Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård av trackeotomerad patient

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård av trackeotomerad patient"— Presentationens avskrift:

1 Vård av trackeotomerad patient
Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov

2 Innehåll Kanylsorter Komplikationer Följder av trakeostomi
Innerkanyl Kuff Aspirationskanal (suctionaid) Komplikationer Följder av trakeostomi Skötsel/omläggning Sugteknik Akuta problem Hemgång Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

3 Vanligaste indikationerna
Högt andningshinder Tumörväxt Stämbandspares Vid större kirurgi Respirator vård under längre tid Trauma Medvetslöshet/ skallskador Brännskador Mjukdelssvullnad Infektioner, svullna slemhinnor/epiglottit Nervmuskelsjukdom Medfödda missbildningar Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

4 Komplikationer Blödning Svullnad runt stomat Subcutant emfysem
Direkt post-operativt Sena komplikationer Blödning Svullnad runt stomat Subcutant emfysem Pneumothorax Luftemboli Kanyldislokation Kanylobstruktion Erosionsblödning Infektion Tryckskador Trakeo-esofageal fistel Kanyldislokalisation Kanylobstruktion Trakealstenos Lunginflammation Nervskada Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

5 Typer av kanyl Kanyl med kuff Kanyl utan kuff Kanyl med innerkanyl
Suctionaid Kanyl av plast eller silicon Kanyl av silver Fenestrerad kanyl Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

6 Kanyl med kuff Indikation för kuffning Hur? När? Läkarordination
Trycket kontrolleras med kuffmätare Trycket skall motsvara mmHg Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

7 Suctionaid Kanyl med aspirationskanal: Aspirera med 10ml spruta innan urkuffning Var beredd att suga direkt efter att kuffen tömts Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

8 Rengöring av innerkanyl
God handhygien, handskar, skyddsrock/plastförkläde Rengöring av innerkanyl 2 ggr/dag och vb. Mekanisk rengöring i tvållösning och rinnande vatten. Dra fuktad kompress igenom innerkanyl med hjälp av peang eller öronpinne. Skölj efteråt med NaCl. (Silver kanyl är patientbunden och diskas enligt rutin) Torka innerkanylen torr med ren kompress kanylen innan den sätts tillbaka Sug rent i kanylen innan innerkanylen sätts tillbaka. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

9 Rensugning i trackealkanyl
Uppmana patienten att hosta Ej använda för grov sugkateter- ej fylla mer än halva lumen på tuben Använd kort sugkateter Sug vid behov i kanylens längd (1cm nedanför tuben) Sugkateter förs ned i tuben utan sugkraft Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

10 Rensugning i trackealkanyl (Forts.)
Sug rent med roterande rörelse samtidigt som sugkatetern förs uppåt (Sugkraft: mm Hg, max 20 kPa) Sug under högst 5-10 sekunder Byt sugkateter vid varje sugning. Inhalera / Droppa NaCl. I kanylen Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

11 Risker vid sugning Slemhinneskada, sår, blödning Fastsugning, sugit med för högt sugtryck, sugit för långt ner Utlösa vasovagalreflex (kräkning, bradycardi, apne) Onödig sugning långt ned, sugit under lång tid, kateter som förts upp och ned utan paus, syrebrist före och under sugning Atelektaser Intensiv sugning, sugit med för grov sugkateter. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

12 Omläggning av stoma God handhygien, handskar, skyddsrock/plastförkläde
Oml av stoma 2ggr/dag + vid behov tvätta med NaCl (tvål och vatten i hemmet) Hålla huden ren och torr Ny trackealkompress Byta nackbandet vid behov – OBS 2 personal vid byte av nackband. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

13 Följder av trackeostomi
Nedsatt hostreflex ,nedsatt muskelkraft, smärta Sekretansamling Sväljningssvårigheter Uttorkning och avkylning av slemhinnor Försämrat luktsinne (smaksinne) Kommunikation, förlorar talförmågan Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

14 Uttorkning och avkylning av slemhinnor
Befuktning/luftfuktare på kanylen. Inhalera och/eller droppa NaCl. i kanyl → Fuktar slemhinnan, gör slemmet lösare, minskar risken för krustbildning Viktigt med munvård – Slemhinnor torra Näsans slemhinnor kan också bli uttorkade. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

15 Kommunikation Patienterna förlorar talförmågan då ingen luft passerar förbi stämbanden Använd då lämpligtvis: Papper o penna Pekbok – bilderbok Talventil Tekniska hjälpmedel – light writer (”talande” dator) Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

16 Talventil Endast på läkarordination Rekommenderas ej under sömn
Filtret bytes minst var 3-e dag Ventilen kan användas två veckor OBS! Använd inte talventil till patient med uppkuffad kanyl. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

17 Munvård hos trackeotomerad patient
Smörj läppar med mjukgörande kräm Torka/fukta ur munnen flera gånger/dag (Vichyvatten) Använd en mjuk tandborste Var frikostig med saliversättningsmedel Tandborstning sker med mjuk tandborste, Hexident 1 mg/ml eller tandkräm Zendium. Övrig tandkräm inaktiverar hexident! Borsta även tungan Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

18 Vid aspirationsrisk Har patient kanyl med kuff – kuffa upp kanyl.
Patienten bör sitta upp eller ha höjd huvudända under måltid/sondmatning Patienten bör vara uppkuffad minst 30 min efter måltid/sondmatning (individuellt efter läkarordination) Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

19 Omläggningsmaterial Fungerande sug Sugkateter nr 10/12 20cm
Plasthandskar Omläggnings material: kompresser, pincett, öronpinne mm. Sax, peang Cellosoft, trackealförband Natriumklorid, spets, spruta (Borste att rengöra innerkanyl) Gracilt (långt) nässpekulum Aggregat till syrgas 10 ml spruta (kuffspruta) ”näsa” befuktning/luftfuktare Talventil Filter till talventil Papper och penna Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

20 Vid akuta situationer (Beredskapskorg)
Reservkanyl Gracilt (långt) nässpekulum Xylocaingel 2% Sax Laerdalballong ”Rubens ballong” Lång sugkateter (40cm) Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

21 Vid akuta situationer kontakta
Vid frågor ang. skötsel/icke akuta problem Dag, kväll och helg – Öronmottagningen tfn: Nattetid – Kirurgen B, tfn: 21380 Vid akuta problem – Narkosjour, telefon 29280, Jourhavande läkare egen klinik. Vid Ur-akuta problem – Hjärtlarm Jourhavande läkare egen klinik. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

22 Vid akut stopp i trackealkanyl
Tillkalla hjälp, lämna inte patient ensam Tillkalla läkare (narkosläkare, egen läkare – hjärtlarm) Om kanyl är kuffad – kuffa ur kanyl Om det finns innerkanyl - ta ur den Sug rent – droppa rikligt med NaCl (1-2ml), försöka lösa slemproppen Ge O2 via kanyl kontrollera SaO2 (ventilera med ”Rubens blåsa”) Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

23 Vid akut stopp i trackealkanyl (Forts…)
Klipp upp kanylband- ta ur kanyl Håll stomat öppet med gracilt spekulum Ge O2 Förbered ny kanyl i väntan på läkare. Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

24 Kanylbyte Sker på läkarordination Utförs av läkare (Öronläkare)
Sug i beredskap Förebered ny kanyl Xylocaingel Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

25 Dekanylering Sker på läkarordination Utförs av läkare
”Träna patient ur kanyl” ”Proppar kanylen” Sug i beredskap Kanyl i beredskap Tejpa ihop stomat med steristrip/häfta + torr kompress över Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

26 Dekanylering Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

27 Hemgång Förbered hemgång i god tid
Lär patient och anhörig att sköta kanylen Beställ transportabel sug Kontakta sjuksköterska i hemsjukvården Utbildning för personal inom hemsjukvården/personlig assistent utförs via Metodikum. Materiallista till boende samt sjuksköterska i hemsjukvården. Vart ska patienten vända sig vid problem. - Dag, kväll och helg - Öronmottagningen Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014

28 Mer information Intranätet Trakeotomerad patient Vårdriktlinjer gemensamma för regionen Handbok för hälso- och sjukvård, 1177.se (nytt fönster) Använd arbetsbeskrivning / Checklista Öron, näs, och halskliniken Länssjukhuset Ryhov 151014


Ladda ner ppt "Vård av trackeotomerad patient"

Liknande presentationer


Google-annonser