Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com Buddhism Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com Buddhism Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com."— Presentationens avskrift:

1 Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com
Buddhism Marit Nygårds -

2 Birth of Siddharth Gautama
Hämtad: Marit Nygårds -

3 Siddhartas tre stadier
Lyxliv Han växte upp i lyx och överflöd, ovetande om livets avigsidor. När han var 29 år fick han klart för sig att sjukdom, ålderdom och död är alla levande varelsers gemensamma öde och att allting är förgängligt. Siddharta lämnade sin lyxtillvaro för att söka efter meningen med livet. Han rådfrågade guruer och späkte sin kropp, men fann ingen sanning. Siddharta började istället meditera i ensamhet över livets svåra frågor. Genom meditationen kom han till insikt om tillvarons mening och mål. Asket Bildkälla: se anteckningar Hämtad: Meditation Marit Nygårds -

4 Four Heavenly Messengers
It is said that heavenly messengers, celestial beings, appeared to him as he rode throughout the city. The first of these messengers appeared as an old person, stricken with infirmities. The second messenger appeared as a person suffering greatly with disease. The third appeared as a corpse. The prince was startled at each encoun­ter, because in his protected young life he had never come into con­tact with old age, sickness, or death. Seeing these aspects of life for the first time touched him deeply. He questioned his charioteer about what he was seeing and whether everyone was subject to this fate. The charioteer replied that it is inevitable for all who take birth to grow older, to get sick, and to die. The last of the heavenly messen­gers appeared to the prince as a wandering monk. Questioned again, the charioteer answered that this was someone who had renounced the world in order to seek enlightenment and liberation. These four heavenly messengers awakened within the Bodhi­sattva the energy of countless lifetimes of practice; they awakened within him both the deep sense of inquiry about the sufferings of life and the recognition that freedom is possible. Siddhartha reflected, “Why should I, who am subject to decay and death, also seek that which is subject to decay and death? What is it that’s born? What is it that dies?” After encountering the four heavenly messengers, the Bodhisattva left the palace with all its pleasures and comforts in order to seek liberation. Siddhartha first went to different teachers of concentra­tion meditation and mastered all the levels of meditative absorption. Yet even after attaining the highest levels of concentration, he real­ized he was still not free. He saw that even the highest of these states was not the Unconditioned, that which is beyond birth and death. Hämtad: Marit Nygårds -

5 De fyra ädla sanningarna
ALLT ÄR LIDANDE Världens föränderlighet medför att vi ständigt förlorar något vi gärna ville ha kvar - alltså är allt lidande LIDANDET UPPKOMMER UR BEGÄRET Med begär menas vår strävan efter att vara lyckliga och njuta av livet LIDANDET UPPHÖR NÄR BEGÄRET UTPLÅNAS Vi måste utplåna vårt begär efter lycka LIDANDET UPPHÖR NÄR MAN FÖLJER, den åttafaldiga vägen Om vi följer den åttafaldiga vägen upphör våra begär och därmed lidandet. Hämtad: Marit Nygårds -

6 Är buddhismen en religion?
RELIGION kommer av lat.gudsfruktan eller gudsdyrkan. Det finns mer än fyrtio olika definitioner på vad som menas med religion. Här nedan finns en vanligt förekommande förklaring på vad som menas med religion. Vill ni läsa mer ang definitionen på ordet religion, “bjuder” NE på detta: Men om vi utgår från definitionen nedan, kan inte buddhismen betraktas som en religion. "Religion är en allvarligt betonad inställning hos människor gentemot den makt eller makter vilka uppfattas som ägande den yttersta makten över människans öde." Så här säger Buddha om gudar (Theravadabuddhismen) I den mån det finns gudar, så kan de inte påverka människornas liv. Det kan inte finnas någon vertikal kontakt mellan gudar och människor. Om man utgår från den definitionen så kan inte buddhismen betraktas som religion. Bönen blir meningslös, det finns ju ingen gud som lyssnar. Det finns ingen gud som frälser. Det är ju också en central tanke inom den rena buddhismen att människan måste frälsa sig själv. Marit Nygårds -

7 Ingenting är något i sig självt
EN VAGN ÄR INTE NÅGOT I SIG SJÄLV, UTAN BARA NAMN PÅ EN SAMMANSÄTTNING AV OLIKA DELAR . EN MÄNNISKA ÄR INTE NÅGOT I SIG SJÄLV, UTAN BARA NAMN PÅ EN SAMMANSÄTTNING AV OLIKA DELAR. När samspelet mellan de olika beståndsdelarna upphör, upphör också jagupplevelsen Marit Nygårds -

8 Anatta-läran - theravadbuddhismen
Anattaläran kan också kallas läran om "An-atman" Här går den stora skiljelinjen mellan hinduismen och buddhismen (theravada) Inom hinduismen är begreppet "atman - jaget", detsamma som en oförstörbar själ Inom buddhismen talar man om en förstörbar själ, "an-atman - icke-jaget" Enligt Buddha består människan av fem beståndsdelar: de kroppsliga, vår kropp av kött och blod; känslorna av lust och olust; förnimmelsena och föreställningarna, dvs de återspeglingar av verkligheten som sinnesintrycken skapar i vår hjärna; drivkrafterna, dvs våra begär, våra starka sinnesrörelser och vår vilja, som tillsammans utlöser våra handlingar; medvetandet, som får sitt innehåll från de tre föregående slagen av beståndsdelar Allt i tillvaron är stadd i ständig förändring. I detta ständiga flöde av av fysiska och psykiska skeenden finns inget bestående. Det finns ingen innersta kärna, som oföränderligt är en och densamma. Det finns ingen atman. När människan dör, skiljs beståndsdelarna åt. Någon personlighetskärna som överlever döden finns inte. Detta förklarar anatta-lärans namn: an-atta betyder "icke-själv". Jag upplevelsen beror på samspelet melan alla fem beståndsdelara, och när de upphör, upphör också jagupplevelsen. Anattaläran gäller även för världen omkring oss. Precis som människan är den uppbyggd av olika beståndsdelar, som kombineras och skiljs åt i ständig föränderliga mönster. Färger och former möts och bildar gröna löv. Snart nog ändras färgen, och löven blir röda och gula. Formen ändras och löven ruttnar bort Inte heller i eller bakom världen finns det någon andlig verklighet, någon brahman, som består. M.arit Nygårds -

9 Karma inom hinduismen och buddhismen (Theravadabuddhismen)
Ordet karma har inom hinduismen betydelsen gärning Inom buddhismen menas det, de konsekvenser som en gärning får - goda eller onda Det finns ingen odödlig ande som återföds i en ny kropp, som hinduer tror Mina gärningar kan inte göras ogjorda min karma finns kvar och tvingar en ny varelse att födas den nya varelsen får ta konsekvenserna av mina gärningar, allt jag tänkt, sagt och gjort jag påverkar dess liv genom den den karma jag lämnar efer mig är min karma god föds den till en bättre tilvaro är min karma ond föds den till en sämre tillvaro Även god karma bidrar alltså till att kretsloppet av jordiska liv, samsara, fortsätter därmed fortsätter också lidandet. Men det finns en väg ut ur detta onda kretslopp. Handlingar som jag utför utan själviska motiv, av omtanke om andra, skapar ingen karma. Det är som om de inte var utförda, de får inga konsekvenser. För att på sikt få slut på lidandet bör jag alltså handla osjälviskt och kärleksfullt. Hur den ska tillämpas framgår av steg 2-6 på den åttafaldiga vägen. Marit Nygårds -

10 Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com
Regler De buddhister som inte lever i klostret har bara 5 regler att följa: Inte bruka våld, inte stjäla, inte vara otrogen, inte använda droger eller andra berusningsmedel och inte ljuga. De bör dessutom vara frikostiga mot nunnor och munkar. Nunnor och munkar måste däremot följa alla buddhismens 227 klosterregler så som de författades av De får inte: äta efter middagstid, ägna sig åt musik, dans eller andra världsliga nöjen, pryda sig, sova i en bred säng och ta emot guld silver eller annat av värde. De enda ägodelar de får ha är: två orangefärgade livklädnader, en nål och ett bälte av tyg, en matskål, en rakkniv och en vattensil (för att inte råka dricka en mygga, och bryta mot budet att inte döda). Den här artikeln är hämtad från Hämtad: 2/26/2012 By Kborland (Own work) [GFDL ( or CC-BY-SA-3.0 ( via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons Munkar vid en bröllopceremoni i Thailand Marit Nygårds - Bildkälla: se anteckningar!

11 Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com
Åttafaldiga vägen Rätt insikt: att förstå den buddhistiska läran Rätt tanke eller förståelse: att vara fri från begär och lust Rätt tal: att inte tala illa om andra, sprida lögner eller använda hårda ord Rätt handlande: att inte döda, mörda eller stjäla, exempelvis Rätt yrke eller livsuppehälle: att inte arbeta med något som skadar andra Rätt strävan: att alltid försöka göra vad som är rätt och bekämpa det onda Rätt medvetenhet: att konstant vara fokuserad och medveten om sina känslor och tankar Rätt koncentration: att meditera på ett riktigt sätt, enligt Buddhas instruktioner d.v.s. Marit Nygårds -

12 Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com
Marit Nygårds -

13 Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com
Marit Nygårds -

14 Mahayana den stora farkosten/vagnen, nordbuddhism
Kina, Korea, Japan och Vietnam Tibet, Nepal, Indien, Mongoliet och Sibirien Alla får frälsning Ofta uppblandad med gammal folktro och mytologi Buddha Gud Astrologi – andetro Hjälp med frälsning av Boddhisattwor Himmelskt paradis En Mahayanamunk kan man känna igen genom deras röda dräkter Mer uppblandad av andra läror Marit Nygårds -

15 Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com
Theravada - De äldstes lära Benämns även som hinayana ”den mindervärdiga farkosten” , vilket inte anhängarna använder. Begreppet hinayana använder mahayna-anhängare i nedsättande betydelse. Hina = mindre, sämre Burma (Myanmar), Thailand, Laos, Kambodja och Sri Lanka. Gula dräkter Fåtal kan nå nirvana (munk eller nunna) Följa den åttafaldiga vägen regler som är uppsatta för munkar och nunnor. Dyrkar inga gudar – Buddha endast vördas OBS! Lekmännen d v s vanligamänniskor (ej munkar och nunnor) betraktar ofta Buddha som Gud och offrar och ber till honom Finns ingen hjälp från någon högre kraft Ingen frälsare Vägen till befrielsen och utslocknandet bygger helt på egen kraft Marit Nygårds -

16 Vajrayana Diamantfarkosten , buddhistisk tantrism, lamaism
Tibet, Nepal, Bhutan och Mongoliet Ofta uppbl andad med gammal folktro Männsikorna och framför allt munkar och nunnor kan påverka gudarna och utverka deras nåd genom magiska riter och formler. Lamaismen en gren av vajrayana gudaväsen och bodhisattvas Marit Nygårds -

17 Jämförelse – de två största riktningarna inom buddhismen
Theravada Mahayana Vajrayana Olika namn Sydbuddhism, de äldstas lära, den lilla vagnen, Hinayana Nordbuddhism, stora farkosten/vagnen Geografisk utbredning Burma, Thailand, Laos, Kambodja och Sri Lanka (Karta) Kina, Japan, Korea och Vietnam (Karta) Gudstankar/Gudssyn En enda Buddha (Tror inte på Buddha som gud) Flera Buddhor (tror på många olika gudar) Frälsning Frälser sig själv Endast munkar och nunnor kan få frälsning och uppnå Nirvana. Alla människor kan få frälsning och uppnå Nirvana Får hjälp av boddhisattwor – frälsargestalter Slutmål - Nirvana Ett tomt ingenting Paradisk tillvaro, jmf kristendomen och islam vad beträffar himmel och helvete Övriga karakteristiska drag Mer konservativ . Buddhas rena lära Uppstod några hundra år efter Buddhas tid. Anpassade sig till olika kulturer och folkslag. Uppblandad med andra trosföreställningar Marit Nygårds -

18 Jämförelse Hinduism/Buddhism (OBS! Theravadbuddhismen)
Begrepp Hindism Buddhism (theravada) Samsara (Likhet) Det eviga tröstlösa kretsloppet Karma (Likhet) Karma driver fram nya återfödelser Brahman/Nirvarna Brahman – dit varje hindu vill nå. Världssjälen/Gud/Den stora passionen Nirvana – ett tomt ingenting Kast Mer eller mindre strikt kastväsen, karman bestämmer var du hamnar i hierarkin Accepterar inte kastväsendet Atman/An-atman Atman/jaget, själen Den individuella själen, som vandrar runt i samsara och reinkarnerar sig i olika kroppar (råtta, skorpion, apa, ko, människa). Varje atman återföds beroende på vilken karma atman har samlat på sig under otaliga återfödelser (reinkarnationer). An-atman/icke-jaget , icke-själen (Anattaläran) Här finns ju inget/ingen jag/själ. Vad är det då som vandrar runt i samsara? Nå’t måste det vara eftersom buddhister också tror på samsara och otaliga återfödelser(reinkarnationer). Alla handlingar får konsekvenser. Dessa konsekvenser generar ny karma och följdaktligen driver karman fram nya återfödelser. Oförgänglig, oförstörbar/evig Förgänglig, upplöst/förstörd/inte evig Hinduismen kan karakteriseras av begreppet oförgänglighet då det är en individuell själ, som tänks följa med i varje inkarnation. Denna ofögängliga själ strävar efter att uppgå i Brahman. Här är begreppet förgänglighet ett grundbegrepp. Allt är förgängligt, finns ingenting bestående. Jmfr symboliken med en sönderplockad vagn eller en upplöst/död människokropp. När kroppen upplöses finns ingen/inget själ/jag. Marit Nygårds -

19 Buddhism utbredning - karta
Hämtad: Marit Nygårds -


Ladda ner ppt "Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com Buddhism Marit Nygårds - maarit@lektionsgodis.com."

Liknande presentationer


Google-annonser