Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Används över hela världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Används över hela världen"— Presentationens avskrift:

1 Används över hela världen
KTH EXECUTIVE SCHOOL • HYRESGÄSTFÖRENINGEN • ALMA INSTITUTET • IHM BUSINESS SCHOOL • ASHRIDGE • SVERIGES TELEVISION • SWEDBANK • UNICEF • SÖDERTÖRNS RÄDDNINGS-TJÄNST • TEACHERS LEARNING NETWORK • ÖSTERSUNDS KOMMUN • BILDNINGSFÖRBUNDET • BØRN OG UNGE • CHOYS CONSULTANCY LIMITED • AMCHAM • FÖRSÄKRINGSKASSAN • DEUTCHE TELEKOM • AUTOLIV AB • SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN • ELECTROLUX • GRANBACKA-SKOLAN • FÖRSVARSMAKTEN • GERMA • HAGA LIVSCENTER • KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET • KARLSTADS KOMMUN • SCA HYGIENE PRODUCTS • KAROLINSKA UNIVERSITETS-LABORATORIET • VÅRDFÖRBUNDET • SPÅNGA/KISTA FÖRSAMLING • KOOPERATIVET VIOL • LANDSKRONA STAD • GÖRANSON ARENA • MALMÖ FOLKHÖGSKOLA • KULTUR I VÄST • DIXA TRYCKERI • LANDSTINGET DALARNA • LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND • LUNDS STIFT • MERCURI INTERNATIONAL • LEDARINSTITUTET • ELEV-HÄLSAN • SVENSKA KYRKAN • LIVSMEDELSVERKET • PRAVA FORMULA • LÄRARFÖRBUNDET • MALMÖ STAD • RÖDA KORSET • MGRUPPEN • MÄLARDALENS HÖGSKOLA • ORIFLAME • NELJÄ HUONETTA OY • ORKLA CARE • NORDEA • POINT LONSDALE PRIMARY SCHOOL • SCANIA • SMHI • ROWVILLE PRIMARY SCHOOL • SEB • NATURVÅRDSVERKET • SKTF • SKATTEVERKET • UNIVERSITY IN EXILE • SMHI • SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS • UNIVERSITETS-SJUKHUSET I LINKÖPING • STOCKHOLMS STAD • BIL & SMIDE HD • STRÄNGNÄS STIFT • CLARION LEARNING • ASSA ABLOY • VOLVO • TWEE OF MEER • VICTORIAN SCHOOL • TJÖRNS KOMMUN • UTAH TRANSIT AUTHORITY • LANDSTINGET GÄVLEBORG • FALKEN-BERGS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB • SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB • TETRA LAVAL • SÄRVUX • VASASKOLAN • LERNIA • HELSINGBORGS STAD • VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING • IKEA • ARBETS-LIVSRESURS • JETPAK • HAGFORS KOMMUN • JP MORGAN CHASE • Utvecklad i Sverige Används över hela världen Teori om förändring och utveckling Analysinstrument, modeller och verktyg Upphovsman Claes Janssen, psykolog, forskare, författare

2 Vad är Fyrarummaren®? Förändringens Fyra rum eller Fyrarummaren som den också kallas är ett helt koncept av metoder och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.

3 Vad gör Fyrarummaren så speciell?
Stora myndigheter • Små mekaniska verkstäder • Klassrum • Koncerner… - Den fungerar och ger resultat överallt!

4 Kort bakgrund Bygger på den vetenskapligt belagda förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt samt dess konsekvenser vid utveckling och förändring. Forskning vid Stockholms universitet åren Det psykologiska testet korrelerat mot 20-talet andra tester. Experimenten från grundforskningen har upprepats och resultaten verifierats 1000-tals gånger.

5 Modeller Fyra psykologiska grundtillstånd = de fyra rummen (livslägen)
NÖJDHET CENSUR INSPIRATION FÖRVIRRING Fyra psykologiska grundtillstånd = de fyra rummen (livslägen) Personer och grupper befinner sig ständigt i dessa. Och det påverkar hur vi mår, producerar, samarbetar och utvecklas.

6 Två olika livsförhåll- ningssätt
NÖJDHET INSPIRATION Var vi som individer befinner oss på denna skala påverkar våra val och vår förmåga i olika sammanhang. Ja SJÄLVCENSUR FÖRVIRRING Skillnaden i preferens i hela befolkningen

7 Hur märks det i en organisation? NÖJDHET INSPIRATION CENSUR FÖRVIRRING
Producerar. Tydliga roller & uppgifter. Fokus – kända, realistiska mål. Trevligt, teamkänsla, man hjälps åt. Bra kontakt & feedback från omvärlden. Det går bra – och kan bli bättre. Mycket bekräftelse på det som görs. Ledning både tas emot och utövas då det behövs. Skapar nytt – tillåtande klimat Tänker utanför boxen. Kvällslampan lyser. Allt är möjligt. Inspirerande visioner. Mycket samtal. Öppenhet. Lärande organisation. Det bubblar och sjuder. CENSUR FÖRVIRRING Korridorsnack/skitsnack. Tysta möten, låg energi. Det var bättre förr. Någon annans fel. Tillbakahållna känslor. Det går inte, jag kan inte/vill inte. Sjuknärvaro. Ohållbart i längden. Personer överväger att sluta. Kampmöten. Många frågor. Otydliga roller & uppgifter. Vad gäller & vem bestämmer? Hög personalomsättning. Starka missnöjesyttringar. Öppna konflikter. Sjukfrånvaro. Revirstrider. Nyckelpersoner slutar.

8 Analysinstrument Tre grundläggande instrument:
• Introduktion till Fyrarummaren™ • Personlig dialektik med Outsiderskalan™ • Organisationsbarometern®

9 Introduktion till Fyrarummaren
Introduktion till Fyrarummaren kan användas i många olika sammanhang. Det tar 3-4 timmar för en grupp, vilken som helst, att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter. Introduktionen skapar ett gemensamt språk och går att tillämpa direkt.

10 Organisationsbarometern
Organisationsbarometern mäter klimatet i en grupp eller organisation i Fyrarummartermer. Analys och bearbetning sker i realtid med alla inblandade. Handlingsplaner planeras så att det viktigaste kan ske omedelbart, implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Organisationsbarometern är ett utmärkt alternativ eller komplement till anonyma enkäter.

11 Personlig dialektik Personlig Dialektik används före-trädesvis i mindre grupper och i arbete med personlig utveckling. Ledningsgrupper, styrelser, projekt- och arbetsgrupper liksom individer har stor nytta av Personlig Dialektik. Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar liksom vid kriser och konflikter.

12 Effekter och resultat! LÄGST FRÅNVARO I TORSBY KOMMUN
I april släpptes nyheten att Torsby kommun för tredje året i rad har friskast personal av Sveriges 290 kommuner. Smått otroliga 4,4% för 2016. I Chefstidningen och tidningen Sunt Arbetsliv beskrivs hur Förändringens fyra rum bidragit till det fantastiska resultatet.

13 I både Sverige och Norge använder Volvohandlarna Förändringens fyra rum® i sina ledarskapsprogram. Kundupplevelse står i centrum. Leverantör till Volvo är IHM Business School.

14 Många år och många erfarenheter
Inom IKEA worldwide sedan 1997 Inom Malmö stad sedan 2008 Nya uppdrag varje dag, överallt…

15 ”Vi använder den mer eller mindre ständigt och har framför allt integrerat den i verksamheterna. Den används i samband med ledningsgruppsmöten, arbetsmöten, som dagligt reflektionsverktyg, i medarbetarsamtal och vid psykosocial arbetsmiljökartläggning, åtgärder och uppföljning. Vi har med råge tjänar in våra investeringar i Fyrarummaren. Vi behöver aldrig anlita företagshälsovården för att genomföra externa klimatundersökningar”

16 Så här används Fyrarummaren exempelvis…
Klimatundersökning Ledarutveckling Förändringsarbete Innovation och utveckling Utveckling av grupper och team Konflikthantering Verksamhetsutveckling Personlig utveckling

17 Fördjupning och specialapplikationer
SKOLA • Utvecklar hela skolor och involverar alla, – elever, vuxna, skolledning och familj • Klassrums- och familjekit • Ger bättre resultat, skapar trygghet och trivsel, minskar mobbning och utanförskap

18 Fördjupning och specialapplikationer
ARBETSMILJÖ • Med hjälp av Fyrarummaren kan det systematiska arbetsmiljöarbetet startas upp och byggas in i det dagliga arbetet med inbyggd uppföljning. • Arbetsmiljön förbättras samtidigt som även verksamhet, ledarskap och resultat förbättras. • Alla involveras, ingen står utanför!

19 LEDARSKAP I DE FYRA RUMMEN
• Ledare på alla nivåer har god hjälp av Fyrarummarens modeller. T ex arbetshäftet ”Ledarskap och medarbetarskap” och magnettavlan för daglig uppföljning. Att leda för ökad NÖJDHET Att leda för ökad INSPIRATION • Efterfråga resultat. • Hur nå och överglänsa målen? • Ge ramar och ansvar. • Utmana för att undvika censur. • Skaffa återkoppling: - ”Hur funkar det där ute”? • Samtal om vad som skapar nöjdhet. • Belöna framgångsbeteende. • Hur vidmakthålla kreativiteten? • Vad är viktigast att sätta i sjön? • Uppmuntra fler att bidra. • Ge tid att leva ut sin inspiration. • Belöna out-of-the-box tänkande. • Samtal om förutsättningar för inspiration och arbetsglädje. • Nöjdhets- OCH Inspirationsstöd – ”Vem vill leda vad?” Att leda för minskad CENSUR Att Leda för minskad FÖRVIRRING • Ge återkoppling. • Undersöka, avcensurera, raka frågor – se till att få svar. • Empati, lyssna, närvara. • Flytta korridorsnacket in i möten. • Samtal om: ”vad är det svårt att tala om?”  • Skapa dialogtillfällen. • Reda ut, svara på frågor. • Coacha, prioritera, sortera. • Klargör roller och mandat. • Bekräfta att förvirring är OK. • Samtala om vilka val som finns. • Sök alternativa vägar. • Involvera många i analysen. • Följ tid- och processplanen.

20 Analysinstrument, verktyg och guider
Till Fyrarummarkonceptet finns ett stort antal guider, analysinstrument och hjälpmedel.

21 Anlita alltid en certifierad konsult!
Fyrarummaren® är varumärksskyddad och kräver certifiering för att få användas Bli certifierad användare genom att gå ett individuellt eller företagsanpassat certifieringsprogram inom Förändringens fyra rum. I Sverige genomförs certifieringsprogrammet både på svenska och engelska. Öppna certifieringsprogram finns i nuläget även i Finland, Kroatien och Australien.

22 Kommuner och landsting
Sverige, Norge, Danmark, Finland Läkemedelsindustrin England, Frankrike, Kroatien Räddningstjänsten Afghanistan Idrottsvärlden Hong Kong Telecom Tyskland Media Kina Äldrevård Italien Skolsystemet Vietnam Möbeltillverkning Australien Förpackningsindustri Nordamerika … och många fler branscher! …och ytterligare ett antal länder! Fyrarummaren finns i många länder och är översatt till ett stort antal språk

23 Verklig förändring förutsätter både att man släpper taget om det man behöver lämna OCH att man öppnar upp för det ännu inte prövade. Fyrarummaren gör det möjligt.


Ladda ner ppt "Används över hela världen"

Liknande presentationer


Google-annonser