Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!

2 Syftet med kvällens möte är att informera om:
Projektets status Anslutningskostnaden Finansiering Byggstart Markavtal Användningsområden

3 Projektet! Lite historik!
I juni 2010 hade vi ett första informationsmöte, där vi fick information om vad bredband via fiber är! Efter detta möte bestämde några av deltagarna sig för att starta en förening och försöka bygga ett fibernät! Hösten 2010 bildades föreningen och en interimstyrelse tillsattes. Kommunen sökte bidrag för att bygga ett stamnät, som beviljades i december 2010. För vår del försenades projektet pga. att vi inväntade att kommunen skulle tillsätta en byggprojektledare vilket skedde i november 2011

4 Projektet! Nuläge! Under våren 2012 har det hänt en hel del.
Den aktiva medlemsrekrytering har avslutats och medlemsregistret är underlaget för anslutningskostnaden. Vi har fått förslag på dragning av nätet, detta förslag har reviderats med hjälp av områdesrepresentanterna. Nu ligger de senaste kartorna för samråd och godkännande hos länsstyrelsen. Presentation av anslutnigskostnad Bidragsansökningar

5 Projektet! Övrigt! Det har bildats 8st. Föreningar som tillsammans med Grensnet Östervallskog täcker in hela kommunen Det har bildats en paraplyförening, Nordmarkens Fiberförening, där alla fiberföreningar i kommunen är medlemmar, med ett undantag för Grensnet i Östervallskog, som har valt att stå utanför tillsvidare. Paraplyföreningen har till uppgift att samordna föreningarnas arbete, så att alla föreningarna skall ha samma förutsättningar.

6 Medlemsföreningar i Nordmarkens fiberförening
Holmedalsnet Karlanda SellNet Silbodal Norra TöckNet Vatt-net Vestnet Årjäng sydväst Ca medlemmar Grensnet i Östervallskog är inte medlem i NFF då de redan startat utbyggnaden. Årjängs tätort ingår INTE i projektet

7 Projekteringskarta över vårat område

8 Detaljerad projekteringskarta

9 När börjar vi gräva? I augusti/september!

10 När kan vi börja använda fibernätet?
Inkoppling av abonnenter planeras till våren/sommaren 2013

11 Anslutningskostnad/Kalkyl
Hur har vi kommit fram till vår anslutningskostnad? Med hjälp av Bynet AB som är kommunens byggprojektledare (de har projekterat ca. 150 st. föreningar med ca st. medlemmar). Vi har dessutom tagit hjälp av Grensnet, Östervallskog och SÄKOM, Säffle.

12 Baserat på 205 anslutningar blir anslutningskostnaden:
17 900:-

13 Finansiering! Hur skall jag finansiera min fiber?
Vi har varit i kontakt med de lokala bankerna. Att ansluta sig till fibernätet, ser bankerna som en värdesäkring av fastigheten. Bankerna rekommenderar att varje fastighetsägare tar kontakt med sin bank för den bästa lösningen. Vi rekommenderar er att ta in offerter från flera banker!

14 Detta gör vi gemensamt för vår byggd!
Arbetsinsats! Exempel på saker som krävs av oss medlemmar för att hålla ner kostnaderna! Vi skall: Ta ner gärde/staket Utstakning av grävtrase Röja väg för grävmaskin Områdesrepresentant Kaffe och kakor mm Ovanstående är exempel på dagsverken,man beräknar att det behövs 2-3 dagsverken/anslutning! Detta gör vi gemensamt för vår byggd!

15 Stöd till bredband på landsbygden
Kommunen har beviljats 17.8 miljoner från EU, för byggnation av stamledning, med förbehållet att lika stor del skall investeras av kommunen. Vatt-net har sökt ytterligare bidrag från Länsstyrelsen, Post/Telestyrelsen och Jordbruksverket. Vi får beslut om bidrag under hösten /vintern. Vi har inte tagit med ev. bidrag i kalkylen!

16 Anmälan senast 14 juni Anmälan! Ni kan anmäla Er här i kväll!
Vi skickar ut anslutningsavtal under juni/juli Anslutningsavtalet är för godkännande hos skattejurist då det för två veckor sedan blev beslutat hos Skatteverket att vi inte behöver betala moms på anslutningskostnaden.

17 Markavtal Då det är ett ideellt projekt för att öka vår byggds livskraft finns det inga ekonomiska möjligheter att betala ut ersättning för ledning som passerar din mark. Områdesrepresentanterna kontaktar dig för ytterligare information och godkännande av ledningsdragning samt signering av markavtal. Före grävstart måste alla berörda markägare godkännt och signerat markavtalet!

18 Blandad information! Kommunchefen Ingemar Rosén delar med sig sina erfarenhet av att ha fiber, som boende på Säffles glesbyggd! Preben Mortensen berättar om hur han använder internet! Marcus från Bynet AB informerar om deras roll mm.

19 Användningsområden! Trygghetslarm!
Larm med ljud och bild kopplat till larmcentral! TV via internet: Det finns möjlighet att se program i efterhand med hjälp av play funktioner när det passar dig. En funktion som de flesta kanaler tillhandahåller! När kommentatorn/hallåan säger att nu flyttar vi över sändningen till webben! Så kan du fortsätta titta på t.ex. Skidskytte, Allsång på Skansen mm. Radio via internet: Lyssna på din lokal radio, specialkanaler som bara spelar t.ex. klassiskt, country, pop, rock mm. Det finns radioapparater som fungerar via internet! Skype: Håll kontakten med nära o kära, med både ljud och rörlig bild!

20 Diverse frågor som vi mottagit
Vad är det för dagsverken Ni förväntar er av mig? Du skall hjälpa till med att förbereda för grävningen genom att hjälpa till med utstakning, flyttning av staket och röjning mm. så att grävmaskinen inte hindras i sitt arbete! Fixa fika eller något annat. Men styrelsen önskar poängtera, att om det är någon som inte orkar hjälpa till, så skall den givetvis inte tacka nej till en anslutning. Vi hjälps åt, detta gör vi gemensamt för vår bygd. Jag önskar ansluta min fastighet men inte koppla in fibern ännu, hur gör jag med TV? Du fortsätter titta på TV som vanligt via antenn/parabol.

21 Det förutsätts att jag skall gräva på egen tomt, min fastighet är stor?
Med egen tomt menas närområdet runt huset där grävmaskinens tyngd gör skada på gräsmatta och blommor/växter. Jag vill inte gräva på min tomt själv, hur gör jag då? På anslutningsavtalet får du ange om du vill ha hjälp med grävning på tomt. Med det som underlag skall vi ta in offerter, därefter får ni bestämma er! Jag är nöjd med hastigheten jag har på vanliga telefonnätet? En normal hastighet på telefonnätet är 4-8 Mbit, fibernätet ger 100 Mbit. Telia har beslutat att samtliga telefonstationer med färre än 100 abonnenter skall läggas ned. Det är troligt att nedmonteringen av kopparnätet i Årjäng kommer att tidigareläggas med anledning av fibernätet. I andra kommuner där fiber lagts ned har nedmonteringen gått snabbare.

22 Vad händer om många tackar nej till att ansluta sig?
Anslutningskostnaden är baserad på de 205 st. medlemmar som vi har i dag. Om många väljer att tacka nej måste kalkylen revideras. Jag önskar låna till anslutningskostnaden, går det att göra genom föreningen? Föreningen har tyvärr inte möjlighet att ordna med lån, men samtliga banker i Årjäng är informerade om projektet och ser positivt på att låna ut till anslutningen. Vad sker om det visar sig under byggnationen att anslutningskostnaden är för låg? Samtliga medlemmar inkallas då till en extra stämma, där alternativ genomgås. Vad sker om byggkostnaden blir lägre än det vi har betalat in? Föreningen betalar tillbaka mellanskillnaden.

23 Connected World Henrik Nilsson, Lakeviken Johan Västsäter, Leverhögen   Marianne Gunnegård, V:a Näs   Mats Höglund, Leverhögen Rolf Emanuelsson, V:a Näs   Viktor Magnusson, Slämtegen 072  Thore Danielsson, Slämtegen   Kent-Olov Olsson, Ö:a Näs 070  Claes Åberg, Risviken  


Ladda ner ppt "Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!"

Liknande presentationer


Google-annonser