Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning enkät- undersökning på referensmöten inför ny översiktsplan i Huddinge 2010-12-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning enkät- undersökning på referensmöten inför ny översiktsplan i Huddinge 2010-12-09."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning enkät- undersökning på referensmöten inför ny översiktsplan i Huddinge 2010-12-09

2 Introduktion  Som ett led i måldiskussionen inför Huddinges nya översiktsplan har fyra referensmöten genomförts. Notera att antal svarande skiljer sig stort mellan de olika grupperna.  Medborgarpanel, drygt 60 svarande (cirka 70 deltagare)  Kommunens tjänstemän, 26 svarande  Arena Huddinge, 16 svarande  Miljövårdsrådet, 6 svarande  Deltagarna vid referensgruppsmötena och medborgardialogen besvarade bland annat en enkät med olika påståenden.  Enkäten utgick från perspektivet ”Huddinge kommuns nya översiktsplan med sikte på år 2030”.  Frågorna besvarades på en femgradig skala: •5: en avgörande fråga •4: en viktig fråga •3: varken viktig eller oviktigt •2: mindre viktig fråga •1: oviktig fråga  I följande sammanställning finns varje grupps snittsvar redovisat, sorterat utifrån den gemensamma bilden av vad grupperna tillsammans tyckte var viktigt och mindre viktigt.  Där det finns stor diskrepans mellan svaren för de olika grupperna har det noterats genom en gul ring kring det mest avvikande svaret.  Rubrikerna sammanfattar den sammantagna bilden för frågeblocket.

3 Innehållsförteckning 1.Sammanfattning  Mest prioriterade  Medelprioriterade  Minst prioriterade 2.Resultatet uppdelat per frågeområde  Övergripande inriktning  Sociala frågor  Infrastruktur  Trafik  Natur  Näringsliv och kunskap  Förtätning

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Ladda ner ppt "Sammanställning enkät- undersökning på referensmöten inför ny översiktsplan i Huddinge 2010-12-09."

Liknande presentationer


Google-annonser