Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur man uttrycker något på tyska som inte har hänt än

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur man uttrycker något på tyska som inte har hänt än"— Presentationens avskrift:

1 Hur man uttrycker något på tyska som inte har hänt än
Christiane Andersen Institutionen för språk och litteraturer Tyska

2 Vi lever i tiden! Tiden struktureras olika i olika språk.
Tidsdomäner: FÖRFLUTEN TID NUTID FRAMTID Hans Reichenbach (1924): tidsintervaller: Sprechzeit S [talögonblicket], Aktzeit E [satsens tid], Betrachtzeit R [refererad tid] Jag träffade min gamla skolkompis igår. x x E (igår) S Han har sagt att han vill gifta sig om ett år. x E (har sagt) x R (ett år) x S

3 Hur uttrycker vi det som inte har hänt än i tyskan?
tidsadverb, substantiv, adjektiv, verb, fraser, meningar… bald (snart) in einer Woche (om en vecka) zukünftig (framtida) Ich komme! (perfektivt verb: Jag kommer.) grammatiska kategorier som inkluderar tidsbetydelsen FRAMTID Hilf mir mal! [Hjälp!] (imperativ) Morgen ist Weihnachten. [Imorgon är det jul.] (tempus)

4 Tempussystemet en latinsk – tysk förvirring
LATINSK GRAMMATIK LATINSKA EXEMPEL MOTSVARANDE TYSKA EXEMPEL TYSK SKOLGRAMMATIK TIDSDOMÄN (tidsbetydelse) presens educo (ich) erziehe Gegenwart nutid, förfluten tid, framtid, VERKLIG perfekt educavi (ich) habe erzogen vollendete Gegenwart förfluten tid, framtid, VERKLIG preteritum educabam (ich) erzog Vergangenheit förfluten tid, framtid/fiktiv VERKLIG pluskvam- educaveram (ich) hatte erzogen vollendete Vergangenheit Futurum I educabo (ich) werde erziehen Zukunft nutid, framtid HYPOTETISK Futurum II (exactum) educavero (ich) werde erzogen haben vollendete Zukunft nutid, framtid, Latin – en verbstam plus grammatiska suffix, tyska olika verbstam, analytisk tempus, tysk Futur I och II har ett fullständigt paradigm i alla personer och konjunktivformer

5 FRAMTID Händelsen skall förverkligas IMPERATIVET postulerar = icke verkligt, men skall förverkligas
Zieh/t die Schuhe aus! (Ta av skorna!) Sei kein Frosch! (Var inte feg!) Küss/t mich! (Ge mig en kram!) Lass/t sein! (Sluta!) - hänvisar till framtida händelser - funktion: direkt (krävande) tilltal tyskt imperativ finns i singular och plural

6 FIKTIV FRAMTID: Imorgon var det jul
”Aber am Vormittag hatte sie noch den Baum zu putzen. Morgen war Weihnachten.” (Men på förmiddagen skulle hon pynta granen. I morgon var det jul.) PRETERITUM berättande fiktion, ADVERB morgen fiktiv framtid, tidsmarkör (adverb) som pekar mot framtiden Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung. 1957 Hamburger talar om "Zeitlosigkeit der Fiktion" – episches Präteritum

7 TYSKT FUTURUM är en grammatisk form som presens och preteritum
werden + infinitiv (futurum ) werden + perfekt particip + haben (futurum exactum) * wurden schreiben (analytisk form, werden är inget modalverb) Medelhögtyska ( ca. 1350) Framtid uttrycks med presens eller perifraser med suln, müezen, wellen + presens particip sie wird schreibende [hon blir skrivande]  senare: sie wird schreiben

8 FUTURUM uttrycker ett antagande om verkligheten
FUTURUM uttrycker ett antagande om verkligheten. Med tyskt futurum antar man händelser som äger rum parallellt med taltiden. A: Warum ist denn die Monika noch nicht hier? B: Sie wird im Stau stecken. C: Sie wird doch unser Treffen nicht vergessen haben? wird stecken  Futur I (futurum presens) wird vergessen haben  Futur II (futurum perfekt) A: Var är Monika? B: Hon sitter troligen fast i bilkön. C: Jag hoppas att hon inte har glömt vårt möte.  FÖRMODAN, ANTAGANDE

9 TYSKT FUTURUM uttrycker ett antagande om graden av sannolikhet
Sie wird nach Hause gegangen sein. (Hon har troligen gått hem.) FÖRMODAN OM EN FÖRFLUTEN HÄNDELSE, ICKE RESULTATIV (verbbetydelse) Sie wird sich neue Schuhe gekauft haben. (Hon har antagligen köpt nya skor.) FÖRMODAN OM EN FÖRFLUTEN HÄNDELSE, RESULTATIV (verbbetydelse)

10 FUTURUM ≠ FRAMTID Du wirst studiert haben wollen
FUTURUM ≠ FRAMTID Du wirst studiert haben wollen! Jag är övertygad om att du hade velat studera! SLUT! Christiane Andersen Institutionen för språk och litteraturer Tyska


Ladda ner ppt "Hur man uttrycker något på tyska som inte har hänt än"

Liknande presentationer


Google-annonser