Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Södertälje Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare

2 Vilka glasögon tittar vi med ?
Hur påverkar vårt eget anknytningsmönster det vi ser och upplever? Som Barnsekreterare och Familjehemssekreterare

3 Kort Definition Intersubjektivitet–känslan av att kunna dela en upplevelse, ”the sharing of lived experience of two (or more) people” Mentalisering-Att förstå att andras tankar och känslor kan skilja sig från ens egna och att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån bakomliggande mentala avsikter som önskningar, känslor och föreställningar.

4 Mentalisering I föräldraskapet handlar mentalisering om att kunna ta barnets perspektiv – att intressera sig för barnets inre värld på ett sätt som barnet uppfattar. ( jfr ”följa initiativ” ) Men! Vi kan aldrig veta vad som rör sig i en annans sinne! Att i samspel ”lära” barnet att barnets tankar och känslor kan skilja sig från andras och att egna och andras handlingar är begripliga utifrån önskningar, känslor och föreställningar.

5 Trygg bas, säker hamn

6 Att bli avvisad vad betyder det för oss ?
Trygg anknytning Otrygg anknytning men organiserad: Ambivalent anknytning/ oförutsägbart lyhört Undvikande anknytning/tar hand om mina behov själv Desorganiserad anknytning/den jag är anknuten till är jag mest rädd för. Ambivalent .barnet hämmas I sin utvforskning av världen o inte heller lär sig att bemästra den, ångest o social fobi, Undvikande anknytning, beteedeproblem, framförallt aggressivt beteende Risk att barnet tänker o tolkar samspelet som negativt. Depressioner,brister I känsomässig självreglering.

7 Stress “ Kids in stress create in adults their feelings and, if not trained, the adults will mirror their behavior.” (Long & Fecser,2000) Ex still faces

8 Teorier som kartor i vår strävan att erbjuda barn adekvat utvecklingsstöd
Affektteori erbjuder ett perspektiv på det allra mest grundläggande i vårt varande, förmåga att reglera våra affekter, att bli medvetna om våra känslor och koppla våra emotioner till olika situationer. Finns samband mellan anknytningsteorin och affektteorin- starka positiva affekter som glädje, intresse, nyfikenhet, stärker anknytningen. Affekterna driver på anknytningen

9 Föräldraförmåga Grundläggande vårdaspekter Trygghetsaspekter
Känslomässig värme Empatisk förmåga Stimulans Gränssättning och vägledning Stabilitet och förutsägbarhet Intellektuell förmåga att tillgodose barnets behov nu och framöver.

10 Barnets förmåga Tar barnet initiativ till att vara i samspel och sätter ord till sina egna initiativ Får barnet bekräftelse av den vuxne och kan barnet ta emot det och känna sig viktig, självkänslan Bildas det en turtagning med rytm, tempo och paus anpassat för barnet, så barnets fantasi utvecklas Kan barnet uttrycka känslor

11 Barnets förmåga Kan barnet se andras initiativ, titta.
Absorbera information Uppfatta icke verbala signaler Kan barnet ge och ta från andra Kan barnet hantera problem o frustrationer Har barnet kul när de leker med andra barn


Ladda ner ppt "Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser