Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen ger utökad valmöjlighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen ger utökad valmöjlighet"— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen ger utökad valmöjlighet
Patienten kan söka primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård – var som helst i landet Utomlänspatienter ska ges vård på samma villkor (utifrån medicinsk bedömning) – men omfattas inte av vårdgarantin. Patient får del av vårdlandstingets utbud – men hemlandstingets remissregler ligger till grund Hemlandstinget betalar för vården – om remissreglerna följts Utomlänspatienter betalar själv resa, boende och patientavgift En viktig nyhet i lagen är att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten ska sammanfattningsvis få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting. Patienten har således möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom den öppna hälso- och sjukvården, dvs. även de behandlingsalternativ som finns i andra landsting. Patienten ska vidare få möjlighet att också i andra landsting välja en fast läkarkontakt och få tillgång till en fast vårdkontakt. Det är alltid det medicinska behovet som styr. Vårdlandstingets avgifter och högkostnadstak gäller. Högkostnadsskydd gäller även i ett annat landsting eller region. E-tjänster (Mina vårdkontakter) är knutna till hemlandstinget. På sikt ska invånarna själva kunna lista sig i andra landsting. Planer finns för att anpassa och utveckla e-tjänsterna i Mina vårdkontakter för att fungera i de nya förutsättningarna. Vårdgaranti: Om man väljer att själv söka vård utomläns avsäger man sig också vårdgarantin. Remisskrav: Även vårdlandstingets remissregler gäller (ska behandlas som en inomlänare) De strängaste remisskraven gäller om de finns i både hem- och vårdlandstinget. Listning: Kräver samordning i landet. Listning ger inte företräde till vård. Den med störst behov ska gå först (gäller oberoende av om patienten är inom- eller utomlänare). Utomlänspatienten har samma rätt som inomlänspatienten att: välja behandlingsalternativ samt välja fast läkar- och vårdkontakt.

2 Remissregler i Region Jämtland Härjedalen
Tidigare hade Region Jämtland Härjedalen remisskrav, men som en anpassning till nya lagen beslutade regionfullmäktige att ta bort kravet och även införa egen vårdbegäran. Från och med har den vårdsökande möjlighet att antingen få en remiss från läkare eller själv skriva en egen vårdbegäran. Kostnaden för vården debiteras till hemlandstinget – oavsett om patienten har remiss eller har fått sin egen vårdbegäran beviljad. Remissen behöver inte komma från patientens hemlandsting. Den är en betalningsförbindelse oavsett var den är skriven.

3 Remisskrav i Region Jämtland Härjedalen
Egen vårdbegäran bedöms och hanteras på likvärdigt sätt som remisser som är skrivna av vårdpersonal. Det är alltid det medicinska behovet som avgör om vård ska ges och på vilken vårdnivå. Egen vårdbegäran lämnas in via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i en särskild blankett. På 1177.se kan invånare läsa mer om: Egen vårdbegäran i Region Jämtland Härjedalen

4 Interna dokument om egen vårdbegäran
Ramverk – egen vårdbegäran i Region Jämtland Härjedalen Användarmanual för journalföring i Cosmic Blankett för egen vårdbegäran Beslut om blankett för egen vårdbegäran Underlaget till regionfullmäktiges beslut om att ta bort remisskravet finns på sidan 31 (ärende 16) i: Sammanträdeshandlingar april 2015 En arbetsgrupp med chefer från olika verksamheter samt medarbetare från Regionstaben har, utifrån regionfullmäktiges beslut, tagit fram ovanstående rutiner, blankett för egen vårdbegäran samt information om detta. Efter år 2016 ska införandet av egen vårdbegäran – och tillämpningen – utvärderas.

5 Söka vård i annat landsting/region
Möjligheten att söka vård i annat landsting/annan region beror både på vilka remissregler som gäller i det önskade vårdlandstinget och i den vårdsökandes hemlandsting. Om hemlandstinget har remisskrav måste den vårdsökande ha remiss till vårdlandstinget – annars får inte vårdlandstinget betalt för den utförda vården. Läs på 1177.se om remissregler i andra landsting/regioner


Ladda ner ppt "Patientlagen ger utökad valmöjlighet"

Liknande presentationer


Google-annonser