Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MTFD Presentationsmall: tips & tricks

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MTFD Presentationsmall: tips & tricks"— Presentationens avskrift:

1 MTFD Presentationsmall: tips & tricks
Introduktionsbild: (Denna bild tas bort) Denna Mall är framtagen för att underlätta att dela positiva erfarenheter kring lösningar. Rubriksättningen följer struktur som brukar användas vid vetenskapliga och kliniska konferenser. Under var rubrik står tips att tänka på och ledande frågor för att belysa viktiga aspekter kring en generell ide´. - Den hjälptexten ersätts av motsvarande beskrivningar ang ide´n Tänk på att begränsa presentationen till kärnämnet. Tänk på att prioritera och sammanfatta det viktigaste i var bild. Ungefär en minut / bild är rimligt tempo. Om man använder följande nio grundbilder kan föredraget göras på ca: 9minuter och man har belyst behovet man sett – varför man gjorde projektet. Hur man gick till väga. Om och hur man utvärderat. Vilka för och nackdelar man ser. (Åhörarna har då möjlighet att om de kan ha användning av iden och i vilka fall de kanske inte bör använda jus denna ide etc. Behöver man fler bilder för tex Metod kopierar man bara in fler, behöver man färre för något så tar man bort men, Se till att behålla Presentationes förta bild & minst en bild för vardera: Bakgrund, Syfte, Metod, Diskussion resp. slutsats. Mallen är fri att använda för föredrag inom och utom MTFD men MTFD logga och rutan längst ner på förta sidan med copyright och hänvisning till MTFD:s hemsida skall vara kvar.

2 Bostadsanpassningsförslag Joost Fokkelman, Skaraborgs Sjukhus
HemHD ”Medicinsk teknik när det är som bäst!”

3 Bakgrund Gränsdragning (Landsting/Kommun)
Minska antal hembesök inför HHD start Arbetsdokument för alla inblandade aktörer

4 Metod/Resultat Bostadsanpassning HHD Behovsidentifiering HHD Hembesök
1 Bostadsanpassnings- förslag Hembesök 2 Bostads- anpassning HHD maskin installation HHD patient start Tvärprofessionell samarbete: Tekniker SSK Läkare Kurator Kommun

5 Bostadsanpassning HHD

6 Bostadsanpassning HHD

7 Bostadsanpassning HHD

8


Ladda ner ppt "MTFD Presentationsmall: tips & tricks"

Liknande presentationer


Google-annonser