Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetskontroll av Kopparaccess med bredbandstjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetskontroll av Kopparaccess med bredbandstjänster"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetskontroll av Kopparaccess med bredbandstjänster

2 När ska du beställa Kvalitetskontroll av Kopparaccess?
2 När ska du beställa Kvalitetskontroll av Kopparaccess? När du erbjuder särskilt kvalitetskrävande tjänster som t.ex. IP-TV till dina kunder behöver Kopparaccesserna vara i topptrim. Ibland kan vi med vissa åtgärder göra en felfri Kopparaccess ännu lite bättre och då kan du få ökad prestanda i din bredbandstjänst. Elapparater eller radiosändare kan ibland orsaka hög bitfelsnivå i bredbandet. Vi kan undersöka om det finns några sådana yttre störkällor i närheten av din Kopparaccess. Så om du vill ha hjälp med att höja bredbands-hastigheten eller sänka bitfelsnivån i din bredbandstjänst ska du beställa Kvalitetskontroll av Kopparaccess. Om vi upptäcker att det är fel på Kopparaccessen åtgärdar vi det först och fortsätter sedan direkt med kvalitetskontrollen för att se om det dessutom går att göra något för att öka bredbandets prestanda.

3 Så här beställer du Kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll beställer du enklast och bäst via vårt webbgränssnitt SCC1). Där finns ledtexter till vad du ska ange i samband med beställningen för att Kvalitetskontrollen ska bli så bra som möjligt. SCC Om du beställer Kvalitetskontroll via telefon, får du i samband med beställningen ett antal frågor av vår handläggare. 1) Skanova Customer Client, webbgränssnitt för felanmälan.

4 Beskriv nuvarande prestanda så detaljerat som möjligt…
För att få ut så mycket som möjligt av Kvalitetskontrollen är det viktigt att du ger oss utförlig information om förbindelsens funktion och prestanda. Här följer några exempel på vad vi har nytta av att få veta: Hur många bitfel (CV/FEC)1) uppmäts per dygn? När på dygnet kommer den största mängden bitfel? Vilken bredbandshastighet uppnås för närvarande? Är hastigheten konstant låg eller sjunker den efter en tid? Vilken hastighet är konfigurerad i linjeprofilen? Vilken linjedämpning uppmäts mot kundutrustning? 1) CV = Code Violation. FEC = Forward Error Correction.

5 Din beställning registreras …
5 Din beställning registreras … När din beställning registreras hos oss får den ett referensnummer. Nu kan du följa status i vår hantering av din beställning i SCC. Eventuellt kommer vi kontakta dig för att be om kompletterande information. Du bör ha stämt av med din kund att en tekniker eventuell kommer höra av sig och be att få tillträde till första kopplingspunkt så att hela förbindelsen kan kontrolleras.

6 Tekniker på plats gör följande …
Baserat på den information du lämnat i din beställning planerar teknikern sitt arbete. Om t.ex. problemet i första hand gäller bitfel använder teknikern sitt ADSL/VDSL-instrument för att lokalisera och avgränsa den delsträcka där kvalitetsbristen uppstår. Den delsträckan kontrollmäts och avsynas särskilt noga för att tänkbara orsaker, som t. ex. olämplig kabeltyp i spridningsnätet, eller oxid i skarvpunkter och kontakter ska upptäckas. Teknikern gör sedan tänkbara kvalitetshöjande åtgärder, som t.ex. byter kabeltyp i spridningsnätet eller byter kopplingsplint. Därefter kontrollmäter teknikern förbindelsen igen. Om det fortfarande uppstår bitfel kan teknikern gå vidare och undersöka om det finns någon yttre störkälla i närheten. Om en yttre störkälla lokaliseras kommer det att framgå i klarrapporten om den har kunnat bytas ut eller stängas av, eller om något annat gäller.

7 Tekniker på plats gör följande …
Om problemet i första hand gäller för låg bredbandshastighet mäter teknikern hela Kopparaccessens resistans för att kontrollera vilken hastighet som rimligen kan eftersträvas. I vissa fall kan teknikern koppla om Kopparaccessen via andra kablar, med större ledardiameter eller med kortare kabelväg mellan telestationen och slutkunden. På så sätt kan kabeldämpningen minska och bredbandshastigheten öka. Teknikern kontrollerar också om det förekommer överhörning från andra system i gemensamma kablar som kan tänkas påverka bredbandshastigheten. I så fall kan ett parbyte ge önskad effekt. Både bitfel och låg bredbandshastighet kan ibland bero på inställningar i kundutrustningen eller brister i nätdelar som är utanför Skanovas ansvarsområde, t ex i bostadsnätet. Om teknikern antar att detta är orsaken kommer det att framgå i klarrapporten.

8 Så bidrar du i efterkontrollen …
Vår tekniker kan under arbetets gång behöva stämma av förbindelsens status med dig. Då kontaktar vår tekniker den support som du angett i din beställning. Då målet med kvalitetskontrollen är en varaktig låg bitfelsnivå (200 CV/24h) är det svårt för teknikern att kontrollera detta i fält eftersom mätningen behöver göras under ett dygn. Vår tekniker tar kontakt med dig för att du ska verifiera resultatet av utfört arbete med hjälp av tillgängliga mätningar i din DSLAM.

9 Vår klarrapport till dig innehåller…
Arbetsmaterial I klarrapporten anger vi alltid: Uppmätt slingresistans mellan telestationen och första kopplingspunkten. Uppnådd bredbandshastighet med information om mätpunkt och mätmetod. Uppnådd bitfelsnivå enligt din mätning. Du får då en god bild av förbindelsens prestanda. Klarrapporten innehåller också information om vilka kvalitetshöjande åtgärder teknikern utfört under arbetets gång. I vissa fall finns också en rekommendation om åtgärd som du kan vidta för att om möjligt höja kvalitén i den bredbandstjänst du levererar. T.ex. om du bör ändra konfigureringen i din utrustning.

10 För att Kvalitetskontrollen ska ge dig maximal utdelning behöver vi hjälpas åt.


Ladda ner ppt "Kvalitetskontroll av Kopparaccess med bredbandstjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser