Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Telekommunikation i M/376 Tillgänglighet i allmän upphandling ETSI STF 333 Gunnar Hellström Omnitor ITS AG9 2008-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Telekommunikation i M/376 Tillgänglighet i allmän upphandling ETSI STF 333 Gunnar Hellström Omnitor ITS AG9 2008-01-22."— Presentationens avskrift:

1 Telekommunikation i M/376 Tillgänglighet i allmän upphandling ETSI STF 333 Gunnar Hellström Omnitor ITS AG9 2008-01-22

2 Förberedelse för stöd för upphandling av tillgänglig IT Frågeställningar: •Vad upphandlas? •Vilka tillgänglighetsfunktioner är viktiga? •Vilka specifikationer används idag? •Vad säger USA Section 508 – tillgänglig upphandling? - tag inspiration. •Gap? •Vilka nya specifikationer behövs för tillgänglig upphandling.

3 Vad upphandlas •Förmedlingstjänster •Bildtelefoni •Texttelefoni •Total konversation •Telefonsystem •Teleterminaler •Telefonitjänster

4 Vad säger Section 508 revision (TEITAC) om telekom •Där det finns tal skall det också finnas realtids text –Funktion –Interoperabilitet •Till Analoga telefonnätet – USA-standard Baudot •Till VoIP: SIP med RFC 4103 eller MSRP för texten. (Vilken bestäms senare.) –(Krav på Baudot-Texttelefon-koppling till varje telefon slopas)

5 Sec 508 forts. •Där man har video skall den –Duga för teckenspråk och läppavläsning –Vara kompatibel med förmedlingstjänsterna –Kombineras med tal –Ha varseblivningsfunktion •Telefonsvararfunktion och talsvarssvarssystem skall ha textmotsvarighet

6 Existerande specifikationer använda i upphandlingar •Sverige –PTS tjänster –HI terminaler –Verva allmänna teleupphandlingar. –HO guidelines för tillgängliga myndigheter •Andra länder –...

7 Annat relaterat •Standard för förmedlingstjänster ETSI STF 325 •eInclusion vill få igång EU-projekt för Total Konversation i 112-tjänster. Möte 30/1. •EICTA har givit ut en Vision för införande av Total konversation. –Interoperabilitet –Funktion –Multimedia Telefoni


Ladda ner ppt "Telekommunikation i M/376 Tillgänglighet i allmän upphandling ETSI STF 333 Gunnar Hellström Omnitor ITS AG9 2008-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser