Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Polisen i sociala medier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Polisen i sociala medier"— Presentationens avskrift:

1 Polisen i sociala medier
, Karin Holmertz, samordnare för sociala medier, Polismyndigheten i Stockholms län

2 Stockholmspolisen i de sociala medierna
Cirka 60 kanaler De flesta sköts av den lokala närpolisen Totalt drygt följare Även information om volontärer, hundenheten, sjöpolisen mfl. Idag har Stockholmspolisen drygt 60 olika konton i sociala medier, främst Facebook. De flesta sköts av lokala närpolisområden. Även information om bedrägerier, hundenheten, djurutredningar, sjöpolisen, dialogpolisen med mera finns representerat. På polisen.se finns en sida där man kan se alla officiella konton.

3 Varför finns vi i de sociala medierna?
För att få en ökad dialog med allmänheten För att nå ut med brottsförebyggande information För att berätta om polisens arbete och därigenom öka tryggheten och förtroendet hos allmänheten För att få in tips och vittnesuppgifter så att vi kan lösa brott Stockholmspolisens närvaro i de sociala medierna startade som ett pilotprojekt hösten 2011. Syftet med satsningen var att öka dialogen med allmänheten, nå ut med brottsförebyggande information och berätta om Polisens arbete för att på så sätt skapa ett ökat förtroende. En annan möjlighet med att nå ut till många människor är att få in tips och vittnesuppgifter i aktuella ärenden. Just nu pågår ett utvecklingsarbete där vi tittar på hur man via sociala medier ska kunna nå ut med information om pågående inbrott. Många vardagsbrott och händelser har fått en snabb och effektiv lösning tack vare sociala medier – bortsprungna hundar, stulna väskor och bilar med mera.

4

5 Hur lyckas vi? Närvaron har utvärderats
Rikspolisstyrelsen har genomfört en utvärdering av Polisens närvaro i sociala medier. Drygt personer svarade på enkät som lades ut på Facebook och Twitter. 96,7 procent av de tillfrågade säger JA till att Polisen ska finnas i sociala medier. Utvärderingen visar också att allmänhetens bild av vilken information man vill ha stämmer bra överens med den information som ges på polisens sidor.

6 Ökat: 58,9 procent Varken eller: 37,2 procent Minskat: 2 procent Vet ej: 1,9 procent Siffrorna för Stockholm är ännu lite bättre – 63 procent har fått ökat förtroende.

7 Utmaningar och utvecklingsområden
Gå från eldsjälar till att vara en naturlig del av verksamheten Hålla samman kommunikationen vid kris Få utredare att se fördelarna med sociala medier och använda sig av dem Lära oss att använda sociala medier mer i operativt polisarbete och för att få in tips och upplysningar Viktigt att arbetet inte hänger på ett fåtal engagerade personer utan ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Många lägger idag tid på sin fritid till att sköta de sociala medierna. Måste också arbeta fram en krisorganisation som är hållbar över tid. Den främsta utmaningen är att hantera inkommande tips och upplysningar, och att hålla samman informationen. Vi har gått ut med efterlysningar via sociala medier (länkat till polisen.se) och det har i flera fall gett bra effekt och fler tips. I åtminstone ett fall har man kunnat avsluta ett ”dött” ärende och hitta en gärningsman tack vare efterlysningen.

8 Twitterkanal vid särskilda händelser
Används för att berätta om polisens arbete och svara på frågor under kommenderingar. Polisen08Live startades efter ett derby då det varit mycket sammanstötningar, som ett sätt att berätta om hur polisen arbetar och svara på kritik och frågor. Ge service angående trafikläget. Antalet följare brukar växa med ett par hundra vid varje händelse. Användes framgångsrikt vid snöoväder i december som lamslog stora delar av Stockholm. Kan utnyttja styrkan i att mobilisera allmänheten till att bidra med information.

9 Projekt mot inbrott Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
LKC får in larm om inbrott Särskild operatör kopplas in Steg 2 Information läggs ut på lokal FB-sida efter sekretessprövning Allmänheten uppmanas att ringa 112 om de har tips Steg 3 Operativ insats Tips från allmänheten förs vidare från operatören till patrull på plats Steg 4 När insatsen avslutas läggs information om detta plus resultat ut på Facebook och ansvaret övergår till närpolisen. Projekt vid Stockholms länskommunikationscentral startar den 1 september. Förhoppningen är att öka antalet tips och vittnesuppgifter vid pågående inbrott. Vi vill också öka uppmärksamheten och vaksamheten i närområdet, få till en ökad grannsamverkan. En lokal facebook-sida testas till att börja med.


Ladda ner ppt "Polisen i sociala medier"

Liknande presentationer


Google-annonser