Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling Vårt hem jorden Vårt hem jorden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling Vårt hem jorden Vårt hem jorden."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling Vårt hem jorden Vårt hem jorden

2 Hur bildades universum?
Man tror att universum bildades vid Big Bang för 13,7 miljarder år sedan. Inom 20 minuter började protoner, neutroner och elektroner slå sig samman till de lättaste grundämnena väte (1H) och helium (2He). Fler grundämnen, stjärnor och planeter bildades.

3 Hur startade livet på jorden?
Jorden bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Jorden var då en ”död” planet med vulkaner och en atmosfär av vätgas. Efter 1 miljard år av vulkanutbrott, oväder och regn började de första formerna av liv utvecklas.

4 Var på jorden startade livet?
Jorden var täckt av stora hav och det var där livet kunde utvecklas. Haven skyddade de första organismerna mot den livsfarliga UV-strålningen från solen.

5 De första organismerna…
…var encelliga organismer. De kan ha använt svavelväte som energikälla som de fick vid havsbottnarna där det fanns stor vulkanisk aktivitet så att svavelföreningar kunde strömma ut från jordens inre.

6 Luften innehöll inget syre!
Varför?! Jo, för det fanns inte några gröna växter som kunde producera syre. Istället innehöll luften en blandning av koldioxid, kväve, vätesulfid, metan och ammoniak.

7 Blågröna bakterier - fotosyntes
När jorden var 500 miljoner år gammal utvecklades de första blågröna bakterierna. Det var de första bakterierna med fotosyntes. Varför är det viktigt att nämna att de hade fotosyntes? De behövde inte svavelväte utan kunde leva nära havsytan och få solljus. Solljus + vatten + koldioxid → glukos + SYRE

8 De blågröna bakteriernas undergång
När vatten (H2O) sönderdelas, bildas väte och syre. Vätet byggs in i sockermolekylen men syret blir över. (Glukos = C6H12O6) De blågröna bakterierna tålde inte syre. Men som tur var fanns det enorma mängder järnjoner i havet som reagerade med syret och bildade järnoxid, rost, som föll ner till botten. Till slut tog järnjonerna slut och syrehalten steg. De blågröna bakterierna förgiftade sig själva och dog ut.

9 Encelliga organismer När syrehalten steg uppstod nya livsformer som använde syre som energikälla. De var mikroskopiskt små, encelliga organismer.

10 Ozonet Förutsättningen för livet på land?
Allt eftersom syrehalten steg i atmosfären bildades också ett skyddande ozonlager högt uppe i atmosfären. O2 + O → O3 O3 = Ozon Ozonlagret är det som skyddar oss, allt levande på land, från att brännas till döds av solens UV-strålning. Allt eftersom ozonet bildades tog sig djur och växter upp på land för att leva där.

11 Människan Under årsmiljoner levde människan och hennes föregångare på samma villkor som andra djur, i små grupper som samlade och jagade mat. Jordens befolkning var så liten, en tusendel av världens befolkning idag, så deras existens påverkade inte naturen nämnvärt.

12 Intelligenta människan
Människan skilde sig från djuren genom att hon var mer intelligent och kunde planera för framtiden. Genom intelligens och språket utvecklades kulturer där man lärde av varandra. Människan fick det bättre ställt och större tillgång på mat. Befolkningen ökade.

13 Livet anpassar sig Livet på jorden har utvecklats och anpassat sig efter rådande förhållanden. Vulkaner, meteoritnedslag och istider har påverkat livet och sammansättningen av vår atmosfär. Trots massdöd av organismer har livet återhämtat sig. Inte någon gång i jordens historia har djur och växter utrotats i så snabb takt som nu. Och för första gången beror det på att MÄNNISKAN förändrar förutsättningarna för liv på jorden


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling Vårt hem jorden Vårt hem jorden."

Liknande presentationer


Google-annonser