 1 Välkommen på pressträff den 13 december 2012 Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Medverkande: Laura Hartman,"

Liknande presentationer


Google-annonser