Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

InterCare Connexion AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "InterCare Connexion AB"— Presentationens avskrift:

1 InterCare Connexion AB
Karlsson får en remiss till ortopeden P2P Classic … som överförts elektroniskt från vårdcentralen med hjälp av webbtjänsten P2P Classic. InterCare Connexion AB

2 P2P Classic Patient Karlsson är på sin vårdcentral och träffar Dr Husläk. Det blir tydligt att Karlsson skall remitteras till Ortopedkliniken på Sjukhuset. Dr Husläk har misstänkt diagnos och sin frågeställning klar.

3 P2P Classic Dr Husläk som är van att jobba i datajournal, har nyligen fått en tilläggstjänst - P2P Classic. Han klickar på P2P-ikonen, och väljer Remissmottagare Då får han upp en diagnos-relaterad remissmall på skärmen!

4 P2P Classic Man skulle här faktiskt kunna tala om ”intelligenta remisser”!

5 P2P Classic Remissmallen är strukturerad med rubriker och tips - den talar om vilken information som är viktig för att man ska kunna handlägga Karlssons fall på sjukhuset. Anamnes Kan äta gröna äpplen? A skdjf dfk gjk göka g öodif aösdkjgf alkgda g aögi adgkjda-glk kflg dkfl dfgdgkä

6 P2P Classic Mallen kan även fungera som en checklista i samtalet med patienten - så att Dr Husläk får med all relevant information och ingenting glöms.

7 P2P Classic Remissmallen ”ägs” av remissmottagaren, men är utformad i samråd med primärvården. Tillsammans kommer man överens om vem som ska göra vad i utredningen för vanliga patientkategorier, vad som är lämplig indikation för remiss och vilken information remissen skall innehålla.

8 P2P Classic Om Dr Husläk vill ha mer detaljerad information om hur ortopedklinikens behandlings-protokoll ser ut, instruktioner om hur en viss undersökning skall utföras mm. så kan han nå denna genom ett ”musklick”. ( Vi kallar det beslutsstöd) Där kan han också hitta information som är riktad till patienten inför besöket på sjukhuset. Han skriver ut denna och lämnar den till patienten

9 P2P Classic Sedan skriver doktor Husläk remissen - eller dikterar om han föredrar det. Remissen kan vara kopplad till journalen. När remissen kommer upp är den för-ifylld med Karlssons namn, adress m.m. Även medicinsk information som finns i journalen kan för-ifyllas, t ex anamnes, aktuella läkemedel osv.

10 P2P Classic Serumkreatinin
Vissa fält kan vara obligatoriska att fylla i - det som är nödvändigt för mottagaren att känna till. Då blir det rätt från början och på sjukhuset slipper man komplettera i efterskott per telefon. (Så länge obligatorisk information saknas går det helt enkelt inte att skicka iväg remissen!) Serumkreatinin

11 P2P Classic I och med att Dr Husläk signerar remissen så går den iväg - och är på sjukhuset efter några sekunder! Överföringen är säker - informationen är krypterad

12 P2P Classic På sjukhuset kollar Dr Speca klinikens inkorg varje dag.
Nu ser hon att Dr Husläk har skickat en ny remiss på Karlsson. Hon får upp remissen på skärmen och gör en bedömning i datorn. Dr Speca anger prioritet, eventuella förberedelser till bokningen, vilken doktor som ska ta besöket och signerar därefter bedömningen.

13 P2P Classic Om sjukhuset har datajournal läggs remissen in där – men
kommer också att finnas kvar i P2P tills remissvar gått tillbaka och fallet avslutats. Patientdata går att koppla till patientadministrativa systemet som därigenom får underlag för bokning.

14 P2P Classic Har du någonsin varit med om att inte hitta remissen?
Det händer ibland. Om man har remisserna i datorn, så vet man alltid var de är!

15 P2P Classic Om inte Dr Speca bokar själv, så kommer Karlsson upp på listan över patienter som ska bokas hos Syster Tidboka.

16 P2P Classic Syster Tidboka ser i ”inforutan” om vissa tider inte passar Karlsson, om han kommer att vara bortrest en tid, om tolk behövs osv.

17 P2P Classic Hon bokar Karlsson på lämplig tid och skickar en kallelse - som vanligt. Om patienten har Internet så skulle också kallelse kunna ske med hjälp av P2P.

18 P2P Classic På vårdcentralen kan man nu se på bevakningsbilden att Karlssons remiss har tagits om hand - i bedömningsrutan finns information om att han är kallad till nybesök inom tre veckor.

19 P2P Classic Om Karlsson nu ringer och frågar vad som händer, så vet man vad man ska svara!

20 P2P Classic Tiden är inne och Karlsson kommer till Dr Speca på besök.
Det visar sig att han behöver opereras.

21 P2P Classic Dr Speca skickar ett delsvar till Dr Husläk och informerar honom. (Även delsvaret skrivs i en mall som är baserad på frågeställningen. Här efterfrågas den information som Dr Husläk behöver, ex opdatum, vem som ordnar sjukskrivning osv.)

22 P2P Classic Doktor Husläk kan se i bevakningsbilden över sina patienter att Karlsson har varit på besök, att det har kommit ett delsvar och att han nu är inbokad för operation. Han signerar delsvaret som läggs in direkt i Karlssons journal om journalsystemet är kopplat till P2P.

23 P2P Classic Sekreteraren Skriva är glad, då hon slipper skriva om remissvaret in i datajournalen som tidigare var vanligt.

24 P2P Classic Karlsson opereras och det går bra.
När Karlsson är färdig på sjukhuset skickar Dr Speca sitt slutsvar till Dr Husläk. Svarsmallen utgår från Dr Husläks fråga.

25 P2P Classic Dr Husläk får svaret i sin inkorg, läser och signerar. Då läggs det till patientjournalen. Ansvaret har gått tillbaka till in-remitterande, som tack vare P2P har haft möjlighet att följa hela händelseförloppet

26 P2P Classic Fallet är avslutat, Karlsson är hemma, och all information sparas där den hör hemma - i journalerna! Samtidigt finns i P2P en historik som gör det möjligt att ta fram och analysera statistik över remissflödena. Denna används i det ständiga förbättringsarbete som pågår både på vårdcentralen och ortopeden

27 P2P Classic Vi har följt gången för en vanlig remiss.
Naturligtvis kan P2P användas i många andra situationer - ex: - i omvänd riktning - när patienten kommer till akuten och skall tillbaka till primärvård eller hemsjukvård. - t o m för att förbereda ett besök genom att låta patienten själv på ett strukturerat sätt beskriva sina problem...

28 P2P Classic Det här arbetssättet och IT-stödet har
tagits fram gemensamt av läkare, sjuksköterskor och sekreterare i Sydvästra sjukvårds-området i Stockholm i samarbete med systemutvecklare. Systemet har sedan vidareutvecklats vid Medicinkliniken, Höglandssjukhuset. Remissmallar för ortopedin har utvecklats av en arbetsgrupp med ortopeder och distriktsläkare i projektet e-remiss vid LF. ITHS har stött utvecklingen av P2P

29 P2P Classic Vill du pröva P2P-systemet?
Det är enkelt - det enda som behövs är en vanlig PC, koppling till Internet och att sjukhuskliniken du remitterar till också har tillgång till systemet. Vi samarbetar med journalleverantören för att koppla ihop systemen. I framtiden kommer P2P-systemet att kunna hantera all sorts extern kommunikation - med apoteken, med patienten, med kommunala hemsjukvården o.s.v - så det här är bara en början...

30 Presentationen ”P2P Classic – Remissflöde” kompletterar detta bildspel genom att visa hur bilddialogen i P2P faktiskt ser ut för Dr Husläk och Dr Speca För att veta mer om P2P och de tjänster som erbjuds via Sjunet – är du välkommen att kontakta oss på InterCare Connexion. Telefon:


Ladda ner ppt "InterCare Connexion AB"

Liknande presentationer


Google-annonser