Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap. 3 Om brotten Vad är ett brott = En handling som är straffbar enligt lag. Tex. misshandel Uppsåt (avsiktligt) Vårdslöshet Omständigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap. 3 Om brotten Vad är ett brott = En handling som är straffbar enligt lag. Tex. misshandel Uppsåt (avsiktligt) Vårdslöshet Omständigheter."— Presentationens avskrift:

1 Kap. 3 Om brotten Vad är ett brott = En handling som är straffbar enligt lag. Tex. misshandel Uppsåt (avsiktligt) Vårdslöshet Omständigheter

2 Vilka är brotten Brottsbalken från 1962 Brott mot person
Förmögenhetsbrott Brott mot allmänhet och stat Brott mot speciallagar Trafikbrott skattebrott m.m. Vanligaste brotten är tillgrepsbrotten tex. inbrott och stöld.

3 Brott mot person Innefattar gärningar som ger fysiskt eller psykiskt lidande. Mord = Döda en person (planerad åtgärd) Dråp = Döda en person ( sker i hastigt mod) Förmildrande omständigheter kan vara att man tar livet av sin plågoande. Misshandel = Fysiskt tillfoga en person smärta eller kroppsskada tex. sår eller svullnad. Försätta någon i vanmakt tex. hålla fast en person. Tillfoga någon en sjukdom tex. att medvetet överföra HIV-smitta. Olaga hot = Lyfta vapen mot annan person eller hota med brottslig gärning. Framkalla allvarlig fruktan. Ofredande = Antastar någon. Tex. knuffar eller sparkar någon. Spelar hög musik så att man stör grannarna. Fridskränkning = Den som upprepande gånger kränker en persons integritet och där syftet har varit att skada en persons självkänsla. Tex. genom misshandel Hemfridsbrott = Tränga sig in i annans bostad eller trädgård

4 Brott mot person Sexualbrott
Våldtäkt = att genom våld eller hot tilltvingar sig samlag eller annan jämförlig sexuell handling. Kan också vara att sexuellt utnyttja någon som är kraftigt berusad, sover eller har funktionshinder Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning Sexuellt ofredande = Någon blottar sig, tafsar eller uppträder anstötligt. Köp av sexuell tjänst Koppleri (hallickverksamhet)= Att man ekonomiskt utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

5 Förmögenhetsbrott Försöker stjäla eller olovligen använda någon annans egendom. Att man olovligen tar saker eller genomtänkt lurendrejeri. .Att förstöra eller skada annans egendom. Stöld = ta annan persons egendom utan tillstånd för ekonomisk vinning. Gärningen innebär också att ägaren orsakas ekonomisk skada. Det ska också finnas ett uppsåt att behålla egendomen, annars kallas det egenmäktigt förfarande. Snatteri är den lindrigaste formen. Grov stöld, då gäller det ett högt ekonomiskt värde, också att gärningsmannen har visat stor hänsynslöshet eller att brutit in sig i en bostad. Rån = Stöld i kombination med våld eller hot om våld. Grovt rån om det förelegat livsfara eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada.

6 Förmögenhetsbrott Bedrägeri = Lura en person till en handling för att tjäna ekonomiskt på det. Den lurade förlorar motsvarande belopp. Tex. ändrar mätarställningen på en bil som man ska sälja. Bedrägligt beteende = Lindrigaste formen av bedrägeri tex. säljer en gammal och ogiltig konsertbiljett till någon. Snyltning tex. man betalar inte notan på en restaurang Häleri = Köpa eller ta hand om stöldgods Häleriförseelse= om man inte kände till att egendomen var stulen, men på grund av omständigheterna borde ha förstått det. Skadegörelse= Förstöra eller skada annans egendom. Försök till skadegörelse Åverkan = Förstöra eller skada annans egendom (mindre belopp kr) Polisen har rätt att vid misstanke om skadegörelse kroppsvisitera en person. tex. vid klotter

7 Brott mot allmänhet och stat
Mordbrand = Anlägga brand som innebär fara för annan eller för omfattande förstörelse av annan egendom. Allmänfarlig vårdslöshet = Vårdslöshet som leder till skada för annan person och egendom tex. sängröka eller glömma att stänga av spisen. Urkundsförfalskning = Förfalska en handling tex. protokoll, betyg, kvitton, legitimation m.m. Den ska finnas fara för att handlingen ska förväxlas med en äkta. Syftet med förfalskningen är att man ska använda den. Förvanskning av urkund = En förfalskning av mindre vikt tex. ett kassakvitto på ett mindre belopp. Upplopp = Demonstration som stör den allmänna ordningen genom att visa avsikt att med våld sätta sig upp mot myndighet eller viss åtgärd och där deltagarna inte skingrar sig på befallning. (det räcker med att man deltar i demonstrationen och att man känner till demonstrationsgruppens olagliga avsikter) Våldsamma upplopp = Uppmanar och eggar upp de övriga demonstrationsdeltagarna till att begå gemensamma våldshandlingar.

8 Brott mot allmänhet och stat.
Hets mot folkgrupp = Uttrycka och sprida hot mot folkgrupp eller missaktning om folkgrupp tex. ras, hudfärg, nationellt, trosbekännelse eller etniskt ursprung. Görs utanför den privata gruppen Våld eller hot mot tjänsteman = Med våld eller hot om våld angripa tjänsteman. Det kan gälla att man försöker tvinga eller hindra någon att utföra en åtgärd. Gäller myndigheter + (ordningsvakter och trafiktjänstemän under förutsättning att de bär uniform)

9 Brott mot specialstrafflagar Trafikbrott
Vårdslöshet i trafik = person som kör ett motorfordon och brister i omsorg och varsamhet och på så sätt orsakar en trafikolycka. Finns även grov vårdslöshet i trafik. Olovlig körning = person som kör motorfordon utan giltigt körkort. Rattfylleri = person som kör motorfordon och har över 0,2 promille alkohol eller däröver Grovt rattfylleri = person som kör motorfordon med minst 1,0 promille alkohol i blodet

10 Brott mot specialstrafflagar Narkotikabrott
Den som tillverkar, köper och säljer eller distribuerar narkotika för missbruk begår brott Även innehav och användning av narkotika är brottsligt Narkotikasmuggling

11 Brott mot specialstrafflagar Bidragsbrott
Person som uppsåtligt eller grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter eller underlåter att lämna ändrade förhållanden och därmed får bidrag eller för stort bidrag från myndigheter kan dömas enligt bidragsbrottslagen.

12 Skadestånd i samband med brott
Person som dömts för brott och orsakat skada som han/hon har orsakat brottsoffret är skyldig att betala skadestånd. Skadestånd kan erhållas för personskada och sakskada Ersättning för personskada Sjukvårdskostnader ”sveda och värk”, ”lyte och men” samt inkomstbortfall. Ersättning för sakskada Värdet på föremålet, reparationskostnad, värdeminskning och inkomstbortfall samt ev. annan kostnad till följd av skadan. Förutom ersättning för person- och sakskada ersätts den skada som kränkningen innebär. Ideell skada


Ladda ner ppt "Kap. 3 Om brotten Vad är ett brott = En handling som är straffbar enligt lag. Tex. misshandel Uppsåt (avsiktligt) Vårdslöshet Omständigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser