Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortare väg till ett friskare liv Sjukförsäkringsreformen Gunnar Axén (m) Ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortare väg till ett friskare liv Sjukförsäkringsreformen Gunnar Axén (m) Ordförande i socialförsäkringsutskottet."— Presentationens avskrift:

1 Kortare väg till ett friskare liv Sjukförsäkringsreformen Gunnar Axén (m) Ordförande i socialförsäkringsutskottet

2 ”Vid ett rehabiliteringsmöte för några veckor sedan kom kallduschen. Försäkringskassan vill se garantier för att Margareta Melin-Higgins är frisk inom ett år. Annars måste hon gå från sjukpenning till sjukersättning. Det vill säga: Gå i förtidspension. ’Jag började nästan att gråta. Jag blev bara iskall’, säger Margareta Melin-Higgins.” ”Jag upplevde att Försäkringskassan ville dra in min sjukpenning bara för att uppnå regeringens mål att halvera antalet sjukpenningdagar.” ”När hon var 18 år hörde hennes mamma talas om aktivitetsersättning. Petra ansökte om och beviljades bidraget på grund av sin psykiska ohälsa. Ingenting har hänt på tre år. Hon hade precis blivit vuxen när hon blev förtidspensionär.” ”Aron Eriksson var bara 20 år när han erbjöds förtidspension. Det kändes overkligt. Jag avfärdade det direkt, säger han.”

3 Så var det före valet 2006

4 65% Utanförskapet

5 Sjukförsäkringen "Sjukförsäkringen har tillåtits bli en parkeringsplats för problem den inte är avsedd för." /Anna Hedborg, fd socialminister (s), 2006

6 Risker med lång sjukfrånvaro Risken att dö i förtid ökar med upp till sju gånger för den som fått förtidspension – enbart som ett resultat av förtidspensioneringen i sig Ökad risk för följdsjukdomar (t ex depression), social isolering, förlorat självförtroende, missbruk och självmord ”Livskvaliteten sjunker till noll för den som är sjukfrånvarande under en längre tid.”

7 Kortare väg till ett friskare liv - Från passiva sjukskrivningar till aktiva åtgärder - Människor ska våga försöka arbeta – arbetsgivare ska vilja anställa

8 Två enkla utgångspunkter Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning/förtidspension samt vård och rehabilitering Den som har arbetsförmåga ska få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete

9 Från passivitet till aktiva åtgärder

10 Undantag vid 6 månader från prövning av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden/anpassade arbeten • Om man har en mycket allvarlig sjukdom eller skada och en prövning vore ”oskälig” • Om det pågår rehabiliteringsåtgärd som förväntas leda till återgång i arbete före 12 månader • Om de försäkringsmedicinska riktlinjerna säger att sjukskrivningen bör vara längre än 6 månader • Om man väntar på en operation som normalt möjliggör återgång i ordinarie arbete • Om man har kommit tillbaka på deltid och det finns en plan för återgång på heltid

11 Vad händer när man omförsäkras efter 30 månader?

12 Vad händer när man omförsäkras? Erbjudande av introduktion hos Arbetsförmedlingen för att fastställa vilken åtgärd som passar det individuella behovet. Ersättning från aktivitetsstödet. Förlängd sjukpenning beviljas om •Personen vårdas på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården •Personen på grund av sjukdom saknar verklighetsuppfattning eller förmåga att orientera sig •Återgång i arbete eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program medför risk för allvarlig försämring av personens sjukdom Fått sjukpenning i 30 månader, eller lämnar tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning Tillbaka till anställning Förtidspension (aktivitets- eller sjukersättning) Fortsatt sjukpenning •Den som är ”mycket allvarligt sjuk” är redan sedan tidigare undantagen och har rätt till sjukpenning under obegränsad tid

13 Rekordstor satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering • 17 miljarder kronor under de närmaste tre åren • Nytt introduktionsprogram: Individuellt anpassad och koncentrerad utredning av individuella behov för återgång i arbete (max 3 månader) • Därefter deltagande i AF:s ordinarie insatser (jobb- och utvecklingsgarantin, OSA, jobbgaranti för ungdomar, lönebidrag, trygghets- och utvecklingsanställning, Samhall mm) eller vidare till en ordinarie anställning

14 Ekonomisk ersättning • Aktivitetsstöd till den som deltar i introduktions- programmet, på A-kassenivå om man är berättigad • A-kassa om man är berättigad till det och inte deltar i introduktionsprogrammet, men aktivt söker arbete • Ersättning utifrån det program man sedan deltar i

15 Tidsgränser i andra länder Belgien 1 år Danmark 52 veckor under en 18-månadersperiod Finland 300 vardagar under en tvåårsperiod Frankrike 3 år Italien 180 dagar Nederländerna 2 år Norge 52 veckor under en treårsperiod Portugal 3 år Spanien 18 månader Storbritannien 28 veckor Tyskland 78 veckor under en treårsperiod Österrike 52 veckor LO14 månader

16 Satsningar på medicinsk rehabilitering • Utbyggd företagshälsovård med primärsjukvård • Rehabiliteringsgaranti • Sjukvårdsmiljard • Kömiljard • Psykiatrisatsning • Totalt cirka 7 miljarder kronor årligen

17 Nystartsjobb underlättar återgång i arbete • Vid sjukfrånvaro/förtidspension mer än 1 år • Jobb på ordinarie arbetsmarknaden, normal lön • 2 x slopad arbetsgivaravgift = halva arbetskraftskostnaden • I lika lång tid som man varit frånvarande från arbete

18 Nya möjligheter för de med förtidspension (sjukersättning) • Gäller sjukersättningar beviljade före juli 2008 (430.000 pers) • Kan arbeta, studera eller jobba ideellt utan att rätten till ersättning dras in • Fribelopp på 42.800 kronor om året (= ett prisbasbelopp) • Därutöver minskas ersättningen med 50 öre per intjänad krona • Gäller även personer med sjukersättning på deltid • Förlängd möjlighet att pröva arbete med ersättning för övriga med sjuk- och aktivitetsersättning (från 3 till 12 mån)

19 Sjukfrånvaron närmar sig en normal nivå

20 Resultat • Antalet sjukskrivna har halverats till 100.000 • Sjukfrånvaron nästan nere på samma nivå som för jämförbara länder • Antalet förtidspensionerade (sjukersättning) har minskat med 10% (50.000 färre) • Minskade offentliga utgifter och förbättrad folkhälsa

21 Några avslutande röster från de som omförsäkrats… 52-årig kvinna i Göteborgsposten: ”Tänk om jag skulle kunna få något att göra som jag orkar med! Det vore fantastiskt.” Annika Karlsson-Mukka i NSD: ”Jag siktar på att komma upp i heltid.” Ulla Johansson från Munkedal i P4 Radio Väst: ”I och med att jag inte är sjukskriven längre känns det som en del lagar släpper som gör det möjligt för mig att pröva på, sedan får vi se hur det går.” Pisa Hackzell i Rapport: ”Det var mycket bättre än jag hade väntat mig”

22 …och från de som arbetar med de omförsäkrade Märit Bäckström, Arbetsförmedlingen i Halmstad i Laholms Tidning: ”De flesta vill hitta en förändring i sin situation och ser möjligheter och de flesta har blivit lugnade av att det är individanpassat.” Heléne Davidsson, Arbetsförmedlingen i Oskarshamn i Oskarshamnstidningen: ”Det är klart att de är lite undrande över vad som kommer att hända, men samtidigt är de positiva och ser det som en chans att pröva något annat.”

23 Kortare väg till ett friskare liv - Från passiva sjukskrivningar till aktiva åtgärder Människor ska våga försöka arbeta - arbetsgivare ska vilja anställa

24 Tack! Gunnar Axén gunnar.axen@riksdagen.se 08-786 45 01(rd) Läs gärna mer på: www.gunnaraxen.se


Ladda ner ppt "Kortare väg till ett friskare liv Sjukförsäkringsreformen Gunnar Axén (m) Ordförande i socialförsäkringsutskottet."

Liknande presentationer


Google-annonser