Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppens stressreaktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppens stressreaktion"— Presentationens avskrift:

1 Kroppens stressreaktion
Biologiska perspektivet på stress 03/04/2017

2 Sant eller falskt Studier visar att du kan bli förkyld av stress
Stress är alltid skadligt för oss Hjärnans celler kan inte återbildas när de dör När vi upplever en stress blir vi genast trötta och håglösa Hjärnskador kan ändra din personlighet 03/04/2017

3 Svar Studier visar att du kan bli förkyld av stress-SANT
Stress är alltid skadligt för oss-FALSKT Hjärnans celler kan inte återbildas när de dör-FALSKT När vi upplever en stress blir vi genast trötta och håglösa-FALSKT Hjärnskador kan ändra din personlighet-SANT 03/04/2017

4 Kursinnehåll Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 03/04/2017

5 Betygskriterier E C A biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar redogör översiktligt för begränsade delar redogör utförligt för delar av utförligt och nyanserat för omfattande delar av psykologiska samband, psykologiska perspektivens förklaringsvärde, deras betydelse för helhetssynen på människan. I för eleven enkla resonemang om och relaterar till egna erfarenheter, enkla omdömen välgrundade resonemang välgrundade och nyanserade resonemang

6 Introduktion stress: biopsykosociala modellen s. 226-227 samt s. 202
Vecka Måndag Torsdag 17 Introduktion stress: biopsykosociala modellen s samt s. 202 Sv NP 18 LOV Biologiska aspekter av stress s samt s. 202 och 19 Kogntiva/Sociala aspekter av stress 20 Coping/Stresshantering 21 D-dag Kriser och krishantering 22 Prov? 23 Filmanalys 24 Betyg/Utvärdering 03/04/2017

7 Innan vi tittar på stress måste vi veta…
Kommer ni ihåg definitionen av psykologi? Den vetenskapliga studien av mänskligt beteende och tankeprocesser Vi kan förklara människans beteende och tankeprocesser utifrån biologiska faktorer Vad är biologiska faktorer? Hur studerar vi dessa? 03/04/2017

8 CNS and PNS 8

9 Vilka biologiska faktorer?
CNS=hjärnan och hjärnstammen Det perifera nervsystemet är uppdelad i två huvuddelar: det vilkorliga nervsystemet och det autonoma nervsystemet Autonoma-sympatiska och parasympatiska nervsystemet 03/04/2017

10 fler biologiska faktorer…
Hjärnands delar 03/04/2017

11 Hippocampus Hippocampus är inblandad i minnet - personer med hippocampus skador ofta lider av minnesförlust 11

12 Amygdala Amygdala spelar en primär roll i bearbetning känslor och minnas känslomässiga evenemang Amygdala är särskilt kopplade till känslor av rädsla 12

13 Hypothalamus Styr det autonoma nervsystemet.
Hjärnans överlevnadscentral. Kung över hunger, sexualitet och kamp eller flykt 13

14 ..Och fler biologiska faktorer
Transmittosubstanser: hjärnceller skickar information till varandra genom dessa Dopamin=höga halter hos patienter med schizofreni/kan framkalla lyckokänslor Serotonin påverkar rädsla, aggressivitet och impulsivitet Noradrenalin=vakenhet och rädsla 03/04/2017 K Christopher La Retraite School

15 Neurotransmission 15

16 Och slutligen… Hormoner-kemikalier som frigörs ur körtlar i endokrina systemet: Adrenalin=kamp eller flykt respons, aktivering Kortisol=aktivering, stress hormon, minne 03/04/2017

17 Hur studerar vi dessa? Fallstudier tex Clive Wearing
Mäta hjärnans aktivitet med teknologi Göra experiment för att testa hypoteser Djurförsök 03/04/2017

18 Nu till STRESS! 03/04/2017

19 Två typer av stressorer!
Akuta(plötsliga) stressorer Kroniska(pågående) stressorer Hypotalamus kontrollerar reaktionen 03/04/2017

20 03/04/2017

21 Hypothalamus del av hjärnan
Hypothalamus kontrollerar kroppstemperatur, hunger, törst, trötthet och dygnsrytm. Vid fara så aktiveras hypothalamus och amygdala Det utsöndras noradrenalin och adrenalin 03/04/2017

22 Olika reaktioner Vid kortvarig stress förbereder sig kroppen för kamp eller flykt, och producerar nödvändiga resurser för att göra en av dessa Vid långvarig stress arbetar kroppen för att hålla igång oss medan den försöker hantera effekterna av långvarig stress 03/04/2017

23 Några av förändringarna som sker i kroppen vid stress
03/04/2017

24 Vad sker i kroppen vid stress?
Hjärtat slår fortare Ämnesomsättning ökar Blodsocker halt ökar Minskad aktivitet hos matsmältning Kroppen betedd att fly eller kämpa! 03/04/2017 K Christopher La Retraite School

25 Kortvarig (akut) stress
En stressfaktor aktiverar hypothalamus, som aktiverar autonoma nervsystemet (ANS): den sympatiska grenen Nerver från ANS kommunicerar med inre organ och körtlar i kroppen ANS får binjuremärgen att frigöra hormonerna adrenalin och noradrenalin i blodet Dessa hormoner skapar förändringar i kroppen som förbereder individen för kamp eller flykt Efter att hotet har försvunnit, återställer parasympatiska grenen av ANS organismen till ett lugnt tillstånd. 03/04/2017

26 ANS: Effekter på kroppen
ANS förbereder kroppen för snabba åtgärder om nödvändigt när ett djur eller en människa är hotad. Adrenalin och noradrenalin frigörs för att aktivera de viktiga organ som hjärta och lungor ("kamp eller flykt" svar) 03/04/2017

27 Långvarig (kronisk) stress
Stressorn aktiverar hypotalamus som stimulerar hypofysen Hypofysen utsöndrar adrenokortikotropt hormon (ACTH) ACTH stimulerar binjurebarken att producera kortisol Kortisol gör det möjligt för kroppen att hålla stabila leveranser av blodsocker Tillräckligt och stadigt blodsocker hjälper personen att klara en långvarig stressfaktor. 03/04/2017

28 K Christopher La Retraite School
Olika stresstest Finns på bloggen henkekatte.wordpress.com 03/04/2017 K Christopher La Retraite School

29 K Christopher La Retraite School
Uppgift Definiera begreppet stress utifrån forskning och teorier inom psykologi. Inför nästa avsnitt-kognitiva och sociala aspekter av stress, gör diskussionsövningen på s. 227 03/04/2017 K Christopher La Retraite School


Ladda ner ppt "Kroppens stressreaktion"

Liknande presentationer


Google-annonser