Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsovalsråd Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsovalsråd Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén"— Presentationens avskrift:

1 Hälsovalsråd 20110922 Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén
Överläkare Njurmedicinkliniken

2 Inledning Hög användning av ApoDos v.s. riket 6 618 patienter
6,40 kr/patient/dag 0,2 kr rabatt om e-dos överstiger 60 %

3 DOSAPOTEKET TOSHO PÅSMASKIN
Så här ser det ut på Dosapoteket när vi producerar ApoDos-påsar. Våra påsmaskiner kommer från Japan. 1988 installerades den första maskinen i Sverige. Varje maskin innehåller ungefär 240 stycken kassetter med läkemedel.Genom en lucka i maskinen kan man med manuell hantering ytterligare bredda sortimentet. Det finns streckkoder på läkemedelsförpackningen,kassetten och platsen i maskinen för att försäkra sig om en säker hantering. Tabletterna trillar ned genom en tratt och ner i påsen som svetsas igen. Efteråt kontrolleras alla påsar manuellt.Idag finns det också möjlighet till maskinell avsyning genom Vision.

4 4 delar i ordinationen Dospåsar Stående originalförpackning
Vid behovsläkemedel Hjälpmedel

5 Nyheter Dosrecept via pappersformat upphört använd alltid e-dos vid ordination Aktuell läkemedelslista hämtas från e-dos Olika avsnitt för sjuksköterskeansvar slutenvård, öppenvård/kommunal sjukvård

6 Förutsättningar Överväg dosett Medicinskt behov
Stabil grundmedicinering ≥ 3 stående läkemedel Undantag ska motiveras och motiven dokumenteras Vid nyinsättning ska alltid huvudansvarig läkare kunna anges

7 Patienter med enbart originalförpackningar
Endast originalförp Dalarna augusti -11 Värmland Ordinärt boende 68 140 Särskilt boende 114 21 TOTALT 182 161 Jönköping Örebro 74 75 266 48 340 123 Sörmland Östergötland 41 66 86 111 127 177 Totalt 5 landsting nov-10 464 335 646 353 1110 688

8 Förskrivarens ansvar Huvudansvarig läkare måste finnas som tar ansvar för den samlade läkemedelsordinationen Noterar i patientjournal och på läkemedelslista i journalen att patienten har ApoDos Förskrivare och arbetsplatskod anges på dosreceptet Informera ansvarig ssk vid ordinationsändringar. Sätt ut ApoDos då medicineringen är instabil eller icke ändamålsenlig

9 Ansvar sjuksköterska inom slutenvården
Skriva ut aktuellt dosrecept via e-dos vid inläggning Snarast meddela dosapoteket när en patienten med ApoDos läggs in eller skrivs ut från sjukhuset

10 Ansvar sjuksköterska öppenvård / kommun
Rätt läkemedel ges till rätt patient, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Delegerar delar av läkemedelshanteringen enl. lokala rutiner Att aktuellt telefonnummer och tjänsteställe till ansvarig ssk/kontaktperson finns på dosreceptet Kontrollerar läkemedel/dosrecpt vid ordinationsändringar Meddela förskrivare när dosapoteket påminner om förlängning av dosrecept. Snarast meddela dosapoteket när en patienten med ApoDos flyttar eller avlider Meddela slutenvården att patienten har Apodos Rapportera till Dosapoteket och läkemedelsenheten om avvikelse

11 Kontaktpersonens ansvar
Att all information som kommer från DosApoteket kommer patienten till del Ange namn och telefonnummer till kontaktpersonen på dosreceptet Meddela förskrivare när DosApoteket påminner om förlängning av dosrecept

12 Ordinationsändringar
Ändringar ska ske via e-dos! Ändring vid nästa leverans eller akut? Använd kommunala läkemedelsförråd Ny stopptid klockan 14.00

13 Andel e-dos ANDEL E-Dos 62 2009 ökn 2010 2011 jan dec mars juni aug
ökn 2010 2011 jan dec mars juni aug Dalarna 65 72 7 73 70 -2 71 74 3 Jönköping 56 58 2 63 64 1 Sörmland 50 6 55 61 5 59 Värmland 49 53 57 62 Örebro 51 67 Östergötland 4 60

14 Akuta ordinationsändringar
Ökar merarbete för alla parter Ökar dispenseringskostnader Ökar kassationskostnader för läkemedel

15 Stående originalförpackningar

16 Förnyelse av recept Påminnelse i bevakningslistan i e-dos två månader innan dosreceptet förfaller Påminnelse till patient/kontaktperson Patienten/kontaktpersonen ska i god tid kontakta sjukvården för förnyelse Förskrivaren skall ta ställning till patientens samlade läkemedelsordination och förlänga den behandling vederbörande kan ta ansvar för Enskilda ordinationsrader kan förlängas Kontrollera att uppgifterna i ”Ansvarig läkare” är korrekt

17 Bevakningslistan viktig att hålla koll på för huvudansvarig läkare

18 Bevakningslista till huvudansvarig läkare Inga påminnelser kommer längre i pappersform

19 Leta efter huvudansvarig läkare och kontaktperson

20 Beställ vårdtagarlista – förteckning över de patienter du står som huvudansvarig för

21 Välj namn eller boende

22 Genomgång Apodospatienter Kristinehamn

23 Leta efter huvudansvarig läkare och kontaktperson

24 Per Bolander gick igenom 505 användare
Genomgång i Kristinehamn för att förbättra uppgifter om huvudansvarig förskrivare December 2010 Distriktsköterskorna i kommunen tog fram listor på sina respektive områden och boenden. Per Bolander gick igenom 505 användare 42 % hade ingen eller felaktig huvudansvarig förskrivare

25 Fördelning på olika vårdenheter
Kristinehamns vårdcentral % Psykiatriska kliniken % Vintergatans vårdcentral % Drillsnäppans vårdcentral % Övriga vårdcentraler 3 Olika kliniker Karlstad % antal


Ladda ner ppt "Hälsovalsråd Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén"

Liknande presentationer


Google-annonser