Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän trafikplikt En vägledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän trafikplikt En vägledning."— Presentationens avskrift:

1 Allmän trafikplikt En vägledning

2 ”Allmän trafikplikt – en vägledning” är en delrapport som tillhör vägledningen för regionala trafikförsörjningsprogram

3 Vad är allmän trafikplikt?
Ett krav på en trafiktjänst som fastställts av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) ”Public Service Obligation”. Dvs ett offentligt serviceåtagande gentemot invånarna Endast regional kollektivtrafik Alla beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet

4 Övergripande process

5 Samband trafikförsörjningsprogram – allmän trafikplikt – avtal
Verkställighetsbeslut av intentioner i regionala trafikförsörjningsprogrammet Allmän trafikplikt ska gå att härleda ur trafikförsörjningsprogrammet AVTAL OM ALLMÄN TRAFIK Allmän trafikplikt verkställs genom avtal om allmän trafik Avtal om allmän trafik ska grundas på beslut om allmän trafikplikt

6 Beslut om allmän trafikplikt
RKTM bestämmer omfattningen av den trafik som blir föremål för beslut om allmän trafikplikt Besluten kan innefatta enskilda linjer eller nät/områden av kollektivtrafik Allmän trafikplikt kan beslutas successivt, dock bör beslut tas före anbudsförfarande påbörjas Avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan nytt beslut om allmän trafikplikt Kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

7 Innehåll i beslut om allmän trafikplikt
AV BESLUTET OM ALLMÄN TRAFIKPLIKT SKA FRAMGÅ vilket geografiskt område som avses vilken trafik som avses inom området att det är regional kollektivtrafik som avses.

8 När bör beslut tas avseende allmän trafikplikt?

9 Ensamrätt ENSAMRÄTT FÅR INTE MEDGES SOM MOTPRESTATION
FÖR FULLGÖRANDE AV ALLMÄN TRAFIKPLIKT:

10 Allmänna bestämmelser – ett begrepp i EU-förordningen
Åtgärder som utan diskriminering tillämpas på alla kollektivtrafiktjänster av samma slag inom ett geografiskt område som en myndighet ansvarar för En slags allmän trafikplikt som bara kan beslutas av RKTM Avser endast regional trafik - Riktar sig mot flera företag, kan tillämpas när RKTM vill fastställa taxenivåer som ska gälla generellt inom ett område Berättigar till ersättning för inkomstbortfall enligt bilagan i EU-förordningen

11 Öppet marknadstillträde
Oavsett om beslut om allmän trafikplikt och avtal träffats om allmän trafik, så står det trafikföretag fritt att genom anmälan till RKTM etablera kommersiell trafik inom eller genom samma område vilken trafik som avses inom området En expertrapport om öppet marknadstillträde finns att ladda ned på


Ladda ner ppt "Allmän trafikplikt En vägledning."

Liknande presentationer


Google-annonser