Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghetsvandring 2012-06-04 Resultat av trygghetsvandringen från 30 maj av unga. Ungdomsombuden tillsammans med Trygghetsgruppen från UngDialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghetsvandring 2012-06-04 Resultat av trygghetsvandringen från 30 maj av unga. Ungdomsombuden tillsammans med Trygghetsgruppen från UngDialog."— Presentationens avskrift:

1 Trygghetsvandring 2012-06-04 Resultat av trygghetsvandringen från 30 maj av unga. Ungdomsombuden tillsammans med Trygghetsgruppen från UngDialog

2 Vad är trygghet? • Mycket folk • Att bli sedd • Bra belysning • Bra sikt • Poliser/ Vuxna att lita på i närheten

3 Linköping satsar på staden • Upplevelsen av att Linköping satsar på att göra det fint i staden, framkom under vandringen. • Det finns goda exempel på platser som blivit trygga och fina efter förändringar som gjorts.

4 Tunneln vid simhallen

5 Tunneln vid Stångån

6 S:t Larsparken

7 Otrygga platser De otrygga platser som främst diskuterades på vandringen var följande: • Trädgårdsföreningen • Nygatan/S:t Korsgatan • Ågatan • Resecentrum • Cykelväg mot Berga

8 Trädgårdsföreningen • Dålig belysning vid Tropikhuset.

9 • På kvällarna cyklar man på kanterna av trägårdsföreningen, där det också ofta är dåligt belyst. • Trägårdsföreningen blir man ofta avrådd att åka igenom på kvällen av kompisar, föräldrar.

10 Trädgårdsföreningen • Vägen från trädgårdsföreningen via apotekaregatan, är dåligt belyst pga. träden. • Vid grinden och muren känns det trångt och mörkt.

11 Nygatan/S:t Korsgatan • För lite belysning • Skräpigt, Misskött • Dålig sikt till tunneln • Svårt att se att S:t korsgatan finns. • Soptunna/pallar tränger tunneln

12 Ser inte gata trots skyltar

13 Skräpigt och dolda cyklar

14 Tunneln är inte inbjudande

15 Förslag • Varför inte samma lösning som vinterljus året om? • Ta ner häck • Är rampen nödvändig? • Kan väggen ovanför tunneln målas i någon ljusare färg eller kanske konstverk?

16 Ågatan • Bra med breda gator och belysning. • Ågatan upplevs trygg av många, eftersom det finns mycket folk och ofta poliser i närheten.

17 • Pusslunden blir mörk, det sker ibland slagsmål där, som ex. ordningsvakter inte har möjlighet att se eller höra.

18 • Elskåpet vid domkyrkan blir det mörkt och är en plats där många urinerar. Platsen har blivit lite bättre då taxiparkeringen flyttats dit, fler folk som ser.

19 Resecentrum • Största otryggheten i resecentrum är tidigt på morgonen och kvällar. Då stängs vänterummen. Att bli tvungen att vänta i kyla och ensam, känns otryggare än att få vara inne i ett rum där folk samlas. • I övrigt känns resecentrum tryggt.

20 Cykelväg mot Berga • Cykelväg efter sandbäcksgatan efter bron, för mycket igenväxt. Snårigt. • Har varit bra när man rensade ur, men nu är det igenväxt igen.

21 • Är en väg man absolut helst inte tar på kvällarna, dock en väg man behöver ta till och från skolan om man kommer från Berga med cykel.

22 • Växtligheten skymmer också sikten, vilket skapar gömställen men också trafikfara. • Skulle du se en cyklist komma från höger om det var mörkt?

23 Övriga anmärkta platser: • Stångån promenadstråk. Vad händer här? En fin promenadväg ska plötsligt ut till vägen, istället har det blivit stigar efter där folk hellre går.

24 Apotekaregatan • Upplevs som osäker cykelväg, dålig sikt och busschaufförer ser inte cyklisterna.

25 Förslag • Spegel? • Skyltar för båda parter? • Farthinder?

26 • Mellan Scandic och Anders Ljungstedts, parkområdet där är slitet och inte lockande. På vissa cykel och gångvägar är det dåligt belyst. Under vägar och sittplatser under bron vill man helst undvika pga. att man upplever att personer som vistas där dricker under dagen.

27 • Akilles P-hus Har en läskig gång bredvid hörnet av huset, Blir automatiskt att man väljer att följa trottoaren längs kungsträdgårdsparken, vill ej gå längs med väggarna av huset, känner sig utsatt och trångt. Det blir också mörkt där större bilar får stå.

28 Slutligen • Unga är i stort sett trygg i staden och upplever att Linköping satsar på en god trygg stadsmiljö. • Det finns utvecklingsområden och stor del av tryggheten beror på av hur man upplever att man blir sedd. • Läs gärna medföljande anteckningar av de ungas diskussioner kring trygghet.


Ladda ner ppt "Trygghetsvandring 2012-06-04 Resultat av trygghetsvandringen från 30 maj av unga. Ungdomsombuden tillsammans med Trygghetsgruppen från UngDialog."

Liknande presentationer


Google-annonser