Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tysk formlära 2 Konjunktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tysk formlära 2 Konjunktioner."— Presentationens avskrift:

1 Tysk formlära 2 Konjunktioner

2 KONJUNKTIONER MED SAMMANBLANDNINGSPROBLEM
Vad är konjunktioner? Skilj mellan: Samordnande konjunktioner som binder samman satser eller satsdelar av samma slag underordnande konjunktioner som inleder bisatser.  bisatsordföljd i tyskan. Exempel på samordnande konjunktioner är und, aber, denn, oder, entweder… oder Exempel på underordnande konjunktioner som brukar kunna vålla problem är:

3 Temporala underordnande konjunktioner:
När Sedan Medan; samtidigt som: Innan Enstaka tillfälle i förfluten tid als Direkta och indirekta frågor; ‘vid vilken tidpunkt’ Jfr även adverbet wann wenn Nutid eller framtid; upprepat tillfälle i förfluten tid; Seitdem – ‘alltsedan’ Nachdem – ‘efter det att’ während Bevor; ehe Jfr prepositionen vor

4 Jämförande konjunktioner
Som Än als ‘i sin egenskap av’; ‘såsom varande’ wie ‘i likhet med’ ‘som om x hade varit y’ Er arbeitet … Chirurg. Er fährt … Wahnsinniger. als wie ein als Alltid als vid komparativ hos adjektivet! Er ist viel größer als seine Schwester Er ist fast doppelt so groß wie sie.

5 Avsikt och följd (finala och konsektutiva)
Avsikt: damit Ich sage es dir, damit du es weißt Följd: so dass; so… dass Der Bus war so voll, dass wir stehen mussten.

6 Orsak: Weil Da Som svar på frågan varför Oftast i eftersatsen
Er ist zu spät gekommen, weil er den Bus verpasst hatte. Da Aldrig svar på frågan varför; Används snarare när orsaken är känd för att berätta om följden. Oftast i försatsen Da er den Bus verpasst hatte, ist er zu spät gekommen.

7 Om: Wenn; falls villkor ob Indirekt frågesats
Wenn du Zeit hast, können wir uns morgen treffen. ob Indirekt frågesats (kan avslutas “… eller inte”. Er möchte wissen, ob wir Zeit haben.

8 Fastän; även om; trots att (koncessiva)
Auch wenn (irreala eller reala satser) Auch wenn er Zeit hätte, würde er uns bestimmt nicht helfen. Auch wenn er Zeit hat, wird er uns bestimmt nicht helfen. Obwohl (reala satser) Obwohl er Zeit hatte, wollte er uns nicht helfen. Använd inget uttryck med trotz- som motsvarighet till “trots att”. (Adverbet trotzdem betyder ‘trots det’)

9 Exempel/övningsmeningar
Jag vet inte när han kommer. Vi vet inte om han kommer. Om han kommer vet vi inte. Om han kommer skall vi tala med honom. Han berättade allt för oss trots att vi inte lyssnade på honom. När jag var liten lekte jag med grannens dotter. När jag var liten åt jag ofta glass. När jag var i Berlin drack jag mjölk varje dag. När jag hälsar på dig ser du alltid så trött ut. När jag hälsade på dig såg du alltid så trött ut.

10 Jag vet inte när jag kan komma. Vi måste tala om när jag kan komma.
Han var arg för att jag inte hade ringt. När jag kom hem var det redan sent, så jag ville inte ringa. Det var så sent att jag inte ville ringa. Jag ringde trots att jag visste att det var sent. Vi måste tala högt så att alla skall höra oss. (höra = ‘förstå’) Vi talade högt, så alla hörde oss. Även om vi talar högt är det ingen som hör oss. Även om vi hade talat högt hade ingen hört oss. Han talade inte alls lika högt som vi.

11 Han talade så tyst att ingen hörde honom.
Han är mycket trevligare än hans bror. Jag ställde mig på en stol så att jag skulle se bättre. / … för att se bättre. Jag påminde honom om mötet så att han inte skulle glömma det. Jag påminde honom om mötet så att han inte glömde det./… så han glömde det inte. Hon grät under hela föreställningen. När vi var nästan färdiga fick jag en svår fråga. Han grät medan hon skrattade. Du måste svara antingen du vill eller inte. Eftersom vår släkting inte var hemma gick vi hem igen.

12 De kunde inte komma igår eftersom alla deras små barn var sjuka.
När jag redan sitter på bussen märker jag plötsligt att jag inte kastat soppåsen. Han klagar över de sjunkande aktiekurserna samtidigt som han kan ta hem stora vinster. Ingen av oss kan säga om det är sant. Ingen av oss kan säga när vi skall börja. Han ville veta när vi hade varit i Berlin. Medan de flesta företag klagar över krisen i Asien ser somliga den som en chans. (klaga över= sich beklagen) Nu när vi är färdiga kan vi andas ut. (aufatmen)


Ladda ner ppt "Tysk formlära 2 Konjunktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser