Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail: jonas@minskadinstress.se Web: www.minskadinstress.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail: jonas@minskadinstress.se Web: www.minskadinstress.se."— Presentationens avskrift:

1 ”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: Mail: Web: Om jag ska sammanfatta några inflytelserika händelser i mitt liv i två PPT händelse…

2 Industri Information too much change in too short a time
industrial society to an information society Lösning: göra mer på kortare tid (leder till stress) – eller hitta effektivare sätt att sortera och välja på?

3 Psykolog Gary Klein Källa: Sources of Power – How People Make Decisions

4 JÄMFÖRELSE AV LIKHETER OCH OLIKHETER I ETT MÖNSTER
(eng: pattern recognition process) NYTT MÖNSTER (det som observeras) GAMMALT MÖNSTER (erfarenhet och kunskap) too much change in too short a time industrial society to an information society (1) För hög värmenivån (2) För lite ljud (3) Vattnet släckte ej elden

5 DEN ”INRE SUPERDATORN”
DET MEDVETNA 50 bits/s DET UNDERMEDVETNA 50 miljoner bits/s 1 MILJON GGR MER!! radio transfer 16,000 bits or a television transfer 4 million bits per second Källa: Tor Norretranders bok The User Illusion Cutting Consciousness Down to Size.

6 Altid Cyckel Faktist Calr Alltid Cykel Faktiskt Carl
RÄTT ELLER FEL? INTUITIVT SMART ”FELT SENSE” Altid Cyckel Faktist Calr Alltid Cykel Faktiskt Carl

7 INSTINKTER HOS DJUR Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli. Exempel på en instinkt är olika djurs flyktinstinkt vid fara. LAVINER TSUNAMIS FLYGATTACKER JORDBÄVNINGAR too much change in too short a time industrial society to an information society JORDBÄVNING Sheldrake, R. (2005). Listen to the Animals: Why did so many animals escape December's Tsunami? The Ecologist, March 2005

8 UPPTÄCKA NÄR NÅGON TITTAR/STIRRAR PÅ EN
Ytterligare en aspekt av att upptäcka fara är att både djur och människor verkar instinktivt kunna känna när någon stirrar på dem. Uppmätta förändringar i det autonoma nervsystemet (puls, svettning mm). Utöver omedvetna förändringar är det även möjligt att MEDVETET UPPTÄCKA DET. FLYKT 54,7 % UTAN TRÄNING DJUR 90 % MED TRÄNING too much change in too short a time industrial society to an information society Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walsch, H. (2004). Distant intentionality and the feeling of being stared at: Two meta-analyses. British Journal of Psychology, 95,

9 INTUITION ÄR… (1) EN FÄRDIGHET SOM UTVECKLAS GENOM TRÄNING (2) SÅLEDES INTE NÅGOT MAN BARA FÖDS MED

10 SMART DEN STORA SKILLNADEN MELLAN INSTINKT OCH INTUITION ÄR…
INTUITIVT SMART INSTINKT = automatiska reaktioner UNDER medveten nivå INTUITION = en raffinerad process där OMEDVETEN DATA HAR BEARBETATS och PRESENTERAS som MEDVETNA FÖRNIMMELSER, INSIKTER eller INRE VETANDE.

11 VAD ÄR INTUITIV DATA? Insikt Ingivelse Inre Vetskap Omedelbar Kunskap
Definition av INTUITION (SAOL): 1. förmåga att omedelbart uppfatta 2. ingivelse 3. omedelbar åskådning Definition av INTUITION (Webster): 1. kunskap eller övertygelse som varken erhålls via förnuftet eller via ens sinnen 2. instinktiv kunskap eller övertygelse 3. en föraning eller omotiverad vilja 4. omedelbar kännedom INTUITION kan definieras som en inre vetskap, känsla, förnimmelse som alltid guidar oss snabbaste vägen till nästa utvecklande upplevelse. Insikt Ingivelse Inre Vetskap Omedelbar Kunskap

12 NEJ SIGNAL (obehag, oro, spänning)
MENTAL SIMULERING NEJ SIGNAL (obehag, oro, spänning) INRE VARNING!! (V) (K) Förmågan att medvetet föreställa sig människor och föremål… …och omvandla denna situation genom flera transitioner… …till ett slutscenario som intuitivt upplevs görbart/möjligt. ”FELT SENSE”

13 MENTAL SIMULERING STANNA? LÄMNA? NEJ signal JA signal
too much change in too short a time industrial society to an information society NEJ signal JA signal

14 “FELT SENSE” The term felt sense refers to the discovery psychotherapist Eugene Gendlin, PhD (1982), did when he discovered that SUCCESSFUL PATIENTS of therapy ”INTUITIVELY” FOCUS on a SUBTLE INTERNAL BODILY AWARENESS, which contains information about how to resolve the problem the client is experiencing. The felt sense is the UNCLEAR, PRE-VERBAL sense of 'something' — the inner knowledge or awareness that has never been consciously thought or verbalized — as that 'something' is experienced in the body. This bodily felt 'something' may be an awareness of a situation or an old hurt, or of something that is 'coming' — perhaps AN IDEA OR INSIGHT. Crucial to the concept, as defined by Gendlin, is that it is unclear and vague.  Rita bild på men/emot/fys (mindmap + dissociation)

15 FOUR SIMPLE STEPS TO BEGIN USING “FELT-SENSE”
Step 1 - Connect with yourself using “felt-sense”: Ask "What does this whole thing FEEL LIKE?". "What is the whole feel of it?" Don't answer with what you already know about it. Listen to your body. Sense the issue freshly. Give your body 30 seconds to a minute for the feel of "all of that" to form. Step 2 - Locating and deepening the “felt-sense”: WHERE in the body are your sensations located? HOW BIG is the area your are sensing? If you want to, put a MATCHING COLOR to the area of the sensation. Step 3 - Put a name to the sensation: Find a word, phrase, or image that FEELS LIKE IT MATCHES the felt sense, the whole feel of it. Keep your attention on the area in your body where you feel it, and just let a word, phrase, or image appear that feels like a good fit. See if there is a sense of "rightness” to your name of it, an inner "yes, that's it" Step 4 - Remain present with the felt-sense: Notice if or how the felt-sense changes. Just remain present and follow along in the process (in a state of self-observation and self-reverie).   Think about one of your intuitive events and imagine yourself being back in your physical body at the time of the event. Take your time to fully become associated back into the event. Elicit as many of your senses as possible. Imagine yourself immediately before your received your intuitive impression or insight. Calibrating your intuitive truth signal. Recall how you intuitively knew what to do and how that was experienced in your body and HEF. Remember that intuitive sensations and impressions often are experienced with a high degree of subtlety. Also notice on which of the five levels of awareness; physically, mentally, emotionally, spiritually, or environmentally, the intuitive information was communicated to you. In which area, or areas, of your body or HEF do you perceive a change? How big is the size of that area? Golf ball? Tennis ball? Or larger? If that area would have a color, which color would you choose? If it had a temperature, would it be warm, cold, or in between? Fast or slow vibration? With regard to your inner senses, how is the intuitive impressions experienced visually, kinesthetically, and auditory. Pay extra attention to how you experience the intuitive message through your dominant intuitive sense (DIS). Repeat the process outlined in point 3 and 4 with your remaining events from point 2. Notice the difference in sensation between when the intuition is guiding you to do something or warning you from not doing something. While the first category is related to your intuition saying yes, or your intuitive “Yes signal”, the second category is related to when the intuition is saying no, or your intuitive “No signal”. To continuously deepen your intuitive acuity, from now on pay attention to when your “Yes” or “No” signal are activated. In order to be able to do that, it is necessary to always remain with part of your awareness on both a physical and emotional level. This means, for instance, that every time you think or say something, you also sense if your thoughts or what you are saying is congruent with your inner sense of truth.

16 “KALIBRERA DIN INTUITIVA JA och NEJ-SIGNAL”
TÄNK PÅ EN SITUATION DÅ DU SKULLE FATTA ETT BESLUT… …där du instinktivt KÄNDE/VISSTE ATT DET SKULLE GÅ BRA och som sedan hade en POSITIVT UTFALL (även om du först kanske var orolig/rädd). …där du egentligen direkt KÄNDE/VISSTE ATT DET INTE VAR BRA FÖR DIG men av olika anledningar fortsatte du ändå …med ett NEGATIVT RESULTAT.

17 MENTAL SIMULERING SMART STEG 1 TÄNK PÅ PROBLEMET
STEG 2 AVSLAPPNAT SINNESTILLSTÅND STEG 3 TA EMOT INTUITIV INFORMATION INGEN INFORMATION? FILTERERA BORT DISTRA-HERANDE “SKRÄP DATA”   STEG 4 ANVÄND FELT SENSE FÖR ATT AVGÖRA OM LÖSNINGEN ÄR ANVÄNDBAR PÅVERKAD AV RÄDSLOR ELLER FÖRHOPPNINGAR? STEP 5 AGERA PÅ DEN FÖRSTA BÄSTA FUNGERANDE LÖSNINGEN INTUITIVT SMART

18 STEG 2 AVSLAPPNAT SINNESTILLSTÅND
TRE MEDVETANDEN SUPERMEDVETNA (INTUITIVA SINNET) MEDVETET 7+-2 signaler/sek (50 bits/sek) MEDVETNA INTUITIV DATA UNDERMEDVETNA (KROPPEN) OMEDVETET (50 miljoner bits/sek)

19 STEG 2 AVSLAPPNAT SINNESTILLSTÅND
TVÅ EFFEKTIVA METODER PERIFIERT SEENDE Hakalau, som betyder, “To stare at, as in meditation and to allow to spread out” SLAPPNA AV ÖGONEN SE ALLT I DITT SYNFÄLT BLI NÄRVARANDE I KROPPEN SVART PRICK MEDITATION: - Svart prick i en femörings storlek - 1 meter framför dig i ögonhöjd TITTA 1-2 MIN (tills du börjar blinka) BLUNDA OCH FOKUSERA PÅ ”INRE VITA PRICKEN” ÖPNNA ÖGONEN NÄR DU BEHÖVER ”FYLLA PÅ” (4) RIKTA UPPMÄRKSAMHETEN MOT HJÄRTAT (5) LÅT TANKARNA VANDRA OCH NOTERA SUBTILA INTRYCK

20 ”SKRÄPDATA” (MENTAL NOISE)
FILTERERA BORT DISTRAHERANDE “SKRÄP DATA”   RÄDSLA FÖR SMÄRTA (ORO, OSÄKERHET, SORG, MISSLYCKAS, VAD TYCKER ANDRA, KATASTROFTANKAR): RÄDSLA ÄR NÄRA FÖRKNIPPAT MED SJÄLVBEVARELSEDRIFTEN OCH AKTIVERAR FIGHT, FLIGHT OCH FREEZE RESPONSEN. INNAN SJÄLVBEVARELSEDRIFTEN AKTIVERAS, KOMMER PERSONEN ATT VARA RÄDD/OROLIG OCH INSTINKTIVT KÄNNA RÄDSLA FÖR SITT LIV PÅ NÅGOT SÄTT. WEBSTER (FEAR): 1. EN KÄNSLA SOM UPPLEVS VID FÖRVÄNTAD SMÄRTA ELLER FARA (BRUKAR ÅTFÖLJAS AV EN ÖNSKAN ATT FLY ELLER SLÅSS). ÖNSKAN/LUST TILL NJUTNING (FÖRHOPPNINGAR, VILJAN ATT ÄGA/HA, TRÖSTETANKAR): ÖNSKAN EFTER ATT HA/FÅ NÅGOT ELLER NÅGON. NÄRA FÖRKNIPPAT MED SEXUALDRIFTEN. NÄR EN ÖNSKAN SKAPAS, KOMMER PERSONEN MED ÖNSKAN ATT REAGERA MER ELLER MINDRE INSTINKTIVT I SYFTE ATT MÖTA OCH TILLFREDSSTÄLLA SIN ÖNSKAN/LUST. WEBSTER (DESIRE): 1. EN KÄNSLA SOM ÅTFÖLJER ETT MISSNÖJT TILLSTÅND.

21 LISTA OLIKA SAKER DU VILL (ELLER OLIKA PROBLEM DU VILL LÖSA)
FATTA ETT BESLUT KRING (ELLER OLIKA PROBLEM DU VILL LÖSA) 1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 5.________________

22 “INTUITIV BESLUTSFATTNING”
Tänk på något du vill/behöver FATTA BESLUT KRING (flytta, byta jobb, resa, middag, annat åtagande). DETEKTERA vilken signal som aktiveras (Ja/Nej/Tveksam) Känna in Lägga lappar på golvet

23

24 FLOW & SYNKRONICTET FLOW, eller flöde, är den känsla vi har när ALLTING FUNGERAR SOM DET SKA, när ALLTING STÄMMER, när vi står för UTMANINGAR SOM VI VET ATT VI KLARAR AV. Mihaly Csíkszentmihályi, Professor i Psykologi SYNKRONICITET (synkron=samtidigt) är "upplevelsen av två eller flera händelser som SAKNAR SYNBART ORSAKSSAMBAND, eller som  osannolikt kan förekomma tillsammans av en slump, ändå upplevs som förekommande tillsammans på ETT MENINGSFULLT SÄTT”. Carl Gustav Jung, Psykiater och Psykoterapeut Ex wassdahl I kna  Här kan det vara fråga om två personer som inte har träffats på många år, men som båda har velat hitta varandra och återuppta kontakten, och som av en händelse hamnar de båda på den där bussen i en främmande stad dit de har anlänt med varsitt tåg.

25 FLOW & SYNKRONICITETS VÄGEN ”LIVSLINJEN”
HÖG NIVÅ AV FLOW & SYNKRONICITET LÅG NIVÅ AV FLOW & SYNKRONICITET När du sitter på ålderdomshemmet och blicka tillbaka på ditt liv så kommer du förmodligen kunna se att ditt liv har gått igenom olika perioder och cykler av upplevelser. Då kommer du se hur du skulle kunna navigera dig igenom livet (när man väl brytit upp är det lättare att se att det var bra för en). Om du redan innan skulle kunna se och känna igenom olika mönster så kommer du ha lättare att navigera dig igenom ditt liv (inte upprepa samma misstag om och om igen). RÄDSLOR & FÖRHOPPNINGAR KÄMPAR/LIDER VÄNDPUNKT EFTER LÄRORIK UPPLEVELSE (1) INRE FÖRÄNDRING (2) YTTRE FÖRÄNDRING FLOW & SYNKRONICITETS VÄGEN

26 YTTRE VÄRLDEN SOM EN REFLEKTION AV DEN INRE VÄRLDEN
Metamodellens frågor kan sammanfattas i det som kallas superfrågor. De är fem stycken lingvistiskt utsorterade frågeställningar. Frågor där alltid någon är relevant för att avtäcka språkmönster och få mer specifik information. 1. ”Vad specifikt... ? (Vem, vad, vilka) 2. ”Hur specifikt...?” eller ”På vilket sätt...?” 3. ”Jämfört med vad... ?” 4. ”Vad skulle hända om...? 5. ”Alltid/Aldrig/När...” Ej varför!!! Övning på superfrågor: Övnin . . Ta ställning till följande påståenden och bestäm vilken typ av frågeställning som är relevant för påståendet. 1. Hon agerar lite för säkert. 3,5 2. Östra regionen är lite underutvecklad. 2,3 3. Ingen tror att Eriks ide fungerar. Vem 4,1 4. Det enda sättet att ta itu med detta är att hyra en sekreterare. 1,4,2 itu 5. Ingemar säger att detta är det billigaste sättet. 1,3 6. Siffrorna för denna affär är missvisande. 1,2,3 7. Jag vill förbättra vår annonsering. 1-5 8. Vi.kan inte spendera mer tid på det här. 1,3,5 9. Datorn är för dyr. 3 19. Dina prestationer är inte i nivå med mina krav. 1-5 11. Låt oss minska den bärbara delen. 2-5 12. Han kritiserar aldrig Peters rapporter. 1,4,5 13. Det måste bero på övertiden. 1,2,4 14. Dom kan leverera snabbare. 1-4 15. Det här året skall jag fokusera på min kreativitet. 2,4,5

27 “DEN INTUITIVA KOMPASSEN”
1. Finn något som du vill fatta ett beslut kring. 2. Tänk på TRE OLIKA LÖSNINGAR (A, B, C). B 5 A 8 C 3 3. Tänk på varje lösning och UPPLEV NIVÅN AV GLÄDJE/KRAFT/FLOW/EXALTERING som varje lösning ger dig. 4. Identifiera ifall några RÄDSLOR och ÖNSKETANKAR påverkar processen. 5. VÄLJ DEN MED HÖGST SKATTNING.

28 INTUITIVA SIGNALER JA SIGNAL (ger energi, expansion, exaltering)
NEJ SIGNAL (motstånd, kontraktion) SKRÄPDATA (mental noise) Rädsla för smärta (oro, osäkehet, katastroftankar): Önskan/Lust till njutning (förhoppningar, tröstetankar): ÅNGEST/ORO SIGNAL Nej signal, eller Viktigt att agera nu TVEKSAMHETS SIGNAL Ej rätt tidpunkt Tona in mer/ställa fler frågor för att få fler detaljer och sortera

29 BEARBETAT DET FÖRFLUTNA och därmed LÄRT SIG från sina upplevelser:
TILLIT Del 1: BEARBETAT DET FÖRFLUTNA och därmed LÄRT SIG från sina upplevelser: Ex: Vidgat sin komfortzon Ex: Nya strategier för att kunna hantera… Ex: Färre tankar och mer närvaro i nuet

30 TILLIT Del 2: Ens förmåga att KÄNNA IGEN MÖNSTER/SAMBAND
och därmed kunna FÖRUTSÄGA SKEENDEN/HÄNDELSER

31 ÅSTADKOMMA LIKA MYCKET/MER & SAMTIDIGT HA MER TID/ENERGI ÖVER
INTUITIVT SMART BEARBETA/INTEGRERA MER ERFARENHET & KUNSKAP FLER MÖNSTER ATT JÄMFÖRA MED HÖGRE FÖRSTÅELSE & MER TILLIT ÅSTADKOMMA LIKA MYCKET/MER & SAMTIDIGT HA MER TID/ENERGI ÖVER LÄTTARE FATTA BESLUT (1) SORTERING: Finna ”rätt” alternativ som leder i önskade riktning (2) AVGRÄNSNING: Undvika slösa tid på ”vilseledande stickspår” too much change in too short a time industrial society to an information society

32 I en intervju med sociologen William Hermanns (1983), beskriver Einstein att "grunden för sant tänkande är intuition" (s. 70) och när han frågade Einstein om hur nya vetenskapliga upptäckter kommer till svarade han att ”intuition är den främsta faktorn i alla våra prestationer” (s. 70). Källa: Einstein and the Poet - In Search of the Cosmic Man For it is intuition that improves the world, not just following the trodden path of thought. Intuition makes us look at unrelated facts and then think about them until they can all be brought under one law. To look for related facts means holding onto what one has instead of searching for new facts. Intuition is the father of new knowledge, while empiricism is nothing but an accumulation of knowledge. (Hermanns, 1983, p. 16) 

33 DEN STORA FRÅGAN HUR ÄR DET MÖJLIGT FÖR VÅRT MEDVETANDE ATT ”RESA” I:
TID RUM …OBEROENDE AV VAR KROPPEN BEFINNER SIG?

34 ENTANGLEMENT Ervin Schrödinger, fysiker, nobelpristagare och en av grundarna av kvantmekaniken, etablerade termen “entanglement” för fenomenet av partiklar, såsom fotoner, elektroner och molekyler, FÖRBLIR I FÖRBINDELSE MED VARANDRA, även när de är åtskilda av tid och rum. När Albert Einstein som avses dessa interaktioner, kallade han dem “spooky actions at a distance” (Radin, 2006, s. 14). Nicholas Gisin vid universitetet i Genève, utförde en av dessa experiment under Ett par entangled fotoner skapades först i en kristall. De två fotoner, som kallas foton A och B, skickas sedan genom en optisk fiber kabel (11 km och 50 km lång). Varje foton sändes till en av de två ändstationer av kabeln, som kallas Alice och Bob. När fotonen A anlänt till Alice och fotonen B till Bob, mättes dess position, fart, spinn eller polariseringen. (Greene, 2004)

35 Entanglement Ervin Schrödinger, fysiker, nobelpristagare och en av grundarna av kvantmekaniken, etablerade termen “entanglement” för fenomenet av partiklar, såsom fotoner, elektroner och molekyler, förblir i förbindelse med varandra, även när de är åtskilda av tid och rum. När Albert Einstein som avses dessa interaktioner, kallade han dem “spooky actions at a distance” (Radin, 2006, s. 14). Nicholas Gisin vid universitetet i Genève, utförde en av dessa experiment under Ett par entangled fotoner skapades först i en kristall. De två fotoner, som kallas foton A och B, skickas sedan genom en optisk fiber kabel (11 km och 50 km lång). Varje foton sändes till en av de två ändstationer av kabeln, som kallas Alice och Bob. När fotonen A anlänt till Alice och fotonen B till Bob, mättes dess position, fart, spinn eller polariseringen. (Greene, 2004)

36 ENTANGLEMENT SMART INTUITIVT
Radin explains that Einstein’s Special Theory of Relativity proposes, “that matter and energy are different aspects of the same substance, and the atomic bomb confirmed that proposal” (p. 268). Therefore, Radin continues, entanglement can be described as an interconnection between all matter, i.e., everything consisting of atoms, and all energy, i.e., everything that emits photons. The implication of this understanding, according to Radin, is that every human’s bio-electromagnetic field is entangled with all the other electromagnetic fields in ones surrounding, as well as all the photons arriving from outside of our solar system. Therefore, the electromagnetic field of an individual is interconnected with the entire universe, “not because of direct contact, in the sense of billiard balls colliding, but because its fields interpenetrate with the energetic fields of everything else” (p. 268). INTUITIVT SMART

37 VAD GÖMMER SIG I VAKUM? Beräkningar av Otto Stern och Albert Einstein (1913), samt Heisenbergs osäkerhetsprincip, visar att det finns sub-atomära partiklar i vakum. Vilket bevisats av Hendrik Casimir (1948), Steve Lamorreaux (1997), Gianni Carugno (2001). SLUTSATS: SLUMPMÄSSIGA INTERAKTIONER AV ENERGI/SUB-ATOMISKA PARTIKLAR sker vid absoluta nollpunkten (under ca cirka sekunder). De masslösa partiklar, som bildas under denna korta tid, kallas virtuella partiklar (t ex virtuella photoner). Det betyder att den grundläggande UNDERSTRUKTUREN AV UNIVERSUM ÄR ETT HAV AV KVANTMEKANISKA FÄLT som ingen av fysikens kända lagar kan utesluta. The calculations of Stern and Einstein, as well as the stipulation of the Heisenberg uncertainty principle, suggesting that there exists sub-atomic particles in vacuum, has been confirmed in various experiments. For example, various quantum physicists have discovered that in the lowest possible temperature of absolute zero, where nothing is supposed to have motion, there still exist random fluctuations of energy. These random fluctuations are caused by sub-atomic particles interacting with each other for a very brief period of time, approximately seconds. The massless particles, which are formed during this very short time, are called “virtual particles”. When the interactions of all virtual particles are added together, throughout the entire universe, the result is an enormous underlying see of energy. For the sake of understanding the vastness of the ZPF, although every virtual particle radiates tremendously tiny amounts of energy, scientists have calculated that the total amount of energy in the ZPF are more than 1040 times the energy stored in all matter (Laszlo, 1995). Since such large numbers are very difficult for the mind to comprehend, the American physicist Richard Feynman ones explained that the zero-point energy existing in one cubic meter of space, at a quantum level, would Hendrik Casimir, a Dutch physicist famous for his research on superconductors, succeeded in 1948 in an experiment at the Philips Research Labs, in the Netherlands. By putting two uncharged metallic plates, only a few micrometers, apart in a space of vacuum, Casimir was able to show on the existence of zero-point energy. In Casimir’s experiment, it was seen that the plates affected the virtual photons, the temporary sub-atomic particles that makes out the ZPF, either causing the plates to repel or attract. (Lambrecht, 2002) Later research, with the use of newer and better equipment, has made it easier to demonstrate the Casimir effect. In 1997, Steve Lamoreaux, at that time researching at the University of Washington in Seattle, experimentally measured the Casimir’s force to be within 5% of the predicted value. In another experiment by Gianni Carugno, Roberto Onofrio and their co-workers at the University of Padova in Italy, they were able to measure the Casimir’s force to be within 15% of the expected value. (Lambrecht, 2002)

38 KVANTFYSIKENS NOLLPUNKTSFÄLT
Osäkerhetsprincipen som utvecklades av Werner Heisenberg, en av kvantteorins främsta pionjärer, antyder att PARTIKLAR ALDRIG NÅGONSIN ÄR HELT VILANDE utan är i konstant rörelse på grund av ett grundtillståndsfält av energi som hela tiden interagerar med all subatomär materia. Det betyder att den grundläggande understrukturen AV UNIVERSUM ÄR ETT HAV AV KVANTMEKANISKA FÄLt som ingen av fysikens kända lagar kan utesluta. Detta hör till stor del samman med Einsteins teorier och hans berömda ekvation E = mc2, som ställer energi i relation till massa: ALLA ELEMENTÄRA PARTIKLAR INTERAGERAR MED VARANDRA genom att utväxla energi med andra kvantpartiklar, som tros dyka upp ur tomma, slås samman och utplånar varandra på mindre än ett ögonblick – sekunder –vilket orsakar slumpmässiga energivariationer utan någon uppenbar orsak. De tillfälliga partiklar som skapas under detta korta ögonblick kallas ”virtuella partiklar”. Källa: Lynne McTaggart, Fältet, S. 58 Den osäkerhet princip som utvecklats av Werner Heisenberg, en av de främsta arkitekterna bakom kvantteorin, innebär att ingen partikel någonsin stannar helt i vila men är ständigt i rörelse på grund av en grundtillstånd energiområdet ständigt interagera med alla subatomär materia. Det betyder att den grundläggande understrukturen av universum är ett hav av kvantmekaniska fält som inte kan elimineras genom några kända fysikens lagar. Till stor del på grund av Einsteins teorier och hans berömda? Ekvation E = mc2, om energi till massa, alla elementära? Partiklar interagerar med varandra genom att utbyta energi? Via andra quantum partiklar, som tros? dyker upp från ingenstans, kombinera och förinta varandra i mindre än ett ögonblick, tio till minus 23 sekunder för att vara exakt -? orsakar slumpmässiga fluktuationer av energi utan någon uppenbar orsak?. De? Flyktiga partiklar som genereras under denna korta stund? Kallas "virtuella partiklar".

39 MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)
One scientist, who believed our memories are stored in the ZPF instead of in the brain, is Walter Schempp, a mathematics professor from the University of Siegen, Germany. Schempp discovered that the MRI machine was able to DECODE WAVE-INTERFERENCE FROM THE ZPF and turn that information INTO IMAGES. Schempp had discovered that the information of an object is represented in the quantum fluctuations of the ZPF, a phenomena he called “quantum holography”. One scientist, who believed our memories are stored in the ZPF instead of in the brain, is Walter Schempp, a mathematics professor from the University of Siegen, Germany. Schempp had mathematically proven how it was possible to create a hologram from the echoes that are created when a radar receives radio waves. Schempp discovered that the MRI machine was able to decode wave-interference from the ZPF and turn that information into images. Schempp had discovered that the information of an object is represented in the quantum fluctuations of the ZPF, a phenomena he called “quantum holography”. (the field, p 90)

40 DEN HOLOGRAFISKA PRINCIPEN
Although, Gabor invented holography in 1947, it was not until after 1964, through the invention of laser technology in 1960, that the hologram was fully realized (Maiman, 1960) (Kelly, 2011). The reason why the laser is important in the creation of a hologram is because the light of a laser is coherent. While ordinary light from a light bulb emits random light in all directions, a laser emits coherent light, meaning that the light waves are “in step” with each other and have a constant relative phase.

41 DEN HOLOGRAFISKA PRINCIPEN
Although, Gabor invented holography in 1947, it was not until after 1964, through the invention of laser technology in 1960, that the hologram was fully realized (Maiman, 1960) (Kelly, 2011). The reason why the laser is important in the creation of a hologram is because the light of a laser is coherent. While ordinary light from a light bulb emits random light in all directions, a laser emits coherent light, meaning that the light waves are “in step” with each other and have a constant relative phase. INTUITIVT SMART

42 ETT HOLOGRAFISKT UNIVERSUM
Dr. Jacob Bekenstein, Professor in Theoretical Physics at Hebrew University of Jerusalem, Israel, has mathematically proven that all the information within a black hole CAN BE HELD ON A 2D SURFACE, also known as an event horizon. Bekenstein has calculated that when energy enters a black hole, it does not disappear into nothingness. Instead, the energy entering the black hole is converted and encoded onto the two-dimensional flat curved surface of the black hole. Bekenstein suggests that the converted energy is stored as an interference pattern of small pixels, having the size of Planck’s constant, the smallest measurement known to science. The result is that the area of the pixel is as infinitely small as the Planck area, which is approximately square centimeters. (Bekenstein, 2003) For example, Jacob Bekenstein, Hebrew University of Jerusalem, Israel, has mathematically proven that all the information within a black hole can be held on a two-dimensional surface, also known as an event horizon. Bekenstein has calculated that when energy enters a black hole, it does not disappear into nothingness. Instead, the energy entering the black hole is converted and encoded onto the two-dimensional flat curved surface of the black hole. Bekenstein suggests that the converted energy is stored as an interference pattern of small pixels, having the size of Planck’s constant, the smallest measurement known to science. The result is that the area of the pixel is as infinitely small as the Planck area, which is approximately square centimeters. (Bekenstein, 2003) These ideas, which were first proposed by Hooft and then further enhanced by Susskind, go hand in hand with a new understanding of how to view the universe, namely the holographic principle. This principle, which is derived from quantum gravity and string theories, holds “that the information in any region of space and time exists on the surface of that region.” Craig Hogan, Professor of Astronomy and Physics at the University of Chicago, has written several scientific papers in which he claims, in accordance with the holographic principle, that there exist a background noise in the universe which he calls “holographic noise”. Hogan hopes that he and his team at the Fermilab Center for Particle Astrophysics, just outside Chicago, will be able to make measurement that will prove the existence of holographic noise.

43 DEN HOLOGRAFISKA HJÄRNAN
INTUITIVT SMART The visual process consists of LIGHT ENERGY BEING TRANSFORMED, using a Fourier transform, both AT THE LENS AND THE RETINA. Before the information reaches the visual vortex, more bits of information is added from the other senses, primarily serving the purpose of putting the visual information in context to the surrounding space-time environment. AT THE VISUAL CORTEX, research shows that the information is spread in accordance with the pattern of a Fourier transform. (Kelly, 2011) In 1979, Russell and Karen DeValois, two neurophysiologists at Berkeley University, also showed that the visual cortex in the brain uses Fourier transformation when it decodes incoming information (DeValois, DeValois, Yund, 1979). After Karl Pribram (1991), emeritus professor of Psychology and Psychiatry at Stanford University, came across evidence that smell, taste and hearing also function by decoding frequencies, he started theorizing that EACH SENSE FUNCTIONS SIMILAR TO THE VISUAL PERCEPTION.

44 MICROTUBULES: HJÄRNANS ANTENNER?
In the 1990s, Stuart Hameroff, an anesthesiologist from University of Arizona, and Sir Roger Penrose, an English mathematical physicist and Emeritus Professor of Mathematics at the University of Oxford, suggested that it was in the MICROTUBULES THAT THE QUANTUM WORLD MEETS WITH THE CLASSICAL WORLD OF SPACE-TIME (Hameroff, 1994) (Hameroff & Penrose, 1996). suggests that it is in the microtubules that the quantum world meets with the classical world of space-time. Hameroff and Penrose argue that quantum states are orchestrated in the microtubules due to the linking of a protein known as tubulin. Each tubulin is a hetero-dimer, meaning that it is a macromolecular complex formed by two proteins with opposing charge This means that the waveguides of electromagnetic photons are causing a dielectric polarization within the microtubules, resulting in positive charges to be displaced toward the electromagnetic field and negative charges to shift in the opposite direction. When pulses of waves were sent through the proteins of the microtubules, Hameroff discovered that microtubules could conduct pulses without altering the information. Hameroff also discovered that the microtubules had a great degree of coherence between them, resulting in one vibrating microtubule causing its neighbor to vibrate in the same way (see Figure 12.).

45 MICROTUBULES Hameroff (1974) proposed that each microtubules subunits DIFFRACTED “COHERENT” ENERGY, or calcium ions, with an 8 nanometer periodicity. When coherent energy between parallel arrays of microtubules is interacting, an INTERFERENCE PATTERN IS CREATED in the cytoplasm, the gel-like substance residing between the cell membrane and the nucleus. the quantum dynamical system of water molecules and the quantized electromagnetic field confined inside the hollow microtubule core manifests a specific collective dynamics called superradiance by which coherent photons are created inside the microtubule. Furthermore, such coherent photons created by superradiance penetrates perfectly along the internal hollow core of the microtubule as if the optical medium inside it were made transparent by the propagating photons themselves. This quantum effect is called self-induced transparency. (Jibu et al, 1994, p. 208) Thus, through superradiance the microtubules are able to transform any disorganized molecular, electromagnetic, or atomic energy into coherent energy, allowing waves of coherent photons to pulse throughout the body. When coherence is spread throughout the body, self-induced transparency allows one photon to communicate with all other sub-atomic particles of the brain and the body. In this sense, the network of microtubules and dendrites function as an Internet, enabling one neuron to be in touch with all the other neurons – in the end resulting in an experience of unity of thought and having a consciousness. (Jibu et al, 1994, p. 199)

46 REMOTE VIEWING År 1982 frågade kinesiska forskare kinesiska fjärrsynare att FJÄRRSKÅDA KOMPLEXA TECKEN FRÅN DET KINESISKA ALFABETET. Dessa tecken placerades i ett rum där det ej var möjligt för synligt ljus att komma in. Bredvid tecknen placerades en mycket känslig ljusdetekterande anordning. När fjärrskådarna tog emot intuitiv information från målet, ÖKADE ANTALET FOTONER I RUMMET MED GÅNGER över de normala bakgrundsnivåer av "virtuella fotoner". Källa: Chinese Academy of Sciences, "Exceptional Human Body Radiation," Psi Research, June 1982, pp.16-25 År 1986 REPLIKERADES DETTA EXPERIMENT av Dr Scott Hubbard och Dr Hal Puthoff med en mycket hög kvalitativ fotomultiplikatorn för avkänning av ljuspartiklar. Hubbard, G. and Puthoff, H. E. (1986). Possible Production Of Photons During A Remote-Viewing Task: Preliminary Results. Research in Parapsychology 1985, pp

47 INSTINKTIVT REAGERA INNAN NÅGOT SKER
Tryck på en knapp Blank skärm Blank skärm 5 sekunder sekunder sekunder MÄTVÄRDEN: MÄTER HUDKONDUKTIVITET, HJÄRTSLAG, HJÄRNVÅGOR MED EEG, SYREMÄNGD I HJÄRNANS BLOD MED FMRI, VIDGADE PUPILLER

48 “PRESENTIMENS” - REAKTION INNAN NÅGOT SKER
MÄTER HUDKONDUKTIVITET (Bierman & Radin , 1997; McCraty, 2004; Parkhomtchouk, 2002; Radin, 1997, 2004; Vassy, 1978; Wildey, 2001)

49 JAAA, DET FINNS FORSKNING! ÄVEN OM DET ÄR SVÅRT ATT FÖRSTÅ HUR…
Bierman D.J. (2000). Anomalous baseline effects in mainstream emotion research using psychophysiological variables. Proceedings of Presented Papers: The 43rd Annual Convention of the Parapsychological Association, 2000:34–47. McCraty, R., Atkinson, M., and Bradley, R (2004). Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. The Surprising Role of the Heart. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Volume 10, Number 1, 2004, pp. 133–143. McCraty, R., Atkinson, M., and Bradley, R.T. (2004). Electrophysiological evidence of intuition: Part 2. A system-wide process? Journal of Alternative and Complementary Medicine, 10(2): Radin D. (1997). Unconscious perception of future emotions: An experiment in presentiment. Journal of Scientific Exploration, 11:163–180. Radin D. (2004). Electrodermal presentiments of future emotions. Journal of Scientific Exploration, 18: Spottiswoode J., and May E.C. (2003). Skin conductance prestimulus response: Analyses, artifacts and a pilot study. Journal of Scientific Exploration 17:617–642. Bierman, D.J., and Scholte, H.S. (2002). Anomalous anticipatory response on randomized future exposure of emotional and neutral pictures. Paper presented at the Toward a Science of Consciousness IV conference, Tucson, AZ, 4-8 April.

50 “BACKSTER EFFEKTEN” Dr. Backster experimenterar med en polygraph den 2:e Februari, 1966: The very moment the imagery of burning that leaf entered my mind, THE POLYGRAPH RECORDING PEN MOVED RAPIDLY TO THE TOP OF THE CHART! No words were spoken, no touching the plant, no lighting of matches, just my clear intention to burn the leaf. The plant recording showed dramatic excitation…I then thought, “Gee, it’s as THOUGH THIS PLANT READ MY MIND!” (Backster, 2003, p. 25)

51 Testa dig på:

52 TELEPATI – GANZFELD EXPERIMENT
Ett experiment som har varit MYCKET FRAMGÅNGSRIKT NÄR DET GÄLLER TELEPATI är ganzfeld experimentet. I detta experiment utsätts en mottagare för en mild form av sensorisk deprivation medan en sändare mentalt försöker överföra information till mottagaren. Från 1974 till nästan 25 år senare, HAR 40 PUBLIKATIONER, MED TOTALT SESSIONER ganzfeld experiment, publicerad i olika vetenskapliga tidskrifter (Radin, 2009). Genomsnittlig hitrate på 37 % med odds på en biljon mot en. (Honorton, 1985) In a typical ganzfeld experiment, a "receiver" is placed in a room relaxing in a comfortable chair with halved ping-pong balls over the eyes, having a red light shone on them. The receiver also wears a set of headphones through which white or pink noise (static) is played. The receiver is in this state of mild sensory deprivation for half an hour. During this time, a "sender" observes a randomly chosen target and tries to mentally send this information to the receiver. The receiver speaks out loud during the thirty minutes, describing what he or she can see. This is recorded by the experimenter (who is blind to the target) either by recording onto tape or by taking notes, and is used to help the receiver during the judging procedure. In the judging procedure, the receiver is taken out of the ganzfeld state and given a set of possible targets, from which they must decide which one most resembled the images they witnessed. Most commonly there are three decoys along with a copy of the target itself, giving an expected overall hit rate of 25% over several dozens of trials.[10]

53 10 NYCKLAR FÖR ATT UTVECKLA INTUITIONEN
UPPMÄRKSAMMA och respektera dina intuitiva signaler/impulser ENKELHET – Utryck din intuitiva förnimmelse med enkelhet och tydlighet (1-2 ord) SYMBOLER och BILDER – Intuitiva sinnet kommunicerar som om ord inte finns UNDVIK ANTAGANDEN – tolka dina intuitiva signaler utan att lägga in förutfattade idéer FÖRSTA INTRYCKET – Ditt första intryck är vanligtvis rätt SVAGA SIGNALER – Respektera signaler med ”låg volym” lika mycket som ”hög volym” AKTIVT vs PASSIVT – Information kan komma som en blixt från blå himmel, eller aktiv när man ställer en fråga och väntar på svar AVSLAPPNING – Släpp spänning och stress för ökad avslappning och förmåga att ta emot intuitiva bilder och symboler FRI ASSOCIERING – Använd fritt fantasin och din associeringsförmåga för att få fram hela budskapet i den intuitiva informationen. 10. LEKFULLHET – Det undermedvetna (barnet inom oss) gillar lek. Aktiverar höger hjärnhalva och kreativiteten inom (det behöver ej vara exakt rätt på en gång – skapar låsning). Dr Marcia Emery: Inutiion Workbook

54 SUPERMEDVETNAS UPPGIFT
ÄR ATT TRANSCENDERA: Tidsdimensionen Rumsdimensionen SUPERMEDVETNA MÅL/INRE BILDER - KRAV - MÅSTEN - BORDEN - TROSATSER 2. VAD HAR JAG LÄRT MIG? X Y Z 4 MEDVETNA “TÄNKER VÅRA TANKAR” 1. NÄRVARO I NUET 1 INSPIRATION (IN-SPIRIT) INTUITIV DATA “INTUITIVT KÄNNER VÅRA TANKAR” UNDERMEDVETNA 3 ÖNSKNINGAR 2 RÄDSLOR TRE MEDVETANDEN

55 Jonas Nordström, PhD, M.Sc.
KURS INTUITIVT SMART Jonas Nordström, PhD, M.Sc. & Lev väl!


Ladda ner ppt "”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail: jonas@minskadinstress.se Web: www.minskadinstress.se."

Liknande presentationer


Google-annonser