Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu"— Presentationens avskrift:

1 Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu
Forum för inköp 24 april Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu Mest om grunderna i LOU, Marita kommer tala om avtalskatalogen.

2 Omsättning: Ca 80 miljarder kr
SLL Upphandling: Ca miljarder kr

3 De återstående 24 upphandlingarna, med en årlig omslutning på 688,3 miljoner kronor, har i huvudsak värderats genom en jämförelse med tidigare upphandlingar, med samma volymer. I två mindre upphandlingar har besparingar bedömts mot medelanbud, då inget referensvärde från tidigare upphandling funnits att tillgå.

4 Den totala besparingseffekten för de 24 upphandlingarna är 204,6 miljoner kronor årligen eller 22,9%. Med beaktande av en genomsnittlig avtalstid och en genomsnittlig förlängningsoption uppskattas den sammanlagda besparingspotentialen till ca 970 miljoner kronor

5 Ekonomiskt resultat för samordnade A-upphandlingar
Totalt upphandlat värde miljoner kronor, årsvärden 506,4 1 016,9 1 511,8 724,9 Andel av värdet som beräknats 0,71 0,86 0,78 0,95 Besparingspotential i procent 11,83 % 13,97 % 9,55 % 22,9 %

6 I genomsnitt begärdes 2,54 % i prishöjning
I genomsnitt begärdes 2,54 % i prishöjning. Efter förhandling blev prishöjningen 2,16 % i genomsnitt. Detta värde kan jämföras den allmänna prisutvecklingen, Konsumentprisindex (KPI), där ökningen från december 2012 till december 2013 var 0,14 %.

7 Ekonomiskt resultat vid prisjustering av samordnade avtal
Totalt prisjusterat värde miljoner kronor, årsvärden 1 298,0 577,6 623,3 641,8 Begärda prisförändringar 1,41 % 2,36 % 2,41 % 2,54 % Förhandlade prisförändringar 1,06 % 1,39 % 0,31 % 2,16 % Ökning konsumentprisindex 2,30 % – 0,10 % 0,14 %

8 Samordnade A-upphandlingar där förfrågningsunderlag anpassats till små och medelstora företag*
Medelantal små och medelstora företag som fått avtal i anpassade upphandlingar 2,3 6,3 5,2 8,6 Antal upphandlingar där små och medelstora företag fått avtal 9 19 25 15 Antal anpassade upphandlingar 21 29 30 17

9 Vilka mål finns i SLL:s upphandlingspolicy?
Landstingsstyrelsens förvaltning Vilka mål finns i SLL:s upphandlingspolicy? Mål och text i policy Frigöra resurser -- Frigöra resurser Främja en hållbar utveckling -- Beakta landstingets miljöprogram vid alla upphandlingar. Tag ställning till om antagen ”Uppförandekod för leverantörer” ska användas. Upphandlingsstrategi -- Upprätta upphandlingsstrategi med riskanalys och kvalitetssäkringsmoment vid samordnade och större upphandlingar.

10 Vad är SLLU:s varukorgsindex (VKI) ?
Landstingsstyrelsens förvaltning Vad är SLLU:s varukorgsindex (VKI) ? - Ett urval av avtal som vi prismäter. - Ett prisindex. Vad mäter VKI ? VKI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen över tiden för alla avtal som SLLU både upphandlar och förvaltar. Mäter inte avtal som andra upphandlat eller som andra förvaltar.

11 Valda avtal representerar
Landstingsstyrelsens förvaltning Valda avtal representerar Varukorgen, 23 större avtal som prismäts, 1,8 miljarder Avtalskatalog 124 avtal, 2,8 miljarder, årligt avtalsvärde l Urval av artiklar från varje avtal som prismäts 4 ggr/år. 2-3 största företagen 2-4 största artiklarna - 59 % av värdet i avtalskatalogen prismäts med valda avtal - valda avtal och artiklar representerar hela avtalskatalogen

12 VKI jan 2014 Tolkning: KPI har från till ökat med 4%, från 100 till 104. VKI har under samma period minskat med 5,3%, från 100 till 94,7. Varukorgsindex (VKI) är ett prisindex där vi prismäter 23 avtal av 112 samordnade avtal i SLLs avtalskatalog. De 23 avtalen täcker 75% av avtalskatalogens avtalsvärde. Avtalskatalogen har ett årligt avtalsvärde på cirka 2900 miljoner kronor (2,9 miljarder) – obs årligt avtalsvärde. Varukorgindex mäter samma avtal löpande över tiden – och mäter således nya upphandlingar av samma avtal liksom prisjusteringar under avtalstiden. Statistiska prismätningsmetoder används vid urval och mätning. Vi mäter identiska varor och tjänster som innebär att vi mäter samma kvalitet. När en ny upphandling genomförts jämförs priserna på de identiska artiklarna i tidigare och ny upphandling – vilket ger en priseffekt. Den del som vi inte mäter är när nya varor och tjänster kommer in i avtal första gången. Vi mäter 4 gånger per år och mätningarna började

13 Tack!


Ladda ner ppt "Att mäta besparing Biträdande avdelningschef Karin Peedu"

Liknande presentationer


Google-annonser