Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket"— Presentationens avskrift:

1 Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket

2 Presens av haben ich habe du hast er, sie, es hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben

3 Presens av sein ich bin du bist er, sie, es ist wir sind ihr seid sie sind Sie sind

4 Presens av regelbundna verb
ich wohne -e du wohnst -st er, sie, es wohnt -t wir wohnen -en ihr wohnt -t sie wohnen -en Sie wohnen -en

5 Presens av verb med omljud
Andra och tredje person singular får prickar! ich fahre -e du fährst -st er, sie, es fährt -t wir fahren -en ihr fahrt -t sie fahren -en Sie fahren -en

6 Presens av verb med omljud
Omljud innebär inte bara prickar. Vokalerna kan ändras så här: e – ie eller i a – ä au - äu ich esse sehe laufe du isst siehst läufst er, sie, es isst sieht läuft wir essen sehen laufen ihr esst seht lauft sie essen sehen laufen Sie essen sehen laufen Några mycket vanliga verb böjs så här! lesen, sehen, essen, geben, nehmen, sprechen, treffen, fahren, schlafen, laufen

7 Ackusativobjekt Vad händer? predikat Vem gör något? subjekt
Vad gör denna någon? ack.obj. Har du en bror? p s a.o.

8 Ackusativobjekt, forts.
Har du en bror? p s a.o. Vi vet att bror ska stå i ackustiv. Då måste vi kunna rutan: maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das ackusativ den einen

9 Prepositioner med ackusativ
durch genom für för, till gegen mot ohne utan um omkring, runt maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das ackusativ den einen

10 Prepositioner med dativ
aus ur, från auβer utom bei hos, vid gegenüber mittemot mit med nach efter, till seit sedan von från, av zu till

11 Prepositioner med dativ, forts.
maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das ackusativ den einen dativ dem einem einer den+n zu + der = zur zu + dem = zum

12 Perfekt av regelbundna verb
Perfekt = vad man har gjort ich habe du hast er, sie, es hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben ge + stammen av verbet + t Vadå stammen??? ta verbet i grundform: wohnen ta bort –en på slutet: wohn wohn är alltså stammen.

13 Perfekt av regelbundna verb, forts.
Mer att tänka på: ibland måste man lägga till ett extra –e för att kunna uttala ordet: till exempel gearbeitet, gerechnet, geöffnet. man lägger inte till ge- i början av ord som börjar på be-, ent-, er-, ver-, zer ich habe besucht jag har besökt ich habe erzählt jag har berättat man lägger inte till ge- i början av ord som slutar på -ieren ich habe fotografiert jag har fotograferat ich habe trainiert jag har tränat

14 Perfekt av oregelbundna verb
ich habe du hast er, sie, es hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben ge + stammen av verbet + en Tänk på: slutar på –en får ofta vokalväxling måste plugga in eller slå upp

15 Perfekt av oregelbundna verb med sein
En grupp verb bildar perfekt med sein istället för haben. Det är verb som ofta uttrycker att man förflyttar sig: fahren, fliegen, gehen, kommen, laufen Även: sein, werden, bleiben ich bin du bist er, sie, es ist wir sind ihr seid sie sind Sie sind ge + stammen av verbet + en

16 Modala hjälpverb i presens
Huvudverbet placeras sist i meningen! Så här böjer man können: ich kann du kannst er kann wir können ihr könnt sie können Sie können 1. Vokalväxling i singular. 2. ich och er heter lika! Modala hjälpverb dürfen få können kunna mögen tycka om müssen vara tvungen att sollen bör, ska wollen vill, ska

17 Sein, werden, bleiben Svenska Infinitiv Imperfekt Perfekt
vara sein war ist gewesen bli werden wurde ist geworden stanna kvar bleiben blieb ist geblieben Vanliga verb! Plugga in!

18 Personliga pronomen Nominativ Ackusativ Dativ ich mich mir du dich dir
ihn ihm es sie ihr wir uns euch ihnen Sie Ihnen

19 Relativa pronomen Relativa pronomen är småord som syftar tillbaka på ordet innan. Ordet som är ett vanligt relativt pronomen. Titta här: Da ist die Frau, die kurz ist. Där är kvinnan, som är kort. Da ist der Mann, der kurz ist. Där är mannen, som är kort. Da ist das Kind, das kurz ist. Där är barnet, som är kort. Det relativa pronomenet heter samma sak som den bestämda artikeln hos ordet det syftar tillbaka på.

20 Klockan är ett = Es ist ein Uhr.
prick – sätt Uhr efter: Klockan är ett = Es ist ein Uhr. i = vor över = nach halv = halb Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? kvart = Viertel


Ladda ner ppt "Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket"

Liknande presentationer


Google-annonser