Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning trakeostomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning trakeostomi"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning trakeostomi
Bakgrund, skötsel, akuta situationer, dekanylering Maria Öström Katarina Johansson Sofia Dahlgren Jonsson Trakeostomi-team Kort presentation: Vem är jag? Berätta upplägget för dagen

2 Var sitter trakealkanylen och hur fungerar den?
Ordet trakeostoma betyder ”luftöppning”. Strupsnittet görs nedanför stämbanden, oftast mellan andra till tredje trakealringen. I detta hål sätter man i trakealkanylen och på detta sätt skapar man en konstgjort luftväg. Luften passerar genom kanylen oberoende av de övre luftvägarna. Luften väljer alltid den lättaste vägen. På bilden ser man en trakealkanyl med kuff. Detta innebär att man kan blåsa upp en liten ballong på kanylen på insidan av luftstrupen. Vi kommer prata mer om kuffad kanyl lite senare. Matstrupen sitter bakom luftstrupen och vanligtvis så går det bra att svälja och äta trots trakealkanyl. Kanylen i sig är inget hinder. Stämbanden sitter ovanför kanylen. För att få fram ljud behöver luft passera förbi stämbanden, en kuffad kanyl kan ge svårigheter till tal, även en okuffad kanyl kan försvåra talet.

3

4 Varför trakealkanyl? Trakeotomi kallas ingreppet som görs för att underlätta andning eller förhindra kvävning vid övre luftvägshinder samt vid långvarig intubation. Trakeostoma är hålet som trakealkanylen sitter i. Trauma (hjärnblödning, brännskada) Kirurgiska ingrepp med risk för svullnad/blödning post.op. Infektioner (epiglottit, abscess) Främmande kropp Neurologiska sjukdomar (MS, ALS) Svåra lungsjukdomar Missbildning Tumörväxt i munhåla, svalg, matstrupe Vid förväntad ventilatortid >2 veckor

5 Operation alternativ Koniotomi Trakeotomi

6 Koniotomi Trakeotomi Akutsituation Vid planerade ingrepp Kort hals
Ibland vertikalt snitt Högre risk stenos (förträngning) Trakeotomi Vid planerade ingrepp Mellan trakealring 2-3 eller 3-4 Horisontellt snitt Kort och adipös hals = trakealkanylen ”hänger sig på” nyckelbenen = suger in i trakeas framvägg.

7 Trakeostomins olika delar
Trakealkanyl Innerkanyl Fenestrering Kuff Fuktnäsa Talventil Nackband Kompress Vi kommer nu att gå igenom alla delar för sig.

8 Olika typer av trakealkanyler
Det finns flera olika typer av trakealkanyler att välja mellan beroende på patientens diagnos och individuella behov.

9 Portex eller Shiley med kuff
Alltid den trakealkanyl som patient får vid operation. ”Första kanyl” Portex Norrbotten, Shiley Västerbotten Kuff och innerkanyl Kan kopplas till respirator Olika storlekar (6-7 kvinnor, 7-8 män) Uniperc

10 Portex utan kuff Vanlig hos kroniska kanylbärare Innerkanyl
Olika storlekar (6-7 kvinnor, 7-8 män)

11 Fenestrerad trakealkanyl
Kanylen har små hål som underlättar talet Innerkanyl Används sällan i Norrbotten Olika storlekar (6-7 kvinnor, 7-8 män)

12 Silverkanyl Tidigare var alla kanyler gjorda av silver Lång hållbarhet
Tillverkas individuellt på nationellt respirationscentrum i Danderyd Mycket ovanligt numera men personer som reagerar på plast kan få en silverkanyl

13 Montgomery och Hood Finns inte många bärare i dagsläget men bra att känna till att de finns

14 Kuff Ballong på utsidan av kanylen som kan fyllas med luft så att utrymmet mellan kanyl och trakealvägg fylls igen Skydd för aspiration eller felsväljning, kuffas då under måltiderna Efter operationen för att förhindra blod och slem att rinna ned i luftstrupen och alltid vid respiratorbehandling Patient kan ej prata med kuff Läkarordination När kuffen töms faller slemmet som ansamlats ovanför kuffen ner. Slemmet orsakar hosta. Var beredd att rensuga trakealkanylen

15 Innerkanyl Shiley, Portex, silverkanyl
Löstagbart rör inskjutet i den yttre kanylen Tas lätt ut och rengörs från slem för att minska risken att trakeostomin blockeras av luftvägssekret

16 Fuktnäsa/fuktvärmeväxlare
Konstgjord näsa Befuktar luften Skydd Alltid nattetid

17 Talventil Man kan andas in men inte ut
Luften går upp mot stämbanden och skapar ljud Renar luft men begränsad befuktning, ej på natten Ska inte användas om patient är tungandad Man får aldrig använda talventil på en kuffad kanyl – kvävningsrisk

18 Kompress och nackband Komressen skyddar huden mot skav, fukt och irritation Nackbandet håller trakealkanylen på plats

19 Allmän skötsel Kanylen byts var 6-8 vecka av ÖNH-läkare (första bytet efter 4 veckor) Nackband, kompress och fuktnäsa byts 1 gång/dygn eller v.b Ev. talventil byts 1 gång/vecka eller v.b. Innerkanyl rengörs v.b. men minst 1 gång/dag och kanylen rensugs v.b.

20 Material till skötsel Metallinekompress Kanylband Gasvävkompresser
Bomullspinnar Rengöringsborste för trakealkanyl Sug Kanylband Terracortrilsalva B6 med Natriumklorid 9 mg/ml (märk skålen) Peang Ren fuktnäsa

21 Tillvägagångssätt Lägg innerkanylen i mild tvållösning och vatten i ca 15 minuter Använd rengöringsborsten för att lättare avlägsna sekret Skölj den rengjorda innerkanylen med natriumklorid Låt innerkanylen lufttorka och förvara den rent, torrt och dammfritt OBS! Om patienten har mycket och segt slem, droppa Natriumklorid 9 mg/ml varje timme eller oftare, alternativt begär en ordination på inhalation med Natriumklorid eller Ventoline (Atrovent och Combivent bör undvikas då det är uttorkande)

22 Rensugning i trakealkanyl
För mycket ”onödigt” sugande ger ökad slembildning Sug ej längre ner än kanylens längd, slemhinnan i luftstrupe kan skadas Tips! Ta innerkanyl, stoppa ned sugkateter och gör ett märke på den. Häng upp den på lämpligt ställe så att alla kan se = sugmått Sugkraften ska vara max 20 kPa (=0,20 bar). Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften ned Sugkatetern max halva kanyllumen Steril teknik. Sugkatetern byts ut efter varje sugning Suger på uppvägen, max 5-10 sek

23 Halva kanyllumen Sugmått

24 Omläggning av trakeostoma
Avlägsna metallinekompress Tvätta runt stomat med NaCl 9 mg/ml och rena kompresser alt. bomullspinnar. Inspektera området. Låt torka ordentligt. Om det ser irriterat ut, smörj med Terracortrilsalva Byt till ren metallinekompress Byt kanylbandet minst en gång/dag, alltid två och två. Tvätta och torka nacke och hals med NaCl 9 mg/ml. Två fingrar mellan kanylband och hals Dokumentera rodnad eller svullnad, samt även sekretmängd och färg på det och eventuella granulom

25 Stopp i kanyl I patientens omedelbara närhet måste det alltid finnas:
Sax Spruta (10 ml) Långt nässpekulum (alternativt peang eller hakar) En reservkanyl i en storlek mindre Bedövningssalva

26 Om trakealkanylen är blockerad och sugningen inte hjälper:
Om trakealkanylen har en innerkanyl - börja med att ta ut den, det löser i regel problemet. Om patienten andas efter detta räcker det med att sätta in en ren innerkanyl Om inte, töm ev. kuff, klipp av kanylbandet och dra ut trakealkanylen Tillkalla hjälp (akutlarm på sjukhus, ambulans i hemmet)

27 Håll trakeostomat öppet med hjälp av ett långt nässpekulum
Håll trakeostomat öppet med hjälp av ett långt nässpekulum. Sug rent i luftstrupen och se till att hålla stomat öppet Försök om möjligt sätta i patientens reservkanyl (tryck ut Xylocaingel på kanylspetsen) Om andningen fortfarande är otillräcklig, vidta hjärtlungräddningsåtgärder med inblåsningar via stomat

28 Dekanylering Görs när man noggrant kontrollerat att patienten kan andas via munnen i olika steg enl. läkarordination: Kuffa ur Talventil Ev. mindre kanyl (främst barn) Proppa kanyl Kanyl proppad 24 timmar med saturation ≥ 96 % = redo att avveckla trakealkanyl Material kvar vid patientens säng 24 timmar efter dekanylering   Proppa aldrig en kuffad kanyl – patient kvävs

29 Omläggning efter dekanylering
Rengör stomat med NaCl (bör rengöras 2 ggr/dagligen till det är helt läkt) ”Knöla” ihop stomat och dra ihop med Steristrip vertikalt och horisontellt Vik två kompresser över stomat och fixera med Mefix (eller Tensoplast) Bytes 2-4 ggr dagligen då det lossnar lätt pga. fukt från stomat Be patient hålla ett tryck för bandaget när hen hostar Stomat är helt ihopläkt efter 1-3 veckor

30 Inför hemgång Beställ sug och ev. inhalator via Länsservice
Första materialet tillhandahåller sjukhus. Sedan via hälsocentral. ÖNH ansvarar för trakealkanylen Skicka alltid hem en kanyl i en storlek mindre – som reservkanyl Kontrollera att ÖNH har fått remiss på patient för kanylbyte

31 Att leva med trakealkanyl?
Alltid ha med sig akutväska Inte vara ute när det är kallare än -5 grader Hålla för vid dusch Kan ej bada/simma Tal Lukt/smak Slemhinnor Psykosociala konsekvenser

32 Material till hjälp

33 Tack för att ni lyssnat! Frågor?


Ladda ner ppt "Utbildning trakeostomi"

Liknande presentationer


Google-annonser