Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några viktiga regler angående SKILJETECKEN. Rubriken ● Slutar aldrig med en punkt ● Kan sluta med ! eller ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några viktiga regler angående SKILJETECKEN. Rubriken ● Slutar aldrig med en punkt ● Kan sluta med ! eller ?"— Presentationens avskrift:

1 Några viktiga regler angående SKILJETECKEN

2 Rubriken ● Slutar aldrig med en punkt ● Kan sluta med ! eller ?

3 Några regler om skiljetecken i citat ● Ha aldrig både kolon och att före ett citat. ● Alltså  Coelho skriver att ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”. ● Eller: Coelho skriver: ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”.

4 När citatet är en hel mening som avslutas med punkt  ● a) Citatets punkt behålls när citatet föregås av kolon. T.ex. I Alkemisten skriver Coelho: ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det.” ● b) Citatets punkt behålls när citatet både inleder och avslutar en mening. T.ex. ”När du vill någonting”, skriver Coelho, ”verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det.” ● Alltså  Inte.”. i slutet av meningen!

5 ● T.ex. Det Coelho vill betona är att ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”. ● Alltså  Citatets egen punkt stryks och du sätter en egen punkt till sist för att avsluta hela meningen. ● Gäller också för andra skiljetecken. T.ex. Vad menar Coelho när han skriver ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”? ● Alltså  Inte.”? i slutet av meningen. I alla andra fall stryks citatets egen punkt

6 Citatets ? eller ! stryks när citatet avslutar en mening som är en fråga eller ett utrop ● T.ex. Varför låter Coelho pojken ställa frågan ”Varför måste jag då lyssna till mitt hjärta”? ● Alltså  Inte ?”? i slutet av meningen.

7 Slutsats  undvik hopning av tecken ● Ett undantag: Punkt vid förkortning som avslutar ett citat behålls även när det kommer en punkt efter avslutande citattecken. ● T.ex. Han uprepade det han tidigare sagt om att ”ta med sig karbiner, rep, slingor m.m.”.

8 Citat i citat ● När ett citat innehåller ett annat citat omges det inre citatet med enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med dubbla. ● T.ex. Coelho skriver: ”Pojken fick som svar att 'det är skrivet' var den rätta översättningen av ordet.” ● Undvik konstruktioner där enkelt citattecken omedelbart följs av dubbelt citattecken.

9 Markering av radbyte i citat ur dikt ● När du citerar en bit av en dikt som sträcker sig över flera rader markerar du de ställen där dikten i sin originalversion har ett radbyte med snedstreck. ● T.ex. ”Nu är morgonljus / och vatten”

10 Punkt, punkt, punkt... ● I början och slutet av ett citat behövs inte tre punkter (inte heller fast citatet börjar eller slutar mitt i en mening). ● /.../ eller [...] används bara om man tar bort en bit i mitten av stället man citerar (för att det är onödigt för det man vill visa genom citatet eller för att citatet skulle bli onödigt långt annars). Observera att det som blir kvar av citatet när man tagit bort något i mitten måste hänga ihop språkligt och innehållsmässigt!


Ladda ner ppt "Några viktiga regler angående SKILJETECKEN. Rubriken ● Slutar aldrig med en punkt ● Kan sluta med ! eller ?"

Liknande presentationer


Google-annonser