Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT"— Presentationens avskrift:

1 VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT
Trakeotomi, så kallat strupsnitt är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen kallas trakeostoma. Passagen ner till luftstrupen hålls öppen med hjälp av trakealkanyl. Trakeostomi är en metod som används vid sådana sjukdomar eller skador i luftvägarna eller i centrala nervsystemet som hindrar patienten från att få ett effektivt gasutbyte i lungorna. Ingreppet görs också på patienter som har försämrad lungkapacitet och behöver långvarig respiratorbehandling.

2 Tracheotomi Anlägges vid 2:a, 3:e och 4:e hästskoformade broskringarna

3 Vanligaste indikationerna:
Övre luftvägshinder Tumörväxt Stämbandspares Trauma/ större kirurgi Respiratorvård under längre tid Medvetslöshet/ skallskador Brännskador Mjukdelssvullnad Infektioner, svullna slemhinnor/epiglottit Nervmuskelsjukdom Medfödda missbildningar

4 Följder av tracheostomi
Nedsatt hostreflex pga. av nedsatt muskelkraft, smärta Sekretansamling Sväljningssvårigheter Uttorkning och avkylning av slemhinnor Försämrat luktsinne (smaksinne) Kommunikation, förlorar talförmågan

5 Trachealkanyler Kanyl utan kuff, luft kan passera förbi kanylen
Kanyl med kuff, tätar vid respiratorbeh och förhindrar aspiration Kanyl med innerkanyl, förhindrar blockering

6 Kanyl med kuff Töm kuffen en gång /pass Sug samtidigt
Kuffa till täthet

7 Kanyl med innerkanyl Ta ut och rengör innerkanylen vid behov samt morgon och kväll

8 Fuktvärmeväxlare Näsans funktion Värmer Fuktar
Filtrerar inandningsluften Byt 1 – 2 ggr/dygn

9 Aktiv befuktning Till tracheostomerad patient med syrgasbehandling

10 Talventil Alltid urkuffad kanyl
Membran öppnar vid inandning och stänger vid utandning så att luften passerar genom stämbanden Sämre återfuktning än fuktvärmeväxlare

11 Daglig rengöring Tvätta runt stomat med NaCl Låt torka
Slitskompress runt stomat och under kanylens fästvingar så att huden skyddas

12 Irritation runt tracheostomat
Alsollösning renar och torkar ut Cavilon svabb efter rengöring, strykes på torr hud. Lufttorka före slitskompress Inotyolsalva skyddar huden

13 Fixering Kontrollera att bandet inte sitter för hårt eller för löst!
Byt Kanylbandet vid behov

14 Suga rent i luftvägen Vid hosta
Rosslar, gurglar eller kännbara vibrationer Ökat luftvägsmotstånd

15 Sugkateter Längd 25 cm Vuxenstorlek grovlek 12 Fr Näsan tunn kateter
Munnen grov kateter

16 Sugteknik Sprita händer före och efter
Kontrollera sugtrycket max 20 kPa 1 cm nedanför kanylspetsen Sug 5 – 10 sek Kasta katetern, sug igenom sugslangen med vatten

17 Risker Hypoxi Sekretstagnation Ökad slemproduktion Slemhinneskador
Infektioner Arytmier

18 Komplikationer Kanylen åker ut Kanyl stopp Pneumothorax Blödning

19 Flödesschema vid akuta situationer
Dekanylering: syrgas med mask och blåsa Kanylstopp: om livshotande, avlägsna kanyl Pneumothorax: pleuradrän Blödning: öronläkare och thoraxkirurg


Ladda ner ppt "VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT"

Liknande presentationer


Google-annonser