Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Appar i skolan 20121205 Johnny Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Appar i skolan 20121205 Johnny Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Appar i skolan Johnny Andersson

2 Specialpedagogiska skolmyndigheten
SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. SPSM ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga Genom att: Ge råd och stöd till ansvariga för skolor Erbjuda undervisning i specialskolan Utveckla och producera läromedel Fördela statsbidrag

3

4 Varför Vad Hur Vem Pedagogisk idé Förhållningssätt-Motiv-Komplement
Hårdvara-teknik-utbildning Vem Elev-kollegor-föräldrar-ledning

5 Förutsättningar Vem tar ansvar för helheten? Teknik IT-pedagog/Ansvar
Utbildning/PIM o.likn. Ekonomi Vem tar ansvar för helheten?

6 Ett komplement Utvärdering: kontroll-effekt-resultat
Kommunikation Utveckling Självständighet Individualisering Delaktighet Utvärdering: kontroll-effekt-resultat Barnet/elevens röst

7 Varför pekplatta? ett komplement till omgivningen och det egna lärandet en del av det multimodala lärandet stöd för kommunikation verktyg för kontinuitet en del av omgivningen variation- ljud, bild, text, film ett verktyg för självständighet ett komplement för att uppnå målen avlastar minnet strukturstöd

8 Appar och forskning Fördelar Nackdelar
Linnéuniversitet under ledning av Idor Svensson arbetar med ett pilotprojekt bestående av elever i olika åldrar. iPhone används intensivt under 3 dagar/vecka a´40 minuter under en månad. Följs upp med förmätning – eftermätning – uppföljning. En mer omfattande studie har påbörjats med 20 elever från varje årskurs förskoleklass – år 5. Exempel på appar i projektet: Prizmo EasyWriter Dragon Dictation Daisy Reader Wordbook Fördelar Alltid till hands Hög status Tillgängligt Vikt och storlek Stort utbud Batteritid Modern Nackdelar Kräver finmotorik Svårighet med tangenterna Tekniken separerar dem från andra Passar inte användarens arbetssätt Hjälper inte användaren att spara tid Begränsad support Stort utbud

9 Appar -forskning En doktorand vid John Hopkins University skapat en bedömningsmatris. Med hjälp av matrisen kan bland annat applikationens relevans för kursmoment, mm Artikeln ”Integrating the IPod Touch in K-12 Education: Visions and Vices” vänder sig till dem som fortfarande undrar över vad en mobil enhet av typen surfplatta kan användas till i undervisningssammanhang. En rapport som bl.a. synliggör digitala klyftor – det är i högre grad föräldrar med hög inkomst som laddar ner applikationer till sina barn. Rapportens författare kallar fenomenet för ”app gap”.

10 Framgångsfaktorer Lärare/Specialpedagog: Hantera utrustning
Skolledning: Drivande, följa forskning, inköp av adekvat utrustning. Utvärdering Lärare/Specialpedagog: Hantera utrustning Följa forskning. Flexibilitet . Förebild. Mediera Elev/Användare: Motiverad. Förberedd. Relation

11 Appar –exempel Prizmo: iPad/Android -skanna in text med den inbyggda kameran och få den sedan uppläst med talsyntes. Möjligt att redigera samt att få texten översatt till en mängd språk. (22kr röst) (75kr) Bokstavspussel iPad Pussla samman bokstäver till ord. Möjligt Att skapa egna. (28kr)

12 Appar –exempel Skolstil: iPad med rättstavning, bokstavsljud och talsyntes. Skriv ut direkt eller skicka med e-post. Finns sedan tidigare till dator (22kr)

13 Appar –exempel StoryKit
Skapa egna böcker, presentationer mm. Bild, text, ljud, rita, lyssna. Dela till andra. (Gratis) Bibliotek Skriv in text Infoga bilder Spela in ljud

14 Appar – forts. StoryKit

15 Appar –exempel In to words. iPad
Uppläsning med talsyntes sv / eng, ordlista. (Gratis tom 1/4-13) Say Hi. iPad Översätter och läser upp mellan ett antal språk (7kr) Dragon Search. iPad Dragon Mobile Android. Tala in och sök på webben Skillnad på träffsäkerhet beroende på röst. Gratis

16 Appar -mer Sveriges största iPad undersökning
Borås lärarutbildning satsar på iPad iPad i skolan Projektet iPad i förskolan Hur användandet av en särskild applikation till en surfplatta kan påverka studenternas resultat. Forskarna utförde ett experiment där 49 studenter använde läsplattor och 25 studenter arbetade med traditionella metoder under samma undervisningsmoment Pappas Appar: Logopeden i skolan: Skolappar: Skoldatatek: Förskolepadda: Särnet:


Ladda ner ppt "Appar i skolan 20121205 Johnny Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser