Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtligt välkommen till Lycksele GK och vår utmanande 9-hålsbana!! Hoppas du har värmt upp ordentligt, inledningshålet kräver detta… Längden på detta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtligt välkommen till Lycksele GK och vår utmanande 9-hålsbana!! Hoppas du har värmt upp ordentligt, inledningshålet kräver detta… Längden på detta."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Hjärtligt välkommen till Lycksele GK och vår utmanande 9-hålsbana!! Hoppas du har värmt upp ordentligt, inledningshålet kräver detta… Längden på detta par 5 skrämmer inte, men i gengäld fordras god precision hela vägen. Små misstag innebär ofta följdproblem i flera led.

4 Utslaget från gul tee ska vara 180-230 m. Rakt? Ja! Sidovattenhinder längs hela vänsterkanten och skog till höger.

5 Ett rakt utslag på 130-180 m ger dig utsökta förutsättningar för resten av hålet! Varning för vatten längs hela vänstersidan.

6 Här behövs ett bra transportslag. I höjd med fairwaybunkern är säkraste läget men du får ett inspel på skrå. Den girige slår ett fairwayträ över nämnda bunker för en chip in, men denne tar mycket stora risker… Misstag straffas hårt!

7 Inspelet slås mot en långsmal svårträffad lurig green som vaktas av bunkrar kl 7 och kl 3.

8 Första halvan av green är platt medan den bortre är ondulerad.

9 Banans lättaste hål, men för den skull inget givet par. 135 m par tre lätt utför mot en väl inbunkrad green, som bör träffas för undvikande av problem.

10 Ägna en extra tanke åt klubbvalet! Vid normal vind spelas hålet rätt in i vinden. En rejäl bunker vaktar hela framkanten av greenen och kompletteras av två mindre kl 11 och kl 13.

11 Bara drygt 100 m och banans enklaste hål enligt hcp-index, men greenen bör träffas och klubbvalet är inte lätt. Från röd tee svarare än indexeringen anger!

12 Hela greenen sluttar från spellinjen, varför många puttlinjer är ganska knepiga.

13 Banans signaturhål. Rätt spelat erbjuder det en härlig golfupplevelse, men risker finns i form av sidovatten både till höger och vänster samt en rejäl damm 30 m kort green.

14 Ligg hellre till vänster än på höger sida på utslaget, som inte bör vara mer än 210 m då fairway därefter smalnar av.

15 Rekommendationen lyder: 170 m – mitt på fairway!

16 Inspelet slås mot en kraftigt lutande green. Ligg gärna kort på green annars hotar mycket knepiga utförsputtar som kan ge långa returer. Bunkrar kl 4 och kl 8.

17 Banans klart svåraste green. Somliga flaggplaceringar ställer krav på din puttning… Tvåputtar mottages tacksamt!

18 Ett härligt korthål på drygt 150 m med greenen belägen på en halvö i Fäboavan, Umeälven.

19 Raka slag anbefalles! Om inte är dubbelbogeyn nära. Varning för svårbedömd vind från vänster, som inte märks från tee! Bunkrar kl 4 och kl 8.

20 Från röd tee är detta lättare än förra korthålet. Se bara till att spela bollen rakt!

21 Inga konstigheter! Inga onduleringar att skylla på.

22 Här står du inför ett relativt enkelt par 5 som bryter vänster. Svårigheterna möter dig först vid inspelet.

23 För utslaget finns ganska gott om plats. Har du ambitionen att nå in på två slag bör du ligga till vänster. Den riktigt modige går över ruffudden och har bara 160 m in, men då krävs en drive på 230 m.

24 Ideallinjen är till vänster på fairway och önskad längd mellan 150m och 200 m.

25 Nu väntar ett strategival. Säkrast är att lägga sig drygt 100 m kort green till vänster, men långa exakta slag belönas. I så fall är linjen något vänster om fairwaymitt. Mitt i vaktar en dold fairwaybunker 80 m före green. Greenbunkrar kl 7, kl 5 och kl 3.

26 Nu avgörs det! Precision belönas med birdiechans men missar du den lilla upphöjda inbunkrade greenen väntar knepigheter, Här finns inga enkla chippar…

27 Hela greenen sluttar från vänster till höger.

28 Medlemmar benämner 6:an och 7:an som Lycksele GK:s ”Amen Corner”. Hål 6 är inte långt, men varning för underskattning utfärdas. Många vackra scorer har förstörts här. Använd huvudet! Bogey är inget att skämmas för.

29 Jodå, det finns en fairway där borta… Realisten lägger ut bollen 170-180 m för ett längre inspel på ca 150 m, medan optimisten drar en fullvuxen driver över tallen till vänster! Belöning – ja! Straff – oj, oj, oj…

30 I ”Amen Corner” – hål 6 och 7 – klarar man sig utan böner från röd tee. Båda hålen är avsevärt enklare härifrån. Håll dig på fairway så kan du välja den längd på utslaget som passar dig!

31 På bilden har du knappt 150 m in till en upphöjd grund green. Dike korsar fairway 10 m öre green. Ett svårt inspel! Sträva efter att landa bollen mellan dike och green! Går du för långt väntar en svår chip från ruff eller gräsbunkrar kl 12 och kl 2. Bunker före green kl 7.

32 Väl på green är svårigheterna över. Vassego – ta för dig!

33 Banans svåraste hål! Gör det enkelt för dig.

34 Har du en fade i bagen får du användning för den här. Hålet bryter lätt höger hela vägen och högersidan flankeras av sidovattenhinder 210 m framåt. För ett bra inspelsläge bör utslaget vara över 200 m och till vänster på fairway. Notoriska draware darrar i knäna – OB längs hela vänsterkanten!

35 Du vinner mycket i lättare inspel på att länga utslaget maximalt. Men fairwayträff efter vänsterkanten är förstås önskvärt …

36 Grattis till det perfekta utslaget! Här ligger du perfekt med 130 m in. Välj rätt klubba – den lilla dammen i spellinjen sväljer bollar och sträcker sig ända fram till greenen. Hellre lång än kort – varning dock för chippar från bakkanten som kan nå dammen! Bunkrar kl 9 och kl 2.

37 Den relativt stora greenen erbjuder inga speciella problem.

38 Den här personliga och vackra par 4:an, dogleg höger, vänder tillbaka mot Umeälven. I kvällssol bör du definitivt ägna naturupplevelsen en extra minut.

39 Äntligen ett enkelt utslag! Du behöver inte mer än 170 m efter vänsterkanten för att ha fritt inspel. Går du över 200 m kan du hamna mask bakom ett par fullvuxna björkar. Om självförtroendet är gott och längderna finns där kan du gå över skogspartiet efter högerkanten för att driva green.

40 150 m längre fram mitt på fairway finns ett perfekt inspelsläge. Spela bollen dit!

41 Välriktade inspel får sin belöning medan minsta avvikelse i sida bestraffas. Greenen är djup men smal och svagt ondulerad. Notera de tre tallarna till höger om green. Små djupa bunkrar kl 7 och kl 5.

42 Svårigheten var att träffa green. Mer än två puttar ska inte behövas.

43 Avslutningshålet, 260 m par 4, väntar. Kort! Härligt! God birdiechans! Visst, men kommen så här långt torde du ha lärt dig att väga möjligheterna mot riskerna…

44 100 m carry över Umeälven – fairwaybunker till höger 100 m från green – fairway sluttande till vänster – OB till höger – nu kan du välja om du ska lägga bollen för ett inspel på ditt idealavstånd eller blåsa på för fullt… En vallgravsbunker täcker framkant av greenen – OB 10 m bakom green.

45 Från röd tee är avslutningshålet mycket svårare än dess hcp-index. 70 m Umeälv, vänstersluttande fairway som trycker ner bollarna mot skogen, samt en fairwaybunker som täcker ”Tigerline” är problemen du skall hantera… Du tar dem alla ur spel när du slår en lång elegant fade!

46 Se där! Denna gång valde du förnuftigt och har nu ca 100 m in till green. Bunker täcker greenen och OB 10 m bakom. Birdiechans om du träffar rätt platå där flaggan står.

47 En platågreen, högre till höger – lägre till vänster, där svårighetsgraden varierar med flaggplaceringen. Efter väl förrättat värv kan du förhoppningsvis summera en utsökt score. Om så inte är fallet, fyll på energidepåerna i caféet och ge dig själv en ny chans. Det är du definitivt värd. Välkommen åter!


Ladda ner ppt "Hjärtligt välkommen till Lycksele GK och vår utmanande 9-hålsbana!! Hoppas du har värmt upp ordentligt, inledningshålet kräver detta… Längden på detta."

Liknande presentationer


Google-annonser