Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolution: Från Big Bang till nutid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolution: Från Big Bang till nutid"— Presentationens avskrift:

1 Evolution: Från Big Bang till nutid

2 Evolution handlar om livets utveckling
Alla organismer – bakterier, svampar, växter och djur – har ett gemensamt ursprung:

3 Första livet = celler. Ca 3,6 miljarder år sedan.
Solen, planeterna och jorden bildas. Ca 4,6 miljarder år sedan. Från fisk till homo sapiens. Från 400 miljoner  200 tusen år!

4 Livets tidslinje

5 Livet började i haven Ca 3600 miljoner år sedan:
Bakterier (encellig organism utan cellkärna, prokaryot) bildades i haven. Ca 3000 miljoner år sedan: Blågröna bakterier producerade syre via fotosyntesen. Celler med cellkärna och ”energifabriker” (mitokondrier) bildades (eukaryota celler). Ca miljoner år sedan: Encelliga växt- och djurceller slås ihop och bildar flercelliga organismer. Alger och ryggradslösa djur (svamp- och leddjur) utvecklas i haven. Ca 500 miljoner år sedan (Kambrium): I haven finns nu en mängd växter och ryggradslösa djur. De första ryggradsdjuren, fiskar utvecklades. Enstaka växter, utvecklade från alger, kryper upp på land.

6 I vilken ordning utvecklades dessa djurgrupper? (Från hav upp på land)
Groddjur Lungfiskar, kvastfeniga fiskar I vilken ordning utvecklades dessa djurgrupper? (Från hav upp på land) Däggdjur Kräldjur

7 ca 450-400 miljoner år sedan (Silur/Devon):
Fiskar med ryggrad utvecklades i haven. Yttre befruktning, med oskyddade ägg i vatten. Kvastfeniga fiskar med benliknande fenor. Lungfiskar som delvis kan andas på land. På land finns även enkla leddjur med hudskelett, tex. Mångfotingar och trollsländor.

8 ca 350-300 miljoner år sedan (Karbon):
Från kvastfeningarna utvecklades groddjuren (amfibier) som kan leva både i vattnet och på land. Yttre befruktning, med oskyddade ägg i vatten. Växelvarma djur. Enorma skogar av höga ormbunksväxter. Nedbrutna växter från denna tid är grunden till dagens oljefynd. Fröväxter (blomväxter) utvecklades.

9 ca 300 miljoner år sedan (Perm/Trias):
Kräldjuren utvecklas från groddjuren. Inre befruktning och ägg med hårda skal, mindre beroende av vatten. Växelvarma djur. ca 200 miljoner år sedan (Jura/Krita): Dinosaurierna utvecklades från kräldjuren. De första däggdjuren utvecklades samtidigt med dinosaurierna. Inre befruktning, föder oftast levande ungar som dias av mamman. Jämnvarma djur.

10 För 65 miljoner år sedan (slutet av Krita-perioden):
En meteorit slår ner i Mexikanska golfen och dinosaurierna dör ut. Istället får däggdjuren chans att utvecklas. Människoaporna skiljer sig från schimpanserna för ca 7 miljoner år sedan. Det har funnits många homoider under årmiljonerna. Alla har sitt ursprung i Afrika. ca 1,8 miljoner år sedan: De första ”riktiga” människorna, Homo erectus. ca år sedan: Homo neandertalis dyker upp i Europa. Försvinner för ca år sedan. ca år sedan: Homo sapiens, den moderna människan, utvecklas. Alla människor idag tillhör denna art.


Ladda ner ppt "Evolution: Från Big Bang till nutid"

Liknande presentationer


Google-annonser