Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur sparar vi energi på gården? - vad är stort och smått?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur sparar vi energi på gården? - vad är stort och smått?"— Presentationens avskrift:

1 Hur sparar vi energi på gården? - vad är stort och smått?
Greppa Näringen: Stallmiljö och byggnadsåtgärder 23 april 2013, Falköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad

2 Exempel – Energianvändning gård med 70 mjölkkor
Totalt ca kWh (exkl privat) Gemensamt = Verkstad och lite ytterbelysning + vattenpumpen

3 Smågrisar Fördelning baserat på medeltal för 17 företag med smågrisproduktion. Källa: Kartläggning av energianvändning på lantbruk, LRF Konsult, 2009

4 Slaktsvin Fördelning baserat på medeltal för 14 företag med slaktsvinsproduktion. Källa: Kartläggning av energianvändning på lantbruk, LRF Konsult, 2009

5 Mjölkkor Fördelning baserat på vägt medel för gårdar med grop och robot, totalt 23 företag. Källa: Kartläggning av energianvändning på lantbruk, LRF Konsult, 2009

6 Vad vill vi ha för ”energitjänster” från el-energin
Kyla/Värme Uppdelning Kraft (ventilera, förflytta, bearbeta mm) Kyla / Värme Ljus Lämplig energibärare? Kraft Ljus

7 Energi har olika kvalité
Energiform Användning Elektrisk energi Mekanisk energi Bränslen Solvärme Omgivningsvärme Transporter / Mekanisk bearbetning Elektronisk info (TV, data) Kemiska processer / Materialframställning Belysning Värme vid hög temp / Matlagning Varmvatten Bostadsvärme

8 Fördelning av elenergi till ventilationsanläggning
Lufttransporten är det ”nyttiga arbetet” som fläkten utför Billigast och enklast är oftast att: minska strömningsförluster och förbättra fläkthjulets verkningsgrad genom rengöring! (och injustering) OBS! tips Buller? = behov av rengöring? Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

9 Var finns strömningsmotståndet?
Grundprinciper: Lägsta möjliga lufthastighet (2-3 m/s) Rejält avrundade kanter vid inlopp Undvik riktningsändringar (isåfall invändig rundning) Undvik nät och galler i luftströmmens väg Slät insida Fläktblad – släta och rena Tak eller huvar framför utlopp bör undvikas Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

10 Källa: Anders Ehrlemark, Praktek, www.ptek.se

11 Effektivitet för olika fläktar
”På pappret” energieffektiva fläktar tappar ofta snabbt kapacitet och därmed effektivitet snabbt vid de högre mottryck som uppstår i verkligheten. Fabrikstillverkade trummor: ca 20 Pa mottryck Platsbyggda trummor och kanaler: 60 – 120 Pa Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

12 ”Energisignatur” – hel anläggning
Spänningsreglering leder till förluster i motorn. Ökar ju lägre spänningen transformeras (antingen transformator eller diod/”triac”) Smartstyrning av eb anläggnin g(med flera fläktar) är då man har olika steg i kombination med en varvtalsreglerad fläkt. Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

13 Ventilation Nivå 1: inställningar, skötsel, underhåll
Regelbunden rengöring (minst en gång per år) (trummor, kanaler och fläktvingar!) Kontrollera spjäll och luftintag Kontrollera styrning och givare (reagerar fläktarna då du värmer temperaturgivaren?) ”Punktera” inte undertrycksventilationen! (dörrar, foderintag mm skall hållas stängda!) Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

14 Ventilation Nivå 2: ombyggnad och komplettering
Samreglera ventilation och värme (endast värme vid minimi-ventilation) Förbättra system för kapacitetsreglering (ex ”smartstyrning”) Bygg om för att minska strömningsförlusterna (inlopp, trummor, tak, huvar, tilluftsdon, spjäll) Byt ut gamla fläktar (>20 år) Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

15 Ventilation Nivå 3: val av system
Försök välja naturlig ventilation Välj undertrycksventilation framför övertrycksventilation Använd frekvensreglerade fläktar för kapacitetsstyrning Titta på fläktens energivärden – men glöm inte övriga egenskaper! Källa: Handbok Energieffektivisering LRF/SJV (kommer att publiceras under 2013), kapitel Ventilation – huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek,

16 Behov belysning – Kor 200 Röd linje utgör behov av kapacitet elektriskt ljus Blå area skulle kunna täckas av befintlig belysning Grön area kräver komplettering för att täcka behov. Under dagsljus (gul puckel) är belysningen tillräcklig – ev. kan belysning släckas ned under denna tid. Natt helst maximalt 10 lux Dag minst lux (under 16 timmar) (enligt Danskarna räcker 100 lux) Källa: Dansk Landbrugsrådgivning, 2006 (Byggninger, 32 A)

17 Krav på belysning - kostall
Minst 150 lux under 16 timmar (för lakterande kor) Max 10 lux nattetid Jämnhet för att undvika skuggor i stallet under både nattetid och dagtid Hög grad av automatisering och styrning Armaturer godkända för stallar Möjlighet att enkelt serva belysning med normala hjälpmedel såsom skylift Lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC) över 20 år (bästa mix av energieffektivitet, servicekostnader och storlek på investering)

18 Designa ljus för kostall
Tada! Enkel match… Ljusdesign m h a DIAlux (gratis programvara),

19 Ville ju fästa i takstolarna… helst inte spänna i lina…

20 …kan man inte rotera dem? Blir enklare att fästa…
Kan man inte rotera dom – så blir det enklare at montera – och så slipper det samlas så mycket damm... …kan man inte rotera dem? Blir enklare att fästa…

21 …men stolparna, hur gör vi med dem?

22 Sinkor och kvigor >17 mån vill ha lite längre ”natt”

23 Kort om olika ljuskällor
Lamptyp verkningsgrad, lm/W livslängd, h Möjligt att direkt återstarta, (minuter väntetid) Glödlampa 5 - 30 Ja Halogenlampa Lysrörslampa (Lågenergilampa) T5 lysrör 17 000 T8 lysrör Metallhalogen 60 – 80 Nej (1 - 3) Keramisk metallhalogen 20 000 Högtrycksnatrium Nej (3 - 5) Kvicksilverlampa Nej (1 - 15) LED 4 – 150 Induktionsbelysning 50 – 90 60 000 –

24 Val av armatur Strålkastararmaturer har fördelen att det är jämfört med lysrör är färre ljuskällor som skall bytas och rengöras. (+ troligen billigare installation) Rengöring av dagsljusinsläpp och armaturer bör ske en gång per år. De armaturer som används i stallar skall vara D-märkta (garanterar en yttemperatur på max 90ºC) och ha kapslingsklass som lägst IP54. Kupa skall vara i akryl för att stå emot ammoniak. Vanligaste plasten i glaset är annars polykarbonat vilket riskerar att snabbt spricka i en stallmiljö. Metalldetaljer skall vara korrosionsbeständiga. Många lysrörsarmaturer kan förses med en reflektor vilket ger ett något mer riktat ljus och enligt uppgift ca 5% mer ljus i de fall då lysrören placeras högt upp (>4 m från golv) (källa DEFA, säljare).

25 Åtgärder – Belysning Utnyttja naturligt ljus Rengör armaturer Släck!
Rengör fönster, tak och väggar Rengör armaturer reflektorer/ damma av lysrör Släck! Styr belysning Gruppera (eller snarare – dela upp!) Byt ljuskälla Hur mycket minskar ljusutbytet med smutsiga reflektorer/lysrör? (kanske så mycket som 50% enl SLU-skrift) Ordna med dagsljusinsläpp (sin- och betäckningsavdelning) Gruppering (hel- och halvljus) av belysning i grisningsavdelningen Huvudströmbrytare för korridorer

26 Styr belysning Tid Ljus Närvaro Dimmer Timer Tidur / klocka
Astronomiskt ur Ljus Ljusrelä / skymningsrelä Närvaro Rörelse (IR mfl tekniker) Akustisk Dimmer

27 Åtgärder – Mjölkning Frekvensstyrning av vakuumpump
(ca 40% besparing) Värmeåtervinning från mjölkkylning (spar ca 60% el till varmvattenberedaren) Mjölkkylning med inkommande kallvatten (ca 50% sparpotential för kylkompressorn) Inkommande kallvatten… (från Baky mfl 2010 sid 35) Källa: Baky mfl 2010

28 För-kylning med kallvatten
Från vänster: Rörkylare 1 (märke: Wijsmann) Rörkylare 2 (burk, märke Paco) Plattkyl (plattvärmeväxlare) Foto: Lars Neuman, LRF konsult Från vänster: Rörkylare 1 (märke: Wijsmann) Rörkylare 2 (burk, märke Paco) Plattkyl (plattvärmeväxlare) Foto: Lars Neuman, LRF konsult Foto: David Hårsmar

29 Agera när tillfället kommer!
Ombyggnation Tillbygge Nybygge Behov av byte Haveri Arbete även på lång sikt, ger de stora vinsterna. Vid varje större beslut vägs energiaspekten in.

30 Mäta och följa upp Före åtgärd Efter åtgärd: Följa upp underhåll
Grund för prioritering, nyckeltal och jämförelse Efter åtgärd: Kontrollera att levererad utrustning fungerar som utlovat Följa upp underhåll Ger motivation och redskap för att kunna vara effektiv


Ladda ner ppt "Hur sparar vi energi på gården? - vad är stort och smått?"

Liknande presentationer


Google-annonser